• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za investicije uređenje prostora i održivi razvoj

Obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je tradicionalno obilježio Svjetski dan zaštite životne sredine, i to kroz nabavku i sadnju sadnice pinjola (Pinus pinea L.) i dvije sadnice drvenaste gravileje (Grevillea robusta A.Cunn.). Pinjol je zasađen u dijelu Velikog gradskog parka u blizini škole, gdje su inače zastupljena odrasla stabla pinjola. Sadnice drvenaste gravileje su zasađene u parku na Trgu Dara Petkovića, koji je u proteklom periodu u znatnoj mjeri revitalizovan. Sadnice su starosti desetak godina, visoke oko 2,5-4 m, a ove vrste u botaničkom i fiziološkom slislu odgovaraju sadnji na tom prostoru. Sadnice je zasadilo „Komunalno“ d.o.o. Tivat, a sadnji pinjola u Velikom gradskom parku pridružila se i grupa djece iz JPU „Bambi“.

U svijetu se 05. jun obilježava se kao Dan zaštite životne sredine, kojom prilikom je 1972. godine održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštita životne sredine. U svijetu se tog dana pokreću brojne aktivnosti, a koje propagiraju zaštitu i unapređenje životne sredine.

Obavještenje

20 maj 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava javnost da će se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat, održati u utorak 26.05.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Na javnoj tribini, shodno mjerama za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, obavezno je nošenje zaštitne maske, kao i poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između prisutnih.

Napominjemo da javna rasprava o predmetnom Elaboratu i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com,   traje do četvrtka 28.05.2020. godine.

Elaborat – PDF

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a

03 apr 2020

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 9:00 do 12:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je  četvrtak 28.05.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 26.05.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Ukoliko dana 28.05.2020 godine bude na snazi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, javna tribina biće odložena.

Elaborat – PDF

Partneri