MILLION VISITS IN THE FIRST NINE MONTHS

20 Jan 2020

In the first nine months of this year, Tivat was visited by 24 percent more tourists than last year, with an increase of overnight stays of 24 percent and over 1 million overnight stays. The highest number of arrivals was recorded from Russia, Serbia, BiH, Germany, the United Kingdom, China, France, the USA, Ukraine, Croatia and Hungary. These are the top 10 countries for the municipality of Tivat, Gabriela Glavocic, director of the Tivat Tourism Organization (TOT), said at a regular press conference on the end of the summer season.

U periodu od 1. maja do 1. septembra, po analizama prihoda naplate u turističkim biroima realizovana je naplata boravišne takse u ukupnom iznosu od cca 293.000 eura, što je 21% više u odnosu na 2018 godinu.

“Tivat je posjetilo 67 hiljada gostiju sa više od 780.000 noćenja registrovanih u biroima Turističke organizacije Tivat. Sve zajedno to je porast od oko 27% u odnosu na isti uporedni period za 2018 godinu, kada su samo registracije u biroima u pitanju”, dodala je Glavočić.

Predsjednik Skupštine TO i Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, istakao je da su neometanom toku turističke sezone doprinijele nadležne opštinske službe i preduzeća o čemu govori i visok rezultat ankete turista koja je tokom avgusta sprovedena u Tivtu.

„Ove godine Tivat je dobio ocjenu 4,29, najveću do sada, tokom ankete koja obuhvata širok spektar elemeneta i aspekata turističke sezone. Interesantno je da je i dalje najcjenjeniji kao destinacija za odmor i opuštanje, ali i zabavu, te da je čistoća destinacije treći faktor koji opredjeljuje turiste da dođu u Tivat. U toku cijele sezone kvalitet morske vode, prema rezultima aktivnosti JPMD, nije gubilo na nivou manjem od K1 na svim kupalištima. To je posebno pohvalno za naše komunalne službe“, naveo je predsjednik.

U predsezoni i sezoni, TO Tivat je u svim aspektima poslovala u skladu sa postojećim strateškim ciljevima razvoja turizma u opštini Tivat, i značajno doprinijela održavanju pozicije  Tivta kao visoko-kvalitetne turističke destinacije. Realizovano je ukupno više od 300 programa u sezoni koja je po kalendaru dešavanja trajala šest mjeseci.

“Promotivni materijal Tivta preveden je na njemački, ruski, engleski i francuski. Neke od takvih brošura su: “I love Tivat” - uopštena brošura sa brojnim zanimljivostima, “Odmaraj aktivno”, “Priroda i zabava”, “Kultura, istorija i tradicija”, Gastro katalog, Katalog smještaja i razne Mape. Kako se Tivat sve više pozicionira i prepoznaje kao vrlo popularna “event” destinacija, tako smo kreirali i kalendar dešavanja “TIVTOVANJE 2019” koji je podijeljen na više od pet hiljada adresa u regionu. Po procjenama stručnjaka za tu oblast, cjelokupan program TOT-a pod tim nazivom  pratilo je ove godine više od 100.000 posjetilaca”, pojasnila je Glavočić. Ona se zahvalila partnerima u koji su realizovali kalendar dešavanja: Centru za kulturu Tivat sa najatraktivnijim dijelom programa - festivalom “Purgatorije”, Porto Montenegru i Luštici Bay, JU Muzej i galerija, Opštini Tivat i sekretarijatima, Sekretarijata za mlade i sport koji je priredio brojnia sportska takmičenja, hotelu Regent i mnogih NVO.

U sprovođenju i realizaciji postavljenog plana za sezonu 2019, prema riječima predsjednika Kusovca, TO je u predsezoni, realizovala promociju autentičnosti destinacije, kroz sajamske i prezentacijske oblike predstavljanja u zemlji i inostranstvu. Shodno postavljenom brendingu u mapiranju destinacije, te promociji destinacije naročito u sferi kulture, gdje se opština Tivat značajno izdvaja u odnosu na gradove okruženja - TO Tivat je isticala baštinjenje lokalnih karakteristika i običaja, pružajući doprinos i podršku brojnim projekatima od opšteg lokalnog značaja za Opštinu.

“Početak godine TO Tivat je je iskoristila za osmišljavanju nove strategije nastupa na predstojećim turističkim sajmovima, sa ciljem promocije regiona tj. Boke, naročito kada su u pitanju daleka tržišta. Ideja o prezentaciji Boke sa njena 3 grada: Tivat, Kotor i H.Novi bila je veoma zapažena, jer su se njome predstavile sve autentičnosti jednog podneblja odnosno regije: kulturno nasljeđe, običaji, folkor, gastro ponuda i ostale lokalne manifestacije i atrakcije, koje karakterišu Boku i njene ljude”, dodala je direktorka.

TO Tivat je učestvovala na brojnim sajmovima odakle je statistički i prisutno najviše posjetilaca: Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Austrija, Njemačka, Rusija, Češka, UAE.

Prema riječima Glavočić, na polju marketinških aktivnosti TO Tivat je i ove godine realizovala značajne promotivne akcije, pa su tekstovi o Tivtu plasirani u više zemlja regiona i šire.

“Pored dva veća projekta TO Tivat realizovanih u predsezoni, kao što su promocija Hello travel Boka magazina i prvog Slikovnog leksikona o Tivtu, ono što je ove godine naročito odjeknulo regionom, ali šire jeste “tivtovanje” odnosno “tivting”, kao novi haštag TO Tivat u okviru digitalne marketinške kampanje.

Sve preduzete aktivnosti su, navela je Glavočić, doprinijele da Tivat ove godine dobije najveću ocjenu do sada u redovnoj anketi koju tradicionalno u avgustu sprovodi među turistima.

„Ponuda Tivta je ocijenjena najvećom ocjenom do sada , ocjenom, 4,29 u anketi sa 725 ispitanika. Na nivou cjelokupnog uzorka najveća ocjena je data ljepoti prirodnog okruženja naše opštine, najviše od strane ruskih turista, a najmanja kao i prethodnih godina povezanošću lokalnog saobraćaja, dok su kvalitet i čistoća grada kao i kvalitet smještajnim kapacitetima dobile jednu od većih ocjena 4,35. Takođe imamo i progres pojedinih pitanja u odnosu na prethodne godine a to su: bogatstvo sadržaja za zabavu, kvalitet usluga u smještajnom objektu, pogodnost za provođenje porodičnog odmora i bogatstvo sportskih sadržaja. S tim u vezi, a i visokim ocjenama koje su dali anketirani turisti po svim kategorijama, možemo konstatovati da je Tivat s razlogom zaslužio epitet grada sa najboljim uslovima za provođenje godišnjeg odmora“, zaključila je Glavočić.

Sa konferencije za novinare post slika