Potpredsjednik Vladimir Arsić

Vladimir Arsić je rođen 1975. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, smjeru: elektronika i telekomunikacije. Završio je školu rezervnih oficira.

Svoj radni i profesionalni angažman započeo je u „Crnogorskom Telekomu“ 2000. godine na poslovima sistem inženjera za komunikacione sisteme i informacione tehnologije. Jedan je od prvaka u razvoju tehnologija široko pojasnog interneta, nakon čega je unaprijeđen za glavnog koordinatora tehnike u Crnogorskom Telekomu, u vrijeme privatizacije tog društva od strane „Deutsche Telekoma“ 2006. godine.

Od 2013. godine Vladimir Arsić angažovan je na poslovima tehničkog direktora u kompaniji „Network Communication“, a nakon toga kao samostalni konsultant na unapređenju i razvoju telekomunikacionih mreža i servisa u kompanijama „Sat-Trakt“ i „Valding“ u Beogradu. Bio je član savjeta Agencije za izgradnju i razvoj grada Kotora. Član je inženjerske komore Crne Gore i licencirani inženjer na polju elektrotehnike.

Političku karijeru otpočeo je 2012. godine, kada postaje odbornik lokalnog parlamenta u Tivtu. Bio je predsjednik opštinskog odbora Pokreta za promjene i Demokratske Crne Gore.

Od 2017. godine obavlja funkciju načelnika Kabineta predsjednika Opštine Herceg Novi. Na mjesto potpredsjednika Opštine Tivat dolazi sa pozicije izvršnog direktora komunalnog preduzeća „Čistoća“ u Herceg Novom.

Sa suprugom Jelenom i ćerkama Ivanom i Janom, živi i radi u Tivtu .


    Ustanove Grada