Potpredsjednik Goran Božović

Goran Božović rođen je 1983. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Tivtu odličnim uspjehom i diplomom „Luča”, titulom đaka generacije i republičkog prvaka iz istorije. Paralelno je završio i Osnovnu muzičku školu u Tivtu, smjer harmonika, takođe odličnim uspjehom. Gimnaziju u Kotoru završio je odličnim uspjehom i diplomom „Luča”.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, sa rrośečnom ocjenom 9,62, i ocjenom 10 na diplomskom ispitu. Po zvanju je diplomirani psiholog. Uz radni odnos pohađao je postdiplomske – master studije na istom fakultetu, i položio je sve ispite do završnog sa prośečnom ocjenom 9,40.

Šest godina je obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove, a kasnije rukovodioca Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove u Opštini Tivat, čemu je prethodio rad na mjestu samostalnog savjetnika za kadrove u Opštini Tivat. Obavljao je funkciju predśednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, kao i funkciju predśednika Komisije za dodjelu stipendija u Opštini Tivat. Radu u Opštini Tivat prethodio je rad u privatnom sektoru na poslovima konsaltinga u oblasti ljudskih resursa, kao i rad u Službi za upravljanje ljudskim resursima u Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Od 2019. godine radio je kao stručni konsultant u privatnom sektoru prodaje u oblasti turizma i informacionih tehnologija.

Od 2014. godine sertifikovani je trener za oblast liderstva i ljudskih resursa, a uspješno je prošao razne obuke, seminare i radionice na temu vještine komunikacije, javnog nastupa, poslovne korespondencije, pregovaranja, rješavanja konflikata, menadžmenta projektnog ciklusa, i razne druge.

Govori engleski jezik i pośeduje ECDL sertifikat (međunarodni sertifikat za poznavanje rada na računaru). Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja među kojima se izdvaja nagrada Univerziteta u Novom Sadu i nagrada „Eurobanke EFG” za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija, a bio je i stipendista Opštine Tivat i Crne Gore. Uspješno se bavi savjetovanjem u oblasti životnog osiguranja duže od devet godina, zbog čega je višestruko nagrađivan.

Istaknuti je član KUD-a „Boka“ Tivat, ranije umjetnički rukovodilac izvođačkog folklornog ansambla i solista, a sada rukovodilac veteransko-rekreativne sekcije i član Upravnog odbora. Član je Upravnog odbora Udruženja folklornih ansambala Crne Gore i jedan od rijetkih sertifikovanih umjetničkih rukovodilaca u oblasti folklora u Crnoj Gori. Za vrijeme studija u Novom Sadu bio je solista izvođačkog folklornog ansambla KUD „Svetozar Marković”, i umjetnički rukovodilac pripremnog folklornog ansambla. Bio je i honorarni učesnik brojnih predstava drame i baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, sa preko 50 izvođenja na svim značajnijim scenama u Srbiji, poput Sava Centra i „Madlenianuma” u Beogradu, ali i u regionu.

Osnivač je i prvi direktor NVU „Maškarada“ Tivat. Idejni je tvorac i menadžer Međunarodnog karnevala u Tivtu, manifestacije koja predstavlja najatraktivniji događaj u Tivtu i novi kulturno-turistički brend. Uvažen je član Federacije evropskih karnevalskih gradova. Organizacijom brojnih visokokvalitetnih aktivnosti aktivno doprinosi očuvanju, afirmaciji i promociji kulture i tradicije Tivta i Crne Gore, u zemlji i inostranstvu, a osvojene su i brojne nagrade i priznanja.

Kao član omladine jugoslovenskog Crvenog krsta bio je koordinator prevencije narkomanije, sertifikovani predavač prve pomoći, spasilac na vodi, član regionalne polivalentne jedinice Crvenog krsta Crne Gore za djelovanje u nesrećama, a 2002. godine u Štutgartu osvaja prvo mjesto na nezvaničnom Svjetskom prvenstvu Prve pomoći kao član reprezentacije Crvenog krsta Jugoslavije.

Kao istaknuti član odreda izviđača „Nikola Đurković“ Tivat osvajao je mnoge nagrade i priznanja među kojima se ističu zvanje instruktora prvog stepena Saveza izviđača Jugoslavije, stečeno 1999. godine, tada  najmlađi u Jugoslaviji (imao je 16 godina), ima položeno najjače i najznačajnije vještarstvo Saveza izviđača Jugoslavije „izviđač partizan“, a kao dječak, sa ekipom koju je vodio, osvojio je prvo mjesto na 10. Susretu poletaraca i pčelica Saveza izviđača Crne Gore (takmičenje u najmlađoj izviđačkoj kategoriji) 1994. godine u Ulcinju. Samostalno je, još kao maloljetno lice, uspješno organizovao Susret poletaraca i pčelica Crne Gore u Tivtu 2000. godine.

Član je Matice crnogorske – ogranak Tivat. Nosilac je braon pojasa (I KYU) u karateu, i član Dobrovoljnog vatrogasnog voda u Tivtu.

Porodičan je čovjek, posvećen otac i suprug. Sa porodicom živi  i radi u Tivtu.


    Ustanove Grada