• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Završna konferencija projekta JASPPer

29 apr 2015

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 28. aprila, održana je završna konferencija projekta „Prevencija zagađenja mora zajedničkim djelovanjem – JASPPer“, kada je i  potpisan Memorandum o razumijevanju u prevenciji zagađenja mora u pograničnom području  Crne Gore i Republike Hrvatske, između Opštine Tivat, Opštine Herceg Novi i Opštine Kotor iz Crne Gore i Opštine Konavle iz Republike Hrvatske. Učesnike skupa pozdravili su Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat i Aleksandar Joksimović iz kotorskog Instituta za biologiju mora. Nakon toga odžane su prezentacije: Nenad Leder, direktor Hrvatskog hidrografskog instituta na teme „Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem“ i „Rezultati hidrografskih i oceanografskih istraživanja u blizini ispusta Cavtat i Trašte“,  Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore;  na temu „Doprinos projekta JASPPer kod određivanja kvaliteta morske vode u Crnoj Gori“ i Enis Hrustić iz Instituta za more i priobalje Univerziteta iz Dubrovnika, na temu „Okeanološka istraživanja sa osvrtom na obraštajne organizme i makrozoobentos na i oko završnog dijela podmorske cijevi i kanalizacionog ispusta Cavtat“. Projekat „JASPPer“ je implementiran u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, a sprovode ga Hrvatski hidografski institut iz Splita i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovi partneri Institut za more i priobalje – Univerzitet iz Dubrovnika i Institut za biologiju mora iz Kotora.  

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Sovogodišnji sajam

11 dec 2013

Opština Tivat i “Sove” vas pozivaju na Sovogodišnji sajam, sajam ručno izrađenih predmeta, koji će biti održan u subotu 14.12.2013. godine i 28.12.2013. godine u vremenu od 10:00 do 16:00 časovu u Parku u Ulici 21. novembra. 

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija”

29 nov 2013

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija” – dalje


Obavještenje – Pošumljavanje

18 nov 2013
Obavještavamo da se nastavlja akcija pošumljavanja određenog područja opštine Tivat u periodu (novembar – I polovina decembra ). Područje koje je određeno za pošumljavanje u toku ove jeseni su lokacije iznad seoskog područja Peani. Ranije je rađeno pošumljavanje ove lokacije, pa se ovom sadnjom vrši dopuna sa određenim brojem sadnica i proširuju se nove lokacije. Pošumljava se sa sadnicama divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), graba (Carpinus betulus), sadnicama crnog bora ( Pinus nigra Arnold) i sadnicama bagrema (Robinia pseudoacacia). Sadnicama crnog bora i bagrema pošumiće se goleti ove lokacije, a sadnicama divljeg kestena i graba niže lokacije obrasle makijom.
Akciju pošumljavanja organizuje i sprovodi Opština Tivat i Uprava za šume Crne Gore.
Sadnice crnog bora i bagrema je obezbjedila Uprava za šume, a sadnice divljeg kestena i graba kao i troškove sadnje obezbjedila je Opština Tivat.
U skladu sa Planom pošumljavanja Opštine Tivat za period 2013-2015.godine, u narednom periodu u rano proljeće, planira se pošumljavanje opožarene lokacije u Mrčevcu – Kostanjica.

Viber Community

1:13 pm

👱‍♀️👩 Mia i Lena imaju poruku.

1:12 pm

Djeca najbolje znaju. Poslušajmo jednom i mi njih.

1:10 pm

12:10 pm

🆕️ Radnici Službe komunalija danas su, pored redovnih aktivnosti, raščistili nelegalna odlagališta otpada na teritoriji cijele opštine.

🚯 Deponije su uklonjene sa lokacija:
– Verige vidikovac
– Verige iznad šanka
– Lepetani uz magistralu
– Donja Lastva – pored mora
– Iznad EKO benzinske pumpe
– Kvav
– Dumidran
– Bogunovo
– Bućarska ulica
– Donji Kalimanj
– Tripovići
– Župa

❗ Čuvajmo grad, za odlaganje otpada pozovite Komunalno Tivat.

12:10 pm

ℹ Virtuelna izložba JU Muzej i galerija Tivat

🖼 Poštujući propisane mjere u cilju očuvanja zdravlja, JU Muzej i galerija Tivat privremeno je zatvorila vrata za posjetioce ali ne i za posjete atraktivnim izložbama.

Kolektivna izložba „Okom Tivćana“ dostupna je sada kao virtuelna tura na linku https://www.theasys.io/viewer/POwRke90KC5FVEvj73prwQ8V0iZ3Xb/

Autori fotografija su: Anton Gula Marković, Roko A. Stjepčević, Đurica Nikolić, Dragan Rajčević, Bojan Janković, Mateo Gašparini, Maja Gašparini, Ana Marković Andrašić, Miško Kordić, Mihael Miko Đuričić, Monika Marku, Dalibor Ševaljević, Dragan Redžo, Vladislav Trapara, Ivana Petković, Sanja Matković, Biljana Kralj, Sonja Štilet, Damir Nesimi i Jana Ilić.

Kreativni tim ustanove Muzej i galerija planira još virtuelnih sadržaja za svoju publiku.
#ostanidoma

https://www.theasys.io/viewer/POwRke90KC5FVEvj73prwQ8V0iZ3Xb/

11:55 am

11:10 am

ℹ Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović gostovaće u 10 časova u emisiji Radio Tivta i govoriti na temu humanitarne pomoći.

11:10 am

⚠️🚫 Novih 17 slučajeva

U Crnoj Gori je registrovano 17 novih slučajeva rekao je zamjenik direktora IJZ Senad Begić. On je kazao da sada imamo 140 oboljelih.

-Analizirano je 110 uzoraka, od toga je 17 pozitivnih, 11 je u Poggorici, pet u Bijelom Polju i jedna osoba u Nikšiću – rekao je Begić.

11:09 am

Partneri