• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za komunalne poslove saobraćaj i energetsku efikasnost

Kućni brojevi

23 jun 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat poziva građane da preuzmu tablicu sa kućnim brojem za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

To mogu da učine svakog radnog dana od 8h do 14h u Opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Preuzete tablice građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.

Obavještenje – Prekopavanje ul. Palih Boraca

11 mar 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 10-341/20-upI-79/1 od 11.03.2020. godine izvode radovi, uzdužno I poprečno prekopavanje javne saobraćajne površine – ulice “Palih Boraca” – u zoni raskrsnice sa Magistralnim putem . Radovi će se izvoditi u periodu od 16.03. do 20.03.2020.godine.

RJEŠENJE – WORD

Podjelom 700 LED sijalica i flajera obilježen Dan energetske efikasnosti

06 mar 2020

Podjelom 700 sijalica i promotivnog materijala sa preporukama o energetskoj efikasnosti u domaćínstvu, Opština Tivat je devetu godinu za redom obilježila Svjetski dan energetske efikasnosti, 5.mart.

Građanima su tokom dva sata podijeljene energetski efikasne sijalice sa LED izvorom svjetlosti čija je potrošnja višestruko manja od sijalica iste svjetlosne moći izrađenih tradicionalnom tehnologijom, te korisni savjeti o uštedi energije u svakodnevnom životu koji doprinose i kućnom budžetu.

Cilj Opštine Tivat je dalji razvoj opštine kao grada u kome su prioriteti uravnotežen ekonomski razvoj, uređenje prostora i zaštita životne sredine. Jako bitan faktor jeste osvješćenost društvene zajednice kada su u pitanju životne sredina i energetska efikasnost.

U prethodnom periodu, pored ostalih mjera, Opština Tivat je na saobraćajnicama zamijenila 465 svjetiljki javne rasvjete novim svjetiljkama sa LED izvorom svjetlosti.

Svjetski dan energetske efikasnosti obilježava se u čast prvog sastanka svjetskih eksperata za energetiku koji je održan 5. marta 1998. godine u Austriji, na kome se razgovaralo o energetskoj krizi u svijetu i njenim mogućim rješenjima.

Svjetski dan energetske efikasnosti – 5. Mart

03 mar 2020

U čast prvog sastanka svjetskih eksperata za energetiku koji je održan 5. marta 1998. godine u Austriji, na kome se razgovaralo o energetskoj krizi u svijetu i njenim mogućim rješenjima, obilježava se Svjetski dan energetske efikasnosti.

I ove godine, već tradicionalno, Opština Tivat će obilježiti Svjetski dan energetske efikasnosti, tako što će u četvrtak 5. marta, od 10h-12h, ispred zgrade Opštine, građanima i prolaznicima dijeliti energetski efikasne LED sijalice za domaćinstva i pružati korisne savjete kada je u pitanju ušteda energije u svakodnevnom životu. Tom prilikom biće podjeljeno 700 sijalica sa LED izvorom svjetlosti čija je potrošnja višestruko manja od sijalica iste svjetlosne moći izrađenih tradicionalnom tehnologijom. Već devet godina za redom, Opština Tivat sprovodi akciju dijeljenja  energetski efikasnih sijalica svojim gradjanima.

Energetska efikasnost u najširem smislu riječi podrazumijeva smanjenje gubitaka energije i njeno efikasno korišćenje u svim oblastima rada, života i praktičnog djelovanja,odnosno smanjenje potrošnje energije bez narušavanja komfora i standarda života.

Svako od nas potrošnju energije može smanjiti, ne remeteći svoj komfor, i pri tome pored globalnog doprinosa doprinijeće i uštedi vlastitog novca.

Energetska efikasnost je u direktnoj vezi sa zaštitom životne sredine, s obzirom da promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije (Sunca, vjetra, rječnih tokova…), a odnos prema životnoj sredini treba da bude odgovorniji i u tom smislu Opština Tivat sprovodi aktivnosti i projekte upravo u cilju povećanja energetske efikasnosti i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini.

Cilj Opštine Tivat je dalji razvoj opštine kao grada u kome su prioriteti uravnotežen ekonomski razvoj, uređenje prostora i zaštita životne sredine. Jako bitan faktor jeste osvješćenost društvene zajednice kada je u pitanju životne sredina i energetska efikasnost.

Posjetimo, država Crna Gora je, prateći evropske trendove u oblasti energetske efikasnosti, donijela Pravilnik kojim je postepeno od 2018. godine, zabranila stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa užarenom niti.

 

Partneri