Služba glavnog administratora

18 mar 2008

v.d. Rukovoditeljka - Tanja Kažanegra

 

BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


OBRASCI / ZAHTJEVI


  POŠALJI POŠTU


 


 


adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
Tel: +382 (0) 32 661-316
e-mail: glavniadministrator@opstinativat.com