Izmjene i dopune urbanističkog projekta “Pržno I”

19 jan 2015

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UP "Pržno I" - dalje


Usvojeni plan Izmjene i dopune UP "Pržno I":

Tekst plana - dalje

Plan - dalje

Idejna rješenja - dalje


Analizički podaci 24.04.2014 - dalje

Separat Izmjene i dopune UP "Pržno I" - dalje


 Arhiva - dalje