• Crnogorski
 • English

Etička Komisija

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike imenovana je na sjednici Skupštine opštine Tivat,  22.12.2016. godine, i to u sastavu od:
1. Mr. Željka Stevović, Predsjednica
2. Slavica Vulanović, članica
3. Dušica Kovačević, članica
4. Biljana Noković, članica
5. Nataša Lutovac, članica
Mandat članova/ica Komisije traje četiri godine.

Što radi Etička komisija za lokalne službenike i namještenike?

Еtičkа kоmisiја prаti primјеnu Еtičkоg kоdеksа lokalnih službenika/ca i namještenika/ca (možete preuzeti ovdje), pоstupа pо pritužbаmа i iniciјаtivаmа, dоnоsi оdlukе о pоvrеdаmа Еtičkоg kоdеksа i drugе аktе, dаје mišljеnjа i оbјаšnjеnjа u vеzi sа primјеnоm оdrеdаbа Еtičkоg kоdеksа, infоrmišе skupštinu i јаvnоst о primјеni оdrеdаbа Еtičkоg kоdеksа i оbаvljа drugе zаdаtkе utvrđеnе Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (možete preuzeti ovdje).

Komisija je samostalna i nezavisna u radu, i za svoj rad odgovara Skupštini opštine Tivat.

Na koga se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca?

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca odnosi se na zaposlene u slijedećim organima, javnim službama, ustanovama, preduzećima i organizacijama u Opštini Tivat:
 • Sekretarijat za lokalnu samoupravu
 • Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode
 • Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo
 • Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost
 • Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
 • Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja
 • Direkcija za imovinu i zastupanje
 • Direkcija za investicije
 • Služba zaštite i spašavanja
 • Komunalna policija
 • Služba za inspekcijske poslove
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba za javne nabavke
 • Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove
 • Kabinet Predsjednika opštine
 • Služba Glavnog administratora
 • DOO “Komunalno”
 • DOO “Vodovod i kanalizacija”
 • JU “Centar za kulturu”
 • JU “Sportska dvorana”
 • Turistička organizacija Tivat
 • Radio Tivat – Centar za informativnu djelatnost
Etički kodeks za lokalne službenike/ce i namještenike/ce NE ODNOSI se na odbornike/ce, Predsjednika skupštine opštine, Predsjednika i Potpredsjednike opštine, Glavnog administratora, i svako izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave u Opštini Tivat, stručnim i drugim službama, organima javnih službi i drugih organizacija čiji je osnivač Opština Tivat. Na njih se odnosi Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki, za čije praćenje se osniva Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere.
Pritužba ili Inicijativa

Svako može komisiji da podnese pritužbu ili inicijativu.

Pritužba se podnosi zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa od strane zaposlenog/e. Pritužbu možete podnijeti na Obrascu pritužbe (možete preuzeti ovdje ili na adresi komisije) ili putem pisma, neposredno, putem pošte, faksa ili elektronskom poštom (kontakt je naveden u dnu stranice). Izuzetno, lice koje ima poteškoća u pisanju pritužbu može saopštiti usmeno na zapisnik koji sačinjava član komisije ili ovlašćeni službenik Službe skupštine.
Inicijativa se može odnositi na pitanja u vezi sa primjenom propisa sa stanovišta etičkog postupanja ili njihovim izmjenama i dopunama.
OBRASCI:
– Obrazac pritužbe  –  download
– Obrazac evidencije o zaposlenima  –  download

– Obrazac izjave o prihvatanju i pridržavanju odredbi Etičkog kodeksa  – download


DOKUMENTI:

– Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti – download

– Zbirka podataka o ličnosti – Evidencija o zaposlenima (I obrazac) – download

– Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca  –  download

– Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike  –  download

– Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike  – download

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU – detaljnije

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU – detaljnije

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU – detaljnije

Kontakt

Adresa: 
Opština Tivat
Trg magnolija br. 1
85320   Tivat
Crna Gora
Telefon: + 382 (0)32 661 308   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00
Fax:        + 382 (0)32 671 387   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00

Viber Community

9:17 pm

🌇 Tivat is at home.
—– Tivat je doma —–

9:16 pm

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Partneri