• Crnogorski

Postovi sa tagom: saobraćaj i energetsku efikasnost

DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA NAMJENE ČEKAONICA – TERMINAL ZA PUTNIKE NA AERODROMU U TIVTU, OPŠTINA TIVAT

30 maj 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 28.05.2018. godine, obavjestila nas je da je nosilac projekta, „Aerodromi Crne Gore“ a.d., Golubovci bb , podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog montažnog objekta namjene čekaonica-terminal za putnike na aerodromu u Tivtu, Opština Tivat.

(više…)

Partneri