PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXV SJEDNICE

22 jun 2020

1. Predlog Odluke o završnom računu opštine Tivat sa izvještajem revizora za 2019.godinu – detaljnije

3. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno – WORD

5. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija – WORD

7. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – WORD

9. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Autobuska stanica Tivat – WORD

19. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – detaljnije

20. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Cjenovnika usluga DOO Parking servis – detaljnije

21. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor sa Komunalnim – detaljnije

22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor sa VIK – detaljnije

23. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor sa Parking servis – detaljnije

24. Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja komunalnim neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2019 – WORD

25. Informacija o realizaciji sredstava opredjeljenih za projekte NVO za 2019 – PDF

26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice JU Dnevni centar – detaljnije

27. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja Dnevnom centru – detaljnije

28. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja MZ Lastva-Seljanovo – WORD

29. Predlog Odluke o davanju na krišćenju BK Budućnost i BK Vrmac – detaljnije

30. Predlog Odluke o davanju na korišćenje NVO Organizacija žena Tivat – WORD

31. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke broj 0304-463-101 od 28.02.2019 – detaljnije

32. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 0304-463-30 od 12.01.2017.godine – detaljnije

Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajima za 2019.godinu – detaljnije