• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

Javna rasprava – nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Opštine Tivat

04 mar 2020

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 05.03.2020. do 20.03.2020. godine. Centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačene odluke će se održati u Multimedijalnoj sali zgrade opštine Tivat dana 20.03.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.

NACRT ODLUKE – WORK
PROGRAM JAVNE RASPRAVE – PDF

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

18 nov 2019

Program javne rasprave – dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – dalje
Odluka o nacrtu budžeta za 2020. godinu – dalje

STRUČNI SEMINAR ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE

28 mar 2014

U organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore u Podgorici je 26.03 održan stručni seminar za budžet i budžetske korisnike. Predstavnice opštine Tivat  koje su prisustvovale seminaru su Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i  Dragana Frančesković, službenica u Odjeljenju za računovodstvo i trezor. Teme seminara bile su :

– Budžet i budžetsko računovodstvo i  kontrola budžetskih sredstava, predavač Jovan Đuranović, bivši član Senata DRI,
– Vođenje evidencije državne imovine, predavač Prvoslava Klepo, ovlašćeni računovođa
– Unutrašnja finansijska kontrola u javnom sektoru Crne Gore, predavač Stoja Roćenović , predstavik Direkcije za harmonizaciju unutrašnje revizije
– Novi  javni menadžment i značaj upravljačkog računovodstva javnog sektora, predavač Igor Pavićević predsatvnik  Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.

OBAVJEŠTENJE

26 feb 2014

U cilju blagovremenog upoznavanja poljoprivrednika sa podsticajnim mjerama u poljoprivredi i uslovima za ostvarivanje istih, 25.02.2014.godine u Opštini Tivat održane su dvije prezentacije i predavanje i to: prezentacija Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi Opštine Tivat i Agrobudžeta i predavanje; Zaštita vinove loze, maslina i agruma. Predavanje je bazirano na zaštitu voćaka koje se mora primjeniti u periodu pred kretanje vegetacije i u prolećnom periodu. Iz predavanja dobili smo preporuke za primjenu određenih sredstava protiv čađavice i štitastih vaši koje su prisutne na drvoredu divljih narandži u našem gradu. Preporuka za tretiranje biće poslata JKP Tivat, radi primjene preporučenih mjera.
Prezentacije i predavanje održano je u saradnji Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, regionalnog centra Herceg Novi i Službe za selekciju stoke, regionalnog centra Bar. Odaziv i interesovanje poljoprivrednika bio je veoma dobar. Zahvaljujemo se učesnicima i svim poljoprivrednicima koji su prisustvovali prezentaciji.

Partneri