• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za komunalne poslove saobraćaj i energetsku efikasnost

Obavještenje: Radovi u ul. Gornjolastovskoj

08 okt 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da će se radovi prekopavanja javne saobraćajne površine – ulica Gornjolastovska, u dužini od 5 m, radi polaganja TK kabla, izvoditi u periodu od 8. do 11. oktobra 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.

Radovi se izvode na osnovu Rješenja br. 10-341/20-upI-236/1 od 30.09.2020. godine.

EVROPSKA NEDJELJA MOBILNOSTI – Tivat obilježava Svjetski dan bez automobila

21 sep 2020

Evropska nedjelja mobilnosti (eng. European Mobility Week – EMW) obilježava se širom Evrope, pa i svijeta, svake godine od 16. do 22. septembra. Tivat, nažalost zbog aktuelne situacije sa epidemijom koronavirusa, neće organizovati brojna dešavanja kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Ipak, dio Ulice II dalmatinske biće zatvorena za saobraćaj, sutra 22. septembra u periodu od 10 do 18 časova. Na ovaj način Opština Tivat želi sve sugrađane, a i goste podsjetiti na Svjetski dan bez automobila koji se obilježava baš na ovaj datum u sklopu veće, već pomenute manifestacije. Tivat će ovako dobiti još jednu pješačku zonu u samom centru grada i podstaći građane da prošetaju i bar na dan odustanu od korišćenja automobila.

„Za ovu 2020. naši planovi oko obilježavanja EMW su bili veliki: organizovanje planinarskih i pješačkih tura, biciklizam, sportski poligon, trajne mjere  kojima bi se postepeno zastupljenost motornih vozila u centru grada, prvo ograničila, a vremenom svela na minimum. Međutim zdravstvena situacija nas je spriječila da sprovedemo ovaj ambiciozan plan.” – rekla je Tatjana Jelić sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, i dodala: “Priznanje koje smo dobili 2018. od Evropske komisije za obilježavanje EMW, sve naše dosadašnje aktivnosti i naš cilj: što čistiji grad održive urbane mobilnost, obavezuju nas da makar simbolično, sve građan podsjetimo da je naša budućnost u odabiru alternativnih vidova prevoza, sa što manje zagađivanja.”

Evropska nedjelja mobilnosti podstiče gradove na uvođenje mjera održivog transporta i poziva ljude da promijene ponašanje u saobraćaju – opredjeljujući se za alternativne vidove prevoza umjesto automobila. Ona se počela obilježavati početkom XXI vijeka, u okvirima Evropske unije, ali se vremenom proširila i na zemlje van EU, pa sada u akciji učestvuju i gradovi Brazila, Japana, SAD-a…

U Crnoj Gori EMW se obilježava posljednju deceniju. Tivat je to u početku činio organizovanjem jednodnevnih događaja, da bi se od 2017. opseg aktivnosti  proširio na brojne višednevne manifestacije poput: biciklisičkog poligona, kreativnih aktivnosti na parkingu, promocije električnih bicikala, likovnih i sportskih ktivnosti za najmlađe i to na prostorima koji su tradicionalno namjenjeni automobilima.

Javni poziv

19 avg 2020

Javni poziv za predlaganje člana-predstavnika nevladine organizacije ,Radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2021-2025 godine za teritoriju opštine Tivat – detaljnije

Kućni brojevi

23 jun 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat poziva građane da preuzmu tablicu sa kućnim brojem za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

To mogu da učine svakog radnog dana od 8h do 14h u Opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Preuzete tablice građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.

Partneri