Javna obavještenja o neuručenim rješenjima

Mijić Vlado – obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti i Rješenja o prinudnoj naplati detaljnije

Čurović Milun Nikola – rješenje o prinudnoj naplati poreza na nepokretnost detaljnije

Pavilaynen Roman – rješenje o prinudnoj naplati poreske obaveze detaljnije

Čedomir Žurić-obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti detaljnije

Pavilaynen Roman-obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti i turističke takse detaljnije

Obavještenja za 2019-2021 godinu detaljnije

Ustanove Grada