Javne nabavke_PROPISI KOJI SU PRESTALI DA SE PRIMJENJUJU

21 jul 2020
  • Zakon o javnim nabavkama (SL. list CG br. 42/11,57/14, 28/15 I 42/17)
  • Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavke male vrijednosti br. 1901-404/48, 1902-404/48/1 I 1902-404-48/2 od 01.03.2018.godine)
  • Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavke br. 1901-404/70 od 01.11.2017.godine