Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

25 aug 2016

 

Sekretarka - Darka Ognjanović


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


 OBRASCI / ZAHTJEVI


POŠALJI POŠTU


AKTUELNOSTI


 


adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel: +382 (0) 32/ 661-319
e-mail: mladisport@opstinativat.com