Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima za 2019. godinu

22 jun 2020

2. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno.zip – detaljnije

4. Izvještaj o radu sa finansijkim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija.zip – detaljnije

6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Parking servis.zip – detaljnije

8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Autobuska.zip – detaljnije

10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem PPOV.zip – detaljnije

11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem BNT za 2019.zip – detaljnije

12. Informacija o poslovanju RJ Azil.zip – detaljnije

13 i 14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem TOT-a za 2019 i Plan i program rada.zip – detaljnije

15. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem CZK za 2019.pdf – PDF

16. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija Tivat za 2019.pdf – PDF

17. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana tivat za 2019.pdf – PDF

18. Izvještaj o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije za 2019.godinu.pdf – PDF