• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Završna konferencija projekta JASPPer

29 apr 2015

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u utorak 28. aprila, održana je završna konferencija projekta „Prevencija zagađenja mora zajedničkim djelovanjem – JASPPer“, kada je i  potpisan Memorandum o razumijevanju u prevenciji zagađenja mora u pograničnom području  Crne Gore i Republike Hrvatske, između Opštine Tivat, Opštine Herceg Novi i Opštine Kotor iz Crne Gore i Opštine Konavle iz Republike Hrvatske. Učesnike skupa pozdravili su Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat i Aleksandar Joksimović iz kotorskog Instituta za biologiju mora. Nakon toga odžane su prezentacije: Nenad Leder, direktor Hrvatskog hidrografskog instituta na teme „Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem“ i „Rezultati hidrografskih i oceanografskih istraživanja u blizini ispusta Cavtat i Trašte“,  Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore;  na temu „Doprinos projekta JASPPer kod određivanja kvaliteta morske vode u Crnoj Gori“ i Enis Hrustić iz Instituta za more i priobalje Univerziteta iz Dubrovnika, na temu „Okeanološka istraživanja sa osvrtom na obraštajne organizme i makrozoobentos na i oko završnog dijela podmorske cijevi i kanalizacionog ispusta Cavtat“. Projekat „JASPPer“ je implementiran u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, a sprovode ga Hrvatski hidografski institut iz Splita i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovi partneri Institut za more i priobalje – Univerzitet iz Dubrovnika i Institut za biologiju mora iz Kotora.  

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Sovogodišnji sajam

11 dec 2013

Opština Tivat i “Sove” vas pozivaju na Sovogodišnji sajam, sajam ručno izrađenih predmeta, koji će biti održan u subotu 14.12.2013. godine i 28.12.2013. godine u vremenu od 10:00 do 16:00 časovu u Parku u Ulici 21. novembra. 

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija”

29 nov 2013

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija” – dalje


Obavještenje – Pošumljavanje

18 nov 2013
Obavještavamo da se nastavlja akcija pošumljavanja određenog područja opštine Tivat u periodu (novembar – I polovina decembra ). Područje koje je određeno za pošumljavanje u toku ove jeseni su lokacije iznad seoskog područja Peani. Ranije je rađeno pošumljavanje ove lokacije, pa se ovom sadnjom vrši dopuna sa određenim brojem sadnica i proširuju se nove lokacije. Pošumljava se sa sadnicama divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), graba (Carpinus betulus), sadnicama crnog bora ( Pinus nigra Arnold) i sadnicama bagrema (Robinia pseudoacacia). Sadnicama crnog bora i bagrema pošumiće se goleti ove lokacije, a sadnicama divljeg kestena i graba niže lokacije obrasle makijom.
Akciju pošumljavanja organizuje i sprovodi Opština Tivat i Uprava za šume Crne Gore.
Sadnice crnog bora i bagrema je obezbjedila Uprava za šume, a sadnice divljeg kestena i graba kao i troškove sadnje obezbjedila je Opština Tivat.
U skladu sa Planom pošumljavanja Opštine Tivat za period 2013-2015.godine, u narednom periodu u rano proljeće, planira se pošumljavanje opožarene lokacije u Mrčevcu – Kostanjica.

Partneri