Sekretarijat za imovinu

02 mar 2008
adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel: +382 (0) 32/661-307
e-mail: imovina@opstinativat.com