Izgradnja objekta nautičkog turizma/marine L3 – „Navar Incorporated“ doo iz Tivta

22 jul 2020

Elaborat – PDF

Dispozicija operativne obale – PDF

Operativna obala presjek A-A – PDF

Plan namjene površina – PDF

Situacija – PDF

UTU – 1055_1404_9 Navar Incorporated doo – PDF