Ethics Committee

Dana 03.02.2012. godine održana je prva sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, čime je i praktično počela saradom. Petočlana Komisija izabrana je na 19. sjednici Skupštine opštine Tivat, koja je održana 29.12.2011. godine. Obrazovanjem Komisije stvorene su osnovne pretpostavke za vršenje nadzora nad poštovanjem odredbi Etičkog kodeksa loklanih službenika i namještenika koji za krajnji cilj ima doprinos izgradnji povjerenja građana u lokalnu vlast i javne ustanove (službe, preduzeća, organizacije).
Na prvoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu, a za predsjednika Komisije iz reda članova izabran je Goran Božović.
Na internet prezentaciji Opštine Tivat (www.opstinativat.com), uskoro će se naći sve neophodne informacije o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike kao što su njen sastav, način rada, prava i nadležnosti, i druga pitanja od značaja za rad Komisije. Komisija će blagovremeno obavještavati javnost o svom radu.

Kontakt

Adresa: 
Opština Tivat
Trg magnolija br. 1
85320   Tivat
Crna Gora
Telefon: + 382 (0)32 661 300   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00
Fax:        + 382 (0)32 671 387   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00

City Institutions