Urbanistički projekat Meštrovići – Arhiva

03 dec 2012

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Meštrovići - dalje


Saglasnost Ministarstva - dalje


Odgovori na primjedbe - dalje 


PREDLOG: 

TEKST - dalje

GRAFIKA - dalje

IDEJNA RIJEŠENJA - dalje


Izvještaj sa javne rasprave - dalje


NACRT - dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA - dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA - dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta - dalje

Program javne rasprave - dalje

Obavještenje - dalje 


Anketni list - dalje 


Izmjena obuhvata UP Meštrovići - dalje

Obuhvat UP Meštrovići  -  dalje


Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Mestrovici  -  dalje 


 Izmjena odluke o pristupanju zradi UP-a Meštrovići - dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Meštrovići -  dalje


 Programski zadatak UP Mestrovici  -  dalje