Donacije

21 Mar 2020

Nacionalno koordinaciono tijelo je, imajući u vidu značajan broj donatora koji se javljaju iskazujući spremnost da pomognu napore koje država sprovodi u suzbijanju koronavirusa, pozdravilo plemenite namjere i pozvalo sve subjekte koji ovim putem iskazuju visok stepen društvene odgovornosti da svoju namjeru realizuju u komunikaciji sa Nacionalnim koordinacionim tijelom putem kontakt adrese elektronske pošte CoronaInfoCG@gov.me.