ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA

07 feb 2014

U prostorijama Tehničkih fakulteta u Podgorici, 05.02.2014.godine održan je jednodnevni pilot kurs "Energetske efikasnosti u javnim zgradama". Ovaj kurs realizovan je u sklopu TEMPUS projekta SD TRAIN (Trening kursevi o održivom infrastrukturnom razvoju za javne službe u zemljama zapadnog Balkana) koji se finansira od strane Evropske unije. Kursu je u ime Opštine Tivat prisustvovao Zvonimir Dubravčić, član tima za pisanje i implementaciju projekata. Cilj kursa je unapređenje znanja i vještina neophodnih u obavljanju poslova i zadataka kojima se obezbjeđuje sprovođenje zakonskih obaveza u odnosu na racionalno korišćenje i odgovarajuće upravljanje energetskim izvorima na nivou jedinica lokalne samouprave. Prisutne je pozdravio dekan Mašinskog fakulteta Sreten Savićević koji je ujedno i predstavio plan i program kursa. Učesnici su imali priliku da kroz nekoliko prezentacija koje su pripremili profesori Mašinskog fakulteta, koji je nosilac ovog projekta u Crnoj Gori, predstave viziju daljeg razvoja energetske efikasnosti u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na trenutnu situaciju i izazove sa kojima se lokalne samouprave u ovoj oblasti svakodnevno susreću. Kurs je bio podjeljen u dvije sesije. U prvoj sesiji obrađene su teme kao što su: Energetsko certifikovanje zgrada, Potrošnja energije u javnim zgradama, Sistemi za grijanje i klimatizaciju kao i načini mjerenja energetskih karakteristka javnih objekata.
Druga sesija obuhvatala je teme i predavanja iz oblasti Ekonomije energetske efikasnosti. Učesnicima su predstavljeni i primjeri dobre prakse unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama. Predavači na kursu bili su eminantni stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti: dr Radoje Vujadinović, prof. dr Igor Vušanović, prof. dr Nenad Kažić, prof. dr Petar Vukoslavčević i drugi. Ovaj kurs biće nastavljen tokom godine, a baziraće se na potrebama energetskih menadžera i njihovog tima, kojima će, osim neposrednih predavanja, biti dostupne i informacije sa odgovarajućeg sajta koji je u okviru projekta koncipiran za sakupljanje svih relevantnih informacija iz ove oblasti.

KABINET PREDSJEDNIKA