SKUPŠTINSKI SAZIV OD 07.05.2012. GODINE

11 jun 2013

Usvojene odluke sa 27 sjednice SO Tivat od 28.12.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 26 sjednice SO Tivat od 15.12.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 24 sjednice SO Tivat od 18.11.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 23 sjednice SO Tivat od 30.09.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 22 sjednice SO Tivat od 06.07.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 21 sjednice SO Tivat od 26.05.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 20 sjednice SO Tivat od 20.04.2015. - dalje

Usvojene odluke sa 19 sjednice SO Tivat od 29.12.2014. - dalje

Usvojene odluke sa 18 sjednice SO Tivat od 28.11.2014. - dalje

Usvojene odluke sa 17 sjednice SO Tivat od 10.09.2014. - dalje

Usvojene odluke sa 16 sjednice SO Tivat od 10.07.2014. - dalje
 
Usvojene odluke sa 15 sjednice SO Tivat od 20.05.2014. - dalje
  
Usvojene odluke sa 14 sjednice SO Tivat od 20.05.2014. - dalje
 
Usvojene odluke sa 13 sjednice SO Tivat od 06.03.2014. - dalje 
 
Usvojene odluke sa 12 sjednice SO Tivat od 27.12.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 11 sjednice SO Tivat od 12.12.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 10 sjednice SO Tivat od 25.10.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 9 sjednice SO Tivat od 25.07.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 8 sjednice SO Tivat od 20.06.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 7 sjednice SO Tivat od 20.03.2013. - dalje
 
Usvojene odluke sa 6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012. - dalje
 
Usvojene odluke sa 5 sjednice SO Tivat od 06.11.2012. - dalje  
 
Usvojene odluke sa 4 sjednice SO Tivat od 27.08.2012. - dalje
 
Usvojene odluke sa 3 sjednice SO Tivat od 17.07.2012. - dalje
 
Usvojene odluke sa 2 sjednice SO Tivat od 25.06.2012. - dalje
 

Usvojene odluke sa 24 sjednice SO Tivat od 18.11.2015.