• Crnogorski

Ugovori

April

– 01.04.2020.- Aneks ugovora o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-30/8 – PD

– 01.04.2020. – Anex ugovora o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-30/8 – PDF

Mart

– 31.03.2020.- Ugovor o prodaji_Društvo “LD Gradnja” za izgradnju i promet_br.0101-463-967/6-19 – PDF

– 25.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 19-426/20-16/19 – PDF

– 23.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-29/7 – PDF
– 23.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-30/7 – PDF

– 10.03.2020. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih međusobnih odnosa_Petrović Pero – br. 01-427/20-96/4 – PDF

– 09.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Spinel” d.o.o. – br. 19-426/20-28/6 – PDF

– 09.03.2020. – Ugovor o kupoprodaji_Kordić Stanislav – br. 0101-463-1041/8-19 – PDF

– 05.03.2020. – Ugovor o zakupu terase_”Sirena Company” d.o.o. – br. 01-419/20-245 – PDF

– 02.03.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”El-projekt” d.o.o. – br. 19-426/20-12/8 – PDF

– 02.03.2020. – Ugovor za pružanje usluga_ZU Institut za javno zdravlje – br. 19-426/20-14/8 – PDF

Februar

– 27.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-1099/3-19 – PDF

– 25.02.2020. – Ugovor o zakupu terasa_Marić Slobodan – br. 0101-464-1071/1-19 – PDF

– 24.02.2020. – Ugovor o regulisanju imovinskih prava i obaveza_D.O.O. “Manor Construction” – br. 0101-463-986/9-19 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_”IPANEMA” d.o.o. – br. 01-419/20-200 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_AD “Mehanizacija i programat” – br. 1902-404-61/8-19 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-60/8-19 – PDF

– 14.02.2020. – Ugovor o zakupu garaža_Francesković Andrej – br. 01-419/20-77/12 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_”DD Milović” D.O.O. – br. 01-419/20-125/4 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Enforma” d.o.o. – br. 19-426/20-10/8 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Enforma” d.o.o. – br. 19-426/20-9/8 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih odnosa_Kovačec Adelka_Tarla Mato_Petrović Ranka – br. 0101-463-399/11-19 – PDF

– 07.02.2020. – Ugovor o nabavci usluge_”A12 project” d.o.o. – br. 1902-404-54/13-19 – PDF

– 06.02.2020. – Ugovor o nabavci robe_”Jugopetrol” A.D. – br. 1902-404-59/7-19 – PDF

– 06.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-58/8-19 – PDF

– 04.02.2020. – Ugovor za pružanje usluga_Zoranić Gašo – br. 19-426/20-5/6 – PDF

– 04.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Lovćen auto” d.o.o. – br. 1906-404-171/8-19 – PDF

Januar

– 31.01.2020. – Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnice i zakupu parking mjesta_”Luštica Development” AD Tivat – br. 01-018/20-106/2 – PDF

– 23.01.2020. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska)_”D.O.O. CAPPERANO” – br. 0101-464-1111/10-19 – PDF

– 23.01.2020. – Ugovor o zakupu privremene lokacije(kioska)_”Kaluđerović – S” – br. 0101-464-1111/12-19 – PDF

– 21.01.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Vodacom d.o.o. – br. 01-421/20-66 – PDF

– 28.01.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Sun Invest” d.o.o. – br. 1906-404-115/8-19 – PDF

– 15.01.2020. – Ugovor o zakupu terase_”Vapiano” d.o.o. – br. 0101-464-1105/2-19 – PDF

Decembar

– 27.12.2019. – Ugovor_Ćeha Vladislav – br. 0101-463-1095/1 – PDF

– 26.12.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br.1906-404-163/7 – PDF

– 24.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o. – br. 0101-464-1082 – PDF

– 24.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o. – br. 0101-464-1083 – PDF

– 20.12.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. – br. 0101-464-1074 – PDF

– 20.12.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. – br. 0101-464-1075 – PDF

– 20.12.2019. – Aneks ugovora o pružanju usluga_”High marketing” d.o.o. – br. 1906-404-135/9 – PDF

– 19.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vučinović Zlatko” – br. 0101-464-1031/2 – PDF

– 18.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”LARISA COMPANY” d.o.o. – br. 0101-464-1062 – PDF

– 18.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”BSD – SELJANOVO” d.o.o. – br. 0101-464-1063 – PDF

– 13.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”CAKE SHOP” d.o.o. – br. 0101-464-1042 – PDF

– 12.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”INDEGO PLUS” d.o.o. – br. 0101-464-1032 – PDF

– 12.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novovic (Žarko) Vasilije – br. 0101-464-1033 – PDF

– 11.12.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 1906-404-158/6  – PDF

– 11.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”TAJETI KOMERC” d.o.o. – br. 0101-464-1029 – PDF

– 10.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”FIKO II” d.o.o. – br. 0101-464-1020 – PDF

– 10.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” d.o.o. – br. 0101-464-1021 – PDF

– 09.12.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Fin – ing” d.o.o. – br. 1902-404-49/9 – PDF

– 06.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS COMPANY” d.o.o. – br.0101-464-1010 – PDF

– 03.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”MGT Architects & Design” d.o.o. – br. 0101-464-981/2 – PDF

– 03.12.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Spinel” d.o.o. – br. 1906-404-151/7 – PDF

Novembar

– 29.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1906-404-150/7 – PDF

– 28.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva Put” d.o.o. – br. 1906-404-154/5 – PDF

– 13.11.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Veletex”d.o.o. – br. 1906-404-138/7 – PDF

– 11.11.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Kastex” d.o.o. – br. 1902-404-43/10 – PDF

– 06.11.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”Projekt Sistem” d.o.o. – br. 1902-404-38/10- PDF

– 05.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-144/6 – PDF

 

Oktobar

– 31.10.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Vukotić Trejd” d.o.o. – br. 1902-404-45/12 – PDF

– 25.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_”ASFALT-BETON GRADNJA” d.o.o. – br. 1902-404-40/10  – PDF

– 24.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_”CIVIL ENGINEER” D.O.O. – br. 1906-404-118/7 – PDF

– 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_”SISTEM – MNE” d.o.o. – br. 1906-404-117/7 – PDF

– 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_” SISTEM – MNE” d.o.o. – br. 1906-404-116/8 – PDF

– 08.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Geo Sistem” d.o.o. – br. 1906-404-121/8 – PDF

– 07.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-126/5 – PDF

– 04.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-108/8 – PDF

– 04.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-109/9 – PDF

– 03.10.2019. – Ugovor o nabavci robe i usluga_”Cema” d.o.o. – br. 1906-404-124/6 – PDF

– 02.10.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Tehnotekstil” d.o.o. – br. 1906-404-110/7 – PDF

– 01.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-34/8 – PDF

Septembar

– 30.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva put” d.o.o. – br. 1902-404-30/7 – PDF

– 30.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva put” d.o.o. – br. 1902-404-33/8 – PDF

– 26.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-32/11 – PDF

– 25.09.2019. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Meštrović Pavle – br. 0101-050-4/02-1 – PDF

– 23.09.2019. – Ugovor o pružanju usluge_Sapcom – br. 1902-404-28/8 – PDF

– 23.09.2019. – Ugovor o pružanju usluge_Sapcom – br. 1902-404-29/9 – PDF

– 18.09.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Montelea” d.o.o. – br. 1906-404-112/7 – PDF

– 17.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis”d.o.o. – br. 1906-404-103/6 – PDF

– 17.09.2019. – Ugovor o ustanovljavanju prave stvarne službenosti_”Extext Invest” – br. 0101-050-4/52-1 – PDF

– 12.09.2019. – Ugovor o kupoprodaji_M.G.I. – br. 0101-050-4/50-1 – PDF

– 12.09.2019. – Sporazum o regulisanju međusobnih imovinsko pravnih odnosa_Dangubić Miloš – br. 0101-463-615/7 – PDF

– 09.09.2019. – Ugovor o nabavci robe_MAF NK – br. 1906-404-102/9 – PDF

– 03.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”MCG” d.o.o. – br. 1902-404-31/7 – PDF

Avgust

– 22.08.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-22/11 – PDF

– 13.08.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Comtel” Podgorica – br. 1902-404-20/11 – PDF

– 12.08.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Avio Petrol” Podgorica – br. 1902-404-17/7 – PDF

– 06.08.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Fina Priča” d.o.o. – br. 0101-464-602/17-1 – PDF

– 05.08.2019. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih odnosa_D.O.O. Scklomont – br. 0101-460-532/6 – PDF

– 25.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Mediativa” – br. 0101-464-647 – PDF

– 22.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Montenegrino” – br. 0101-464-602/4-1 – PDF

– 22.07.2019. – Ugovor o zakupu bocne terase_”Progress Montenegro” – br. 0101-464-602/11-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran – br. 0101-464-602/5-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Stojanović Božidar – br. 0101-464-602/2-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Gjeorgjievski Zdravko – br. 0101-464-602/8-1 – PDF

– 18.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_”Kaluđerović Company” – br. 0101-464-398/3 – PDF

– 18.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_”Hotels-N-Group” – br. 0101-464-534/4-18 – PDF

– 16.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Ambient” – br. 0101-464-84/5-18 – PDF

– 16.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Vapiano” – br. 0101-464-117/5-18 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Larisa Company” – br. 0101-464-188/5-18 – PDF

– 16.07.2019. – Ugovor o izvođenju radova_ Boka gradnja doo_ br. 1906/404-75/6 – PDF

– 16.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Elektrotehnički fakultet – Univerzitet CG – br. 1906-404-77/4 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_IPANEMA – br. 0101-464-63/7-18 – PDF

– 12.07.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/4-17 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_Progress Montenegro – br. 0101-464-80/9-18 – PDF

– 11.07.2019. – Anex ugovora br. II_Marić Slobodan – br. 0101-464-537/4-18 – PDF

– 11.07.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_Sirena Company – br. 0101-464-85/5-18 – PDF

– 11.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro – br. 0101-464-618 – PDF

– 11.07.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Dom Starih – PDF

– 10.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-567/1 – PDF

– 10.07.2019. – Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Kaluđerović – S – br. 0101-464-493/4-15 – PDF

– 10.07.2019. – Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Cappetano – br. 0101-464-278/16-3-16 – PDF

– 09.07.2019. – Ugovor o izvođenju radova_ Bemax doo_ br.  1902-404-21/17 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-490/4-15 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-491 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora br. II_BSD-Seljanovo – br. 0101-464-87/1 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-492/4 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-489/4-15 – PDF

– 08.07.2019. – Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-965/1 – PDF

– 08.07.2019.- Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-966/1 – PDF

– 08.07.2019. – Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-964/1 – PDF

– 08.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Arhitektonika doo_br.1906-404-78/6 – PDF

– 04.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Asfalt-beton gradnja doo_ br. 1902-404-19/9 – PDF

– 24.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Global Project” d.o.o. – br. 1902-404-18/7 – PDF

– 20.06.2019. – Obavještenje o otkazu ugovora – 1906-404-71/8 – PDF

– 18.06.2019. – Ugovor o prodaji_Ivan Ilić – br. 0101-463-380/4 – PDF

– 17.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Nina Win” d.o.o. – br. 1906-404-60/7 – PDF

– 13.06.2019 . – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1906-404-70/6 – PDF

– 13.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1906-404-69/9 – PDF

– 06.06.2019. – Ugovor_Veljić Nebojša – br. 0101-050-4/45-1 – PDF

– 05.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 1906-404-63/8 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Braća Magud – Grbalj” d.o.o. – br. 1906-404-71/6 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”HydroGis Systems” d.o.o. – br. 1906-404-64/7 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Artek” d.o.o. – br. 1902-404-9/8 – PDF

– 03.06.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Arhitektonika” d.o.o. – br. 1906-404-44/6 – PDF

– 03.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-15/7 – PDF

– 30.05.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Surfmont” d.o.o. Kotor – br. 1906-404-48/9 – PDF

– 29.05.2019. – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Klakor Nikola – br. 0101-050-4/44-2 – PDF

– 29.05.2019. – Ugovor o prodaji nepokternosti_Klakor Nikola – br. 0101-050-4/44-1 – PDF

– 27.05.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Pošta Crne Gore” – br. 1902-404-12/8 – PDF

– 09.05.2019. – Anex ugovora_”Kaluđerović Company” d.o.o. – br. 0101-464-398/2 – PDF

– 09.05.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Ben-Kov” d.o.o. – br. 1902-404-11/9 – PDF

– 30.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-6/10 – PDF

– 26.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora Kotor – br. 1906-404-36/7 – PDF

– 24.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva-Put” – br. 1906-404-41/6 – PDF

– 24.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva-Put” – br. 1902-404-3/14-18 – PDF

– 23.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Fidelity Consulting” d.o.o. – br. 1906-404-32/8 – PDF

– 22.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Alfa Project” d.o.o. – br. 1906-404-31/8 – PDF

– 18.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_” Centar za ekotoksikološka ispitivanja” d.o.o.  br. 1906-404-35/7 – PDF

– 18.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_” Civil Engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 17.04.2019. – Obavještenje o otkazu ugovora_ advokat Slaven Šćepanović – PDF

– 17.04.2019. –  Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-7/13 – PDF

– 15.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Geotehnics, projects & consulting” d.o.o. – br. 1906-404-38/7 – PDF

– 08.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Decom Montenegro” d.o.o. Podgorica – br. 0906-404-30/13 – PDF

– 05.04.2019. – Sporazum o ustupanju stvarnih prava_NVO “Udruženje penzionera Tivat” – br. 0101-050-4/40-1 – PDF

– 04.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-29/8 – PDF

– 02.04.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”NLB Banka” A.D. Podgorica – br. 01-1090 – PDF

– 29.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica – br. 1902-404-2/16 – PDF

– 29.03.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Reviko” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-24/7 – PDF

– 27.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt – beton gradnja” d.o.o. – br. 1902-404-3/10 – PDF

– 27.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bemax” d.o.o. – br. 1902-404-1/14 – PDF

– 26.03.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Raster office” d.o.o. – br. 1906-404-22/7 – PDF

– 14.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Montal DSD” – br. 1906-404-15/11 – PDF

– 08.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_Spinel d.o.o. – br. 1902-404-2/9-18 – PDF

– 05.03.2019. – Ugovor o pružanju usluga_ZU Institut za javno zdravlje – br. 1906-404-19/7 – PDF

– 05.03.2019. _Ugovor o nabavci robe_”Vatrooprema” d.o.o. – br. 1906-404-16/7 – PDF

– 26.02.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 1906-404-14/10 – PDF

– 26.02.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-13/10 – PDF

– 11.02.2019. – Anex ugovora o zakupu terasa_”Hotels-N-Group” d.o.o. – br. 0101-464-534/2 – PDF

– 11.02.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” D.O.O. – br. 0101-050-4/4-1 – PDF

– 07.02.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”Geotechnics Projects and Consulting” d.o.o. – br. 0101-404-365/10-18 – PDF

– 06.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_”Blue Line” – br. 1902-404-1/7-18 – PDF

– 05.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1906-404-9/5 – PDF

– 05.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1906-404-10/5 – PDF

 – 31.01.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Jugopetrol” AD Podgorica – br. 1902-404-44/7-18 – PDF

– 30.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Ambient” D.O.O. – br. 0101-464-84/3-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_”Progress Montenegro” D.O.O. – br. 0101-464-80/7-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Vapiano” D.O.O. – br. 0101-464-117/1- PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_Marić Slobodan – br. 0101-464-537/2-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/2-17 – PDF

– 25.01.2019. – Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza sa prenosom prava susvojine_”Meso Promet” d.o.o. – br. 0101-050-4/1 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-492/2-15 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-489/2-15 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-965/2-17 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-964/2-17 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-966/2-17 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Larisa Company” D.O.O. – br. 0101-464-188/3-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”IPANEMA” D.O.O. – br. 0101-464-63/5-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”BSD-Seljanovo” D.O.O. – br. 0101-464-87/3-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Sirena Company” D.O.O. – br. 0101-464-85/3-18 – PDF

– 21.01.2019. – Ugovor o izvođenju radova_Tehno-Gradnja – br. 1902-404-34/20-18 – PDF

– 18.01.2019. – Ugovor o pružanju usluge_ Civil engineer – br. 1902-404-38/9-18 – PDF

– 16.01.2019.- Ugovor o nabavci robe_”Čikom” d.o.o. – br. 1902-404-43/8-18 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-490/2-15 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”CAPPETANO” D.O.O. – br. 0101-464-278/16-1 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”KALUĐEROVIĆ- S” D.O.O. – br. 0101-464-493/3-15 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-491/2-15 – PDF

Decembar

14.12.2018. – Ugovor o kupoprodaji_Petković Branko – br. 0101-463-734/4 – pdf

Novembar

– 22.11.2018 – Ugovor o nabavci robe “Sapcom” d.o.o. – br. 0101-404-770/7 – pdf

– 12.11.2018. – Ugovor o prodaji Kralj Marko – br. 0101-463-502/6 – pdf

– 09.11.2018. – Ugovor o nabavci robe “Znak” d.o.o. – br. 0101-404-769/5 – pdf

– 05.11.2018. – Ugovor o izvođenju radova “Indel Inženjering” d.o.o. – br. 1902-404-31/7 – pdf

– 05.11.2018. – Ugovor o izvođenju radova “Grand Design” d.o.o. – br. 1902-404-36/8 – pdf

– 17.10.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Bemax” d.o.o. – br. 1902-404-14/35 – PDF

– 16.10.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva Put” d.o.o. – br. 0101-404-722/4 – PDF

– 16.10.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Bulatović Zoran – br. 0101-050-7/104-1 – PDF

– 14.09.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Fidas” d.o.o. – br. 1902-404-24/9 – PDF

– 13.09.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Fidas” d.o.o. – br. 1902-404-22/6 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o nabavci robe_F.P.S. “Novak” d.o.o. – br. 1902-404-27/15 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o prodaji_Nebojša Čepić – br. 0101-050-7/98-1 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o zasnivanju službenosti_MONTE CO DOO – br. 0101-050-7/103-1 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Tehnotekstil” d.o.o. – br. 1902-404-25/8 – PDF

– 09.10.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Grand Design” d.o.o. – br. 1902-404-30/10 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti_Soković Miodrag – br. 0101-050-7/102-1 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o kupoprodaju nepokretnosti_Bulatović Zoran – br. 0101-050-7/100-1 – PDF

– 08.10.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Zorica Radonjić – br. 0101-464-618/6 – PDF

– 03.10.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” d.o.o. – br. 0101-050-7/101-1 – PDF

– 02.10.2018 – Ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti_Tehno-Tours – br. 0101-050-7/99-1 – PDF

Septembar

– 28.09.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Ben-Kov” d.o.o. – br. 1902-404-26/6 – PDF

– 27.09.2018. – Ugovor o zakupu terase_”Progress Montenegro” D.O.O. – br. 0101-464-80/5 – PDF

– 27.09.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Entext Inženjering” d.o.o. – br. 0101-404-942/7-17 – PDF

– 19.09.2018. – Ugovor o pružanju usluge_”Sapcom” d.o.o. Tivat – br. 1902-404-21/7 – PDF

– 17.09.2018. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Ministarstvo Unutrašnjih poslova – br. 0101-464-702 – PDF

– 04.09.2018. – Ugovor za pružanje usluga_”Sapcom” d.o.o. – br. 1902-404-20/6 – PDF

– 22.08.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Alfa Project” d.o.o. Podgorica – br. 1902-404-9/6 – PDF

– 22.08.2018 godine – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-620/6 – PDF

– 22.08.2018 –  Ugovor o pružanju usluga_”CIVIL ENGINEER” d.o.o. – br. 0101-360-651 – PDF

– 21.08.2018. – Ugovor o nabavci robe_”KASTEX” d.o.o Podgorica – br. 1902-404-17/8 – PDF

– 10.08.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Ing Con” d.o.o. – br. 0101-404-608/5 – PDF

– 16.08.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-604/5 – PDF

– 16.08.2018 – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1902-404-18/6 – PDF

– 01.08.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Projektor” d.o.o. – br. 0101-404-491/6 – PDF

– 06.08.2018 – Ugovor o nabavci robe_”KOV-CAR” d.o.o. – br. 123/18 – PDF

– 20.07.2018 – Ugovor za pružanje usluga_”Represent Communications” d.o.o. – br. 1902-404-12/9 – PDF

– 18.07.2018. – Ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom_Peričić Tanja – br. 0101-050-7/78-1 – PDF

– 17.07.2018 – Ugovor_Kratka Forma Ugovora_Luštica Development AD – br. 0101-360-539/5 – PDF

– 12.07.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Civil Engineer” d.o.o. – br. 0101-404-568/8 – PDF

– 10.07.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-209/44 – PDF

– 02.07.2018 – Ugovor o održavanju IS “Hermes”_Društvo za izradu informacionih sistema “Mega Computer Engineering” – br. 0101-051-555 – PDF

– 29.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_Marić Slobodan – br. 0101-464-537 – PDF

– 28.06.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Ivo Petrović – br. 0101-464-193/3 – PDF

– 27.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Hotels-N-Group” d.o.o. – br. 0101-464-534 – PDF

– 26.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Galia Trio Montenegro” d.o.o. – br. 0101-464-532 – PDF

– 21.06.2018 – Ugovor o korišćenju poslovnog prostora_Brand New Tivat – br. 0101-464-4-524 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i “MDM GRADNJA” d.o.o. – br. 0101-444-349 – PDF

– 19.06.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”GENERAL INVEST” d.o.o. – br. 0101-444-516 – PDF

– 18.06.2018. – Ugovor o nabavci robe_D.O.O. Padikton – promet – br. 42/2018 – PDF

– 15.06.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Alliance” d.o.o. – br. 1902-404-11/7 – PDF

– 15.06.2018. – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-494/1 – PDF

– 15.06.2018. – Ugovor za pružanje usluga_Pošta Crne Gore AD Podgorica – br. 00020-7816 – PDF

– 14.06.2018. – Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. – br. 1902-404-4/6 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu terase_Progress Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-209/30 – PDF

– 11.06.2018 – Ugovor_Winproject KD Nikšić – br. 0101-055-483 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. – br. 0101-464-209/26 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. – br. 0101-464-209/28 – PDF

– 04.06.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”ELCOM TRADE” d.o.o. – br. 0101-444-467 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran – br. 0101-464-209/14-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad – br. 0101-464-209/15-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Montenegrino” D.O.O. – br. 0101-464-209/18-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Fina Priča” – br. 0101-464-209/17-1 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Strahinja Đurović – br. 0101-444-405 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”KNJAZ” d.o.o. – br. 0101-444-407 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovo o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brank Štilet – br. 0101-444-406 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”MORE GORA 128” d.o.o. – br. 0101-444-386 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_” C INVESTMENT” d.o.o. – br. 0101-444-387 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Samarina Alena – br. 0101-444-388 – PDF

– 07.05.2018. – Ugovor za pružanje usluga_Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Podgorica – br. 0101-404-343/5 – PDF

– 07.05.2018. godine – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – Elektrotehnički fakultet Podgorica – br. 0101-404-351/5 – PDF

– 04.05.2018. godine – Ugovor za pružanje usluga_VM KOD – br. 0101-404-341/7 – PDF

– 23.04.2018 – Ugovor o nabavci radova_”Dream home Montenegro” – br. 0101-404-271/6 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i “MDM GRADNJA” d.o.o. – br. 0101-444-349 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”C INVESTMENT” – br. 0101-444-350 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”IP INVEST” d.o.o. – br. 0101-444-348 – PDF

– 19.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Vladimir Mihailović i Nenad Ćosić – br. 0101-444-342 – PDF

– 17.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Krstaš company” d.o.o. Nikšić – br. 0101-404-184/8 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Čule Milica_Čule Darko_Čule Vedran – br. 0101-444-334 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”LAVEDER SKIES LTD” – br. 0101-444-331 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Petković i Marko Kostić – br. 0101-444-330 – PDF

– 13.04.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Centar za ekotoksikološka ispitivanja – br. 0101-404-244/5 – PDF

– 13.04.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – br. 0101-404-176/7 – PDF

– 10.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Surfmont” d.o.o. Kotor – br. 0101-404-226/7 – PDF

– 10.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Exclusive shop” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-185/7 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel” – br. 0101-444-268 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel and Property Investment Montenegro” – br. 0101-444-270 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel and Property Investment Montenegro” d.o.o. – br. 0101-444-269 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Krstović Zdravko i Krstović Blanka – br. 0101-444-275 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”PORTICO” d.o.o. – br. 0101-444-274 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”PORTICO” d.o.o. – br. 0101-444-277 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”BOOM INŽENJERING” d.o.o. – br. 0101-444-276 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2018. godinu – br. 0101-680-49 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Reviko” d.o.o. – br. 0101-404-174/8 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica – br. 0101-050-7/41-2 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica – br. 0101-050-7/41-3 – PDF

– 12.03.2018 – Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta_Luštica Development AD Tivat – br. 0101-050-7/40-1 – PDF

– 08.03.2018. – Ugovor o angažovanju predavača_Kenan Duraković – br. 0101-113-232/1 – PDF

– 01.03.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br. 0101-404-173/9 – PDF

– 01.03.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Institut za javno zdravlje Podgorica – br. 0101-404-127/7 – PDF

 – 28.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_LARISA COMPANY D.O.O. – br. 0101-464-188/1 – PDF

– 28.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_KALUĐEROVIĆ COMPANY D.O.O. – br. 0101-464-186/1 – PDF

– 22.02.2018 – Ugovor o sufinansiranju programa u oblasti omladinske politike za 2018. godinu – br. 0101-550-57/4 – PDF

– 22.02.2018 – Ugovor o izvođenju radova_GRAND DESIGN D.O.O. – br. 1902-404-62/9-17 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”POP PROJEKT” D.O.O. – br. 0101-404-128/6 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o nabavci robe_”JUGOPETROL” AD – br. 1902-404-61/5-17 – PDF

– 21.02.2018.- Ugovor o zakupu terase_IPANEMA D.O.O. – br. 0101-464-63/3 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_INDEGO PLUS d.o.o. – br. 0101-464-167/2- PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Petrović – br. 0101-444-149 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”SEA TRADE” d.o.o. – br. 0101-444-150 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Lidija Gospić – br. 0101-444-155 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey – br. 0101-444-156 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey – br. 0101-444-157 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Željko Medenica – br. 0101-444-158 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o. – br. 0101-444-152 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o. – br. 0101-444-154 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o – br. 0101-444-153 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dušan Kašćelan – br. 0101-444-159 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Slaven Dujaković i Slavica Vajić – br. 0101-444-151 – PDF

– 08.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_VAPIANO D.O.O. – br. 0101-464-117/1 – PDF

– 06.02.2018 – Pretplatnički ugovor_T-Com – br. 0101-052-132 – PDF

– 01.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_AMBIENT D.O.O. – br. 0101-464-84/1 – PDF

– 31.01.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br. 0101-404-934/14-17 – PDF

– 30.01.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”MIMOZA GROUP” d.o.o. – br. 0101-444-105 – PDF

– 22.01.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Sergejs Novikovs – br. 0101-444-83 – PDF

– 18.01.2018 – Ugovor za pružanje usluga_”JAWEL CRNA GORA” – br. 0101-404-892/6 – PDF

– 17.01.2018_Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 0101-404-945/7-17 – PDF

– 17.01.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 0101-404-945/7-17 – PDF

– 17.01.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”ZD Projekt” d.o.o. – br. 0101-404-952/6 – PDF

– 16.01.2018 – Ugovor o zakupu terase_”MEDIATIVA” – br. 0101-464-19/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-966/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-965/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-964/1 – PDF

– 09.01.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Vučinović Zlatko – br. 0101-464-971/1-17 – PDF

– 09.01.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia Trio Montenegro” – br. 0101-464-18 – PDF

– 01.01.2018 – Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/1 – PDF

Decembar

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”TAJETI KOMERC” D.O.O. – br. 0101-464-973 – PDF

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” D.O.O. – br. 0101-464-970 – PDF

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”FIKO II” D.O.O. – br. 0101-464-972 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_ATLAS BANKA AD – br. 0101-464-969 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-60/12 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS COMPANY” D.O.O. – br. 0101-464-967 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novović Žarko – br. 0101-464-968 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”Incom” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-860/9 – PDF

– 25.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”CEMA” d.o.o. – br. 0101-404-916/9 – PDF

– 21.12.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”Geotechnics, Projects & Consulting” – br. 0101-404-826/5 – PDF

– 21.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”CEMA” d.o.o. – br. 0101-404-861/8 – PDF

– 20.12.2017 – Sporazum između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Opštine Tivat – br. 0101-002-923/1 – PDF

– 18.12.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 0101-404-861/8 – PDF

– 13.12.2017 – Ugovor o održavanju informacionog sistema “Hermes” – br. 0101-051-917 – PDF

– 11.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”Roaming Montenegro” d.o.o – br. 1902-404-58/12 – PDF

– 11.12.2017 – Ugovor_Vesna Knežević – br. 0702-444-4/137-1 – PDF

– 08.12.2017 – Ugovor_John Stephen – br. 0702-444-4/138-1 – PDF

– 08.12.2017 – Ugovor_Gral d.o.o. i Radio Bergam – br. 0702-444-4/130-1 – PDF

– 07.12.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sienersys d.o.o. – br. 1902-404-57/6 – PDF

– 05.12.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko – br. 0101-050-7/43-5 – PDF

– 05.12.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko – br. 0101-050-7/43-4 – PDF

– 06.12.2017 – Ugovor_Đuro i Tonći Pean – br. 0702-444-4/118-2 – PDF

– 06.12.2017 – Ugovor_Jelena Milošević – br. 0702-444-4/136-1 – PDF

Novembar

– 29.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Enforma d.o.o. – br. 0101-404-756/5 – PDF

– 29.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Enforma d.o.o. – br. 0101-404-757/5 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o.- br. 0101-404-811/9 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o. – br. 0101-404-825/5 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor_Ferri Jela Jerko i Jelena Certić – br. 0702-444-4/132-1 – PDF

– 27.11.2017 – Ugovor_Riana Montenegro Holdings d.o.o. – br. 0702-444-4/134-1 – PDF

– 27.11.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Erlang d.o.o. – br. 1902-404-31/38 – PDF

– 24.11.2017 – Ugovor_Dario Bergam – br. 0702-444-4/135-1 – PDF

– 16.11.2017. – Ugovor o izvođenju radova_Artek d.o.o. – br. 1902-404-37/48 – PDF

– 14.11.2017 – Ugovor_Labud Mihović – br. 0702-444-4/119-1 – PDF

– 13.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Geos d.o.o. – br. 0101-404-755/9 – PDF

– 13.11.2017. – Ugovor o nabavci robe _Znak d.o.o. – br. 0101-404-770/7 – PDF

– 13.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Lavian inženjering d.o.o. – br. 0101-404-741/5 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Aleksandar Bošković – br. 0702-444-4/123-1 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Concord MNE d.o.o. – br. 0702-444-4/125-1 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Lidija Gospić_Vasilije Kostić – br. 0702-444-4/128-1 – PDF

– 09.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Ekoplant d.o.o. – br. 0101-404-810/6 – PDF

– 08.11.2017. – Ugovor za pružanje usluga_Winsoft d.o.o. – br. 1902-404-27/15 – PDF

– 07.11.2017. – Ugovor o izvođenju radova_V Project d.o.o. – br. 1902-404-56/11 – PDF

– 07.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Urbi.pro d.o.o. – br. 1902-404-43/6 – PDF

– 06.11.2017 – Ugovor_Milo Jabučanin – br. 0702-444-4/122-1 – PDF

– 03.11.2017 – Ugovor_Chapman Kenneth Hugh i Chapman Gail – br. 0702-444-4/121-1 – PDF

Oktobar

– 30.10.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Europrojekt d.o.o. – br. 1902-404-55/7 – PDF

– 27.10.2017 – Ugovor_Budimir Mandić – br. 0702-444-4/113-1 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti_Danica Brinić – br. 0101-050-7/41-2 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor_Niko Vuksanović – br. 0702-444-4/102-1 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor_Catareos d.o.o. – br. 0702-444-4/117-1 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor o prodaji_Ivona Živković – br.0101-050-7/42-2 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor o prodaji_Ivona Živković – br.0101-050-7/42-3 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor_Capital Concept d.o.o. – br. 0702-444-4/112-1 – PDF

– 18.10.2017 – Ugovor_Bradašević Marko i Željko – br. 0702-444-4/86-1 – PDF

– 11.10.2017 – Ugovor_”GRAAL” D.O.O. – br. 0702-444-140/1 – PDF

– 09.10.2017 – Ugovor_Nikić d.o.o. – br. 0702-444-4/107-1 – PDF

– 06.10.2017 – Ugovor_Mirko Lipovac – br. 0702-444-4/96-1 – PDF

– 06.10.2017 – Ugovor_Duško Đuranović – br. 0702-444-4/105-1 – PDF

– 04.10.2017 – Ugovor_Stevo Lazarević – br. 0702-444-4/100-1 – PDF

Septembar

– 29.09.2017 – Ugovor_Silvio Marković_Nikola Radulović – br. 0702-444-4/103-1 – PDF

– 29.09.2017 – Ugovor_Andrey Belashov – br. 0702-444-4/104-1 – PDF

– 28.09.2017 – Ugovor_Petković Lukica i Toni – br. 0702-444-4/101-1 – PDF

– 28.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o – br. 1902-404-47/6 – PDF

– 21.09.2017 – Ugovor_Alex Sekler – br. 0702-444-4/94-1 – PDF

– 20.09.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sapcom d.o.o. – br. 1902-404-53/6 – PDF

– 20.09.2017 – Ugovor_Dejan Stanković – br. 0702-444-4/89-2 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Indel Inženjering d.o.o. – br. 1902-404-52/8 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o sefu_Societe Generale Banka Montenegro – br. 0101-031-655 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1902-404-50/8 – PDF

– 13.09.2017 – Ugovor_Borislav Parapid i MDM gradnja – br. 0702-444-4/95-1 – PDF

– 12.09.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_Indel Inženjering d.o.o. – br. 1902-404-48/11 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor_”PM 1-14” D.O.O. – br. 0702-444-4/73-2 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_HydroGis System d.o.o. – br. 1902-404-49/8 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Đurović Tatjane – br. 0101-464-585/1 – PDF

– 07.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Civil Engineer d.o.o. – br. 1902-404-46/8 – PDF

– 06.09.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 0101-404-617/5 – PDF

– 06.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Sapcom d.o.o. – br. 0101-404-589/6 – PDF

– 04.09.2017 – Ugovor_Milan Smiljanić – br. 0702-444-4/90-1 – PDF

Avgust

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Kadrija Enver – br. 0101-443-641 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Shabani Shpejtim – br. 0101-443-642 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Gaši Dritan – br. 0101-443-639 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor_”SAM INVEST” D.O.O. – br. 0702-444-4/87-1 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor_Zoran Jovandarić – br. 0702-444-4/88-1 – PDF

– 28.08.2017 – Ugovor o ustanovljavanju stvarne službenosti_Postavljanje priključnog kablovskog voda_More Gora 128 d.o.o. – br. 0101-050-7/30-1 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Alseco d.o.o. – br. 0101-404-588/7 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor za pružanje usluga_F Inženjering d.o.o. – br. 0101-404-587/7 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor o ustupanju stvarnih prava_Sea Trade – br. 0101-360-140/8-2016 – PDF

– 23.08.2017 – Ugovor_Darko Bajčetić – br. 0702-444-4/84-1 – PDF

– 22.08.2017 – Ugovor za nabavku i isporuku robe_Preduzeća Svicomm d.o.o. – br. 0101-404-594/5 – PDF

– 18.08.2017 – Ugovor_Filip Matković – br. 0702-444-4/81-1 – PDF

– 18.08.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Indel Inženjering – br. 1902-404-34/16 – PDF

– 14.08.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Kenneth Hugh Chapman – br. 0101-050-7/29-1 – PDF

– 11.08.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-45/5 – PDF

– 07.08.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_GeoTIN Engineering d.o.o. – br. 1902-404-28/13 – PDF

– 04.08.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Avacom.me – br. 0101-649/7-2011 – PDF

Jul

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Avacom.me d.o.o. – 0101-649/5-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora _Aneks br. IV_ndego Plus d.o.o. – 0101-835/7-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Una d.o.o. – br. 0101-834/4-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu terase_Abudanca d.o.o. – br. 0101-464-463/1 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Fiko II d.o.o. – br. 0101-644/4-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Tajeti Komerc d.o.o. – br. 0101-645/5-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Novović Žarko Vasilije – br. 0101-855/4-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Atlas Banka AD – br. 0101-706/9-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Galia Trio Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-298/5-2015 – PDF

– 19.07.2017 – Ugovor_”BOMBETON” D.O.O. Cetinje – br. 0702-444-4/64-1 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o nabavci robe_DPC d.o.o. – br. 1902-404-40/5 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o zakupu terasa_Hotels N Group D.O.O. – br. 0101-464-474/1 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o zakupu terasa_Hotels N Group D.O.O. – br. 0101-464-430/1 – PDF

– 17.07.2017 – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-465/1 – PDF

– 12.07.2017 – SDS Company D.O.O._Aneks br. IV Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-635/9-2011 – PDF

– 06.07.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_Civil engineer D.O.O. – br. 1902-404-9/16 – PDF

Jun

– 29.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Geotechnics Projects and Consulting – br. 1902-404-35-6 – PDF

– 28.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_ukašin Hrnjez – br. 0702-444-4/62-1 – PDF

– 27.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Info biro Montenegro d.o.o. – br.1902-404-13/16 – PDF

– 27.06.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Electro Team D.O.O. – br. 1902-404-32/8 – PDF

– 26.06.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Carinvest d.o.o. – br. 1902-404-33/6 – PDF

– 21.06.2017 – Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti_Vlada Crne Gore – br. 0101-050-7/25-1 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_M&J Prelevic i Cake Shop d.o.o. Tivat – br. 0101-464-96/5-2016 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu terase – Kaluđerović Company D.O.O. – br. 0101-464-403/2 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Montenegrino d.o.o. – br. 0101-464-343/12 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Nemanja Šćekić – br. 0101-464-343/13 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Ledo d.o.o. Podgorica – br. 0101-464-343/14 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad Tivat – br. 0101-464-343/15 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije D.O.O._Cappetano Tivat – br. 0101-464-343/17 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Vanila d.o.o. Tivat – br. 0101-464-343/16 – PDF

– 13.06.2017 – Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge – br.810600218 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Sirena Company d.o.o. – br. 0101-464-381/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-377/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Ambient d.o.o. – br. 0101-464-375/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Vapiano d.o.o. – br. 0101-464-376/1 – PDF

– 09.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Šoškić Milovan – br. 0702-444-4/60-1 – PDF

– 08.06.2017 – Ugovor_Bolushevskiy Anatoly – br. 0702-444-4/54-1 – PDF

– 07.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Represent Communications – br. 1902-404-22/5 – PDF

– 07.06.2017. – Ugovor za redovno održavanje sistema za dojavu požara_WINPROJECT KD NIKŠIĆ – br. 0101-822-439 – PDF

– 07.06.2017. – Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. – br. 1902-404-21/5 – PDF

– 05.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Lidija Gospić – br. 0702-444-4/51-1 – PDF

Maj

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Pošta Crne Gore AD Podgorica – br. 1902-404-26/7 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-25/5 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-16/6 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor o nabavci robe_AMD Business System D.O.O. – br. 1902-404-30/5 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za izvodjene radova_Civil engineer D.O.O. – br. 1904-404-17/14 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_GKM D.O.O. – br. 1902-404-20/5 – PDF

– 29.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Vesna Jovanović – br. 0702-444-4/53-1 – PDF

– 29.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Konzorcijum Civil Engineer D.O.O. – br. 2905/17-4 – PDF

– 26.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Bošković Zoran i Nenad – br. 0702-444-4/48-1 – PDF

– 26.05.2017 – Ugovor_”PM 1.5” D.O.O. – br. 0702-444-6/101-1-16 – PDF

– 17.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Marko Kostić i Alma Bošković – br. 0702-444-4-52-1 – PDF

– 16.05.2017 – Sporazum o ustanovljavanju službenosti nužnog prolaza_Arsić Ljubo – br. 0101-050-7-22-1 – PDF

– 08.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Nikola Niketić – br. 0702-444-4/45-1 – PDF

April

– 27.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_CAPITAL CONCEPT D.O.O. – br. 0702-444-4/44-1 – PDF

– 27.04.2017 – Sporazum o regulisanju medjusobnih prava i obaveza_Smiljka Ivovic – br. 0101-050-7/20-1 – PDF

– 26.04.2017 – Ugovor o nabavci i isporuci robe_Ben-Kov DOO – br. 1902-404-5-11 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_Securitas Montenegro – br. 1902-404-6-7 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Prodres DOO – br. 1902-404-9-8 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Signalizacija – br. 1902-404-10-10 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Spark DOO – br. 1902-404-15-11 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_QD Hotel and Property Investment Montenegro – br. 0702-444-4/29-4 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Marko Pavličević – br. 0702-444-4/36-1 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sapcom d.o.o. – br. 1902-404-7/7 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Evgeniy Kulagin – br. 0702-444-4/38-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Ivana_Đurđa i Olga Tomanović – br. 0702-444-4/31-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_MONTENEGRINO D.O.O. – br. 0702-444-4/39-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor uređenju međusobnih odnosa_Milinović Tripo – br. 0101-050-7/16 – PDF

– 12.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Natalia Kozhushna – br. 0702-444-4/37-1 – PDF

– 07.04.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_HLB Mont Audit  DOO – br. 1902-404-12-5 – PDF

– 06.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji_DANA KOMERC D.O.O. – br. 0101-050-7/13-1 – PDF

– 06.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Kostić Marko – br. 0101-050-7/12-1 – PDF

– 05.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji _Lasić Ana – br. 0101-050-7/10-1 – PDF

– 05.04.2017 – Ugovor o realizaciji usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu_Crveni Krst Crne Gore – br. 0101-550-63/4 – PDF

– 05.04.2017 – Sporazum o realizaciji plana i programa rada Omladinskog kluba Tivat 2017 – br. 0101-031-268 – PDF

Mart

– 29.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brkan Marija i Marko – br. 0702-444-4/28-1 – PDF

– 28.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_Ekoplant DOO – br. 1902-404-8-4 – PDF

– 27.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Đurđenović – br. 0702-444-4/30-1 – PDF

– 24.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Darko Bajčetić – br. 0702-444-4/27-1 – PDF

– 24.03.2017 – ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-706-7-2011 –  PDF

– 23.03.2017 – ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-855/2-2011 – PDF

– 23.03.2017 – ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-464-298-3-2015 – PDF

– 23.03.2017 – ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-649-3-2011 – PDF

– 23.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PM HOTELS DOO Tivat – br. 0702-444-4/12-1 – PDF

– 22.03.2017 – Neposredni Sporazum za nabavku i isporuku robe_Vibacom d.o.o. – br. 0101-404-125/4 – PDF

– 22.03.2017 – Ugovor o nabavci robe_Fin-ing d.o.o. Podgorica – PDF

– 21.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dijana Todorović – br. 0702-444-4/25-1 – PDF

– 20.03.2017 – Ugovori sa NVO u opštini Tivat – PDF

– 16.03.2017 – Ugovor o Zakupu_Terase Abudanca – br.0101-464-18 – PDF

– 16.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Michael Ward – br. 0702-444-4/22-1 – PDF

– 15.03.2017 – Ugovor o nabavci robe_Fin-ing DOO – br. 1902-404-1-9 – PDF

– 14.03.2017 – Ugovor o nabavci i isporuci robe_Kov-Car DOO – br. 1902-404-4-5 – PDF

– 14.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Radončić Ibrahim i Damir – br. 0702-444-4/24-1 – PDF

– 13.03.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ivanović Damir – br. 0101-050-7/9-1 – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor o zakupu terase_IPANEMA  – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor o zakupu terase_Larisa Company – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam – br. 1902-404-2-5 – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam – br. 1902-404-3-5 – PDF

Februar

– 27.02.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković – br. 0101-050-7/5-1 – PDF

– 27.02.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković – br. 0101-050-7/5-27/1 – PDF

– 24.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Sindik – br. 0702-444-4/19-1 – PDF

– 24.02.2017 – Ugovor o zakupu terase – BDS – SELJANOVO – PDF

– 22.02.2017 – Ugovor o Priključenju na distributivni sistem električne energije_CEDIS – PDF

– 22.02.2017 – Ugovor o održavanju informacionog sistema “HERMES”_MEGA COMPUTER ENGINEERING – PDF

– 21.01.2017 – Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora_TAJETI KOMERC DOO – PDF

– 15.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Sandra Krstović – br. 0702-444-6/59-6 – PDF

– 15.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PMC INVEST DOO Tivat – br. 0702-444-4/8-1 – PDF

– 10.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nikola Mandić – br. 0702-444-4/6-1 – PDF

– 09.02.2017 – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Opština Tivat i Krstović Radojica i Sandra – PDF

– 09.02.2017 – Aneks ugovora o kupoprodaji_Opština Tivat i Arsić Rado – PDF

– 07.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dejan Marković – br. 0702-444-4/9-1 – PDF

– 07.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Yury Burlakov – PDF

– 03.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Olga Viktornova Klimontova – PDF

– 03.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Svetlana Anisimova – PDF

Januar

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “Indego Plus” d.o.o. Tivat  – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “FIKO II” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “UNA” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “SDS Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu_Opština Tivat i “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Đoković – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Mikulandra Nada, Boris i Željko – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/5) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/3) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/1) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i “E VIVA BOCCA” d.o.o. Tivat – PDF

– 13.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i “San Bay” d.o.o. – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Opština Tivat i “Normal Company” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i “PMC Invest” d.o.o. i Lukšić Anđelka – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Popović – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Petar Popović – PDF

– 10.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Aleksandar i Sonja Slijepčević i Jelena Manojlović – PDF

Decembar

– 20.12.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Damir Radončić – PDF

– 20.12.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ibrahim Radončić – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – Extra TV – T COM – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – Govorni servis – T COM – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – održavanje sistema za dojavu požara – Opština Tivat i ITS CONTROL – PDF

– 14.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vlado Dragutinović – PDF

– 13.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Gverović Anđelko, Vedran i Marina – PDF

– 09.12.2016. – Ugovor – Redovno mjesecno servisiranje liftova – PDF

– 09.12.2016. – Ugovor – Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme – PDF

– 08.12.2016. – Neposredni sporazum – Uskuge instaliranja servera i informatičke opreme  – PDF

– 07.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Mikhail Popov – PDF

Novembar

– 25.11.2016. – Ugovor o prenosu prava – PDF

– 22.11.2016. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – PDF

– 22.11.2016. – Ugovor o kupoprodaji vozila – Opština Tivat i d.o.o. CEZAR MONTENEGRO – PDF

– 16.11.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Fin-ing” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jokić Branko, Lidija i Valerija – PDF

– 15.11.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “GKM” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “GreenClean” d.o.o. Tivat – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jovica Peričić – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radioca Vuković – PDF

– 11.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rajić Ljubiša i Svetlana – PDF

– 08.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vlado Obrenović – PDF

– 04.11.2016. – Ugovor o izvođeju radova – Opština Tivat i “Toškovići” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.11.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Grand Desing” d.o.o. Podgorica – PDF

Oktobar

– 31.10.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Olive Construction” d.o.o. – PDF

– 21.10.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Fidas” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radomir Čavor – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sanja Rajković – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sofija Bušić – PDF

– 06.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Flemer Stone” d.o.o. Nikšić – PDF

– 05.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 04.10.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “MonteCep” d.s.d. Kotor – PDF

– 03.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

Septembar

– 30.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Indel inženjering” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.09.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Galerija podova” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.09.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluga – Opština Tivat i “Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić – PDF

– 28.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Reljić Velika, Jaćimović Igor, Sanja Radnjić i Dejan Mršić – PDF

– 26.09.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “HOTELS-N-GROUP” – PDF

– 20.09.2016. – Odluka o pristupanju kupovine stana – dalje

– 20.09.2016. – Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup – dalje

– 20.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 16.09.2016. – Aneks Ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 15.09.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Retroline” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.09.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “AMBIENT” – PDF

– 14.09.2016.  – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Aneta Perović – PDF

– 13.09.2016. – Ugovor o preplatničkom odnosu – Opština Tivat i T-com – PDF

– 13.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Silvio Marković, Nikola Radulović i “C-Group” d.o.o. – PDF

– 12.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad – PDF

– 12.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ilić Vladan – PDF

– 06.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Milisav Vlahović i Dalibor Đurović – PDF

– 07.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Ding” d.o.o. Podgorica – PDF

Avgust

– 29.08.2016. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 25.08.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Alliance” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.08.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i “Samcommerc” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.08.2016. – Ugovor onabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 23.08.2016. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Sapcom” d.o.o. Tivat – PDF

– 23.08.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rosengren Martin i Karolina – PDF

– 18.08.2016. – Ugovor o održavanju IS Hermes – Opština Tivat i “Mega” Beograd – PDF

– 15.08.2016. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i Civil engineer – PDF

– 12.08.2016. – Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Rodin Ana,Musafia Mira,Krstović Antica – PDF

– 08.08.2016. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Milorad Samardžić – PDF

– 08.08.2016. – Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Milorad Samardžić – PDF

– 04.08.2016. – Ugovor o sefu – Opština Tivat i Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica – PDF

– 03.08.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Ledo” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.08.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “TV Vijesti” d.o.o. Podgorica – PDF

Jul

– 28.07.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 27.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 27.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 25.07.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova na asfaltiranju ulice u naselju Gošići – Opština Tivat i “Asfalt-beton gradnja” – PDF

– 21.07.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP-a Tivat-Centar – Opština Tivat i “Ekoboka projekt” d.o.o. – PDF

– 21.07.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BOTACO” – PDF

– 20.07.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i Europapier d.o.o. Hrvatska – PDF

– 19.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stojan Kovačević i Borka Marić – PDF

– 15.07.2016. – Ugovor o zakupu privremenih lokacija – Opština Tivat i Popović Vidoje – PDF

– 08.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “HeladaMont” – PDF

– 04.07.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i “Geos” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.07.2016. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Zoja Krpović – PDF

Jun

– 30.06.2016. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i Vujović Viktor – PDF

– 30.06.2016 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Perica Deković – PDF

– 28.06.2016. – Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat – dalje

– 28.06.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o poklonu – Opština Tivat i Anastasiya Lashmanova – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “RZUP” d.o.o. – PDF

– 21.06.2016. Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ivo Sindik – PDF

– 21.06.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i d.o.o. “Dream Home Montenegro” – PDF

– 20.06.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe – Opština Tivat i “Znak” d.o.o. – PDF

– 17.06.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i Institut za razvoj i istraživanja oblasti zaštite na radu – PDF

– 15.06.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i d.o.o. “Komunalno” Tivat – PDF

– 08.06.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe – Opština Tivat i “Veletex” d.o.o. – PDF

– 15.06.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci novog vozila sa samopodizačem kontejnera – Opština Tivat i “Ben-Kov” d.o.o. – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Vanila” d.o.o. Tivat – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Adamović Nenad – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Poček Jelena – PDF

– 07.06.2016. – Ugovor o raskidu ugovora o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu – Opština Tivat i Vlada Crne Gore MUP – PDF

– 07.06.2016. – Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa – dalje

Maj

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “TAJETI COMERC” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “ATLAS BANKA AD – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Avacom” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opšstina Tivat i “Vapiano” d.o.o. – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “SDS Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i Novović Vaslije – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Galia Trio Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “UNA” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Indego Plus” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “FIKO II” d.o.o. Tivat – PDF

– 17.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vladimir Kalmykov – PDF

– 13.05.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Olga Vujović – PDF

– 10.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Glibota Marko i Darko – PDF

– 04.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dragutin Lakić – PDF

– 04.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Novović Veselin i Vasilije – PDF

April

– 27.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dejana Knežević – PDF

– 26.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Igor Nikolić – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor – pružanje usluge izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije objekta ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi – “Urbi.Pro” – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor – pružanje usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije igrališta u Donjoj Lastvi – “Urbi.Pro” – PDF

– 20.04.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluga – Opština Tivat i Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu – PDF

– 19.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Olga Zornija – PDF

– 15.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Šarović Marko – PDF

– 14.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Tatiana Kazarinova – PDF

– 11.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radmila Lazić i Olivera Ivanović – PDF

– 11.04.2016. – Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila – ALLIANCE – PDF

– 08.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Starčević Vlado – PDF

– 05.04.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 05.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Pean Đurđina – PDF

– 01.04.2016 – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 01.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Prima car” d.o.o. – PDF

Mart

– 30.03.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “HLB Mont Audit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 30.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Đurković Vidoje – PDF

– 29.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stanko Giljača – PDF

– 24.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Golubović Miloš, Ciko Marko, Barović Nada,  Došen Nenad i Žugić Nada – PDF

– 18.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Brnić Danica – PDF

– 18.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Vjekoslav Pasković – PDF

– 11.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Miroslav Petković – PDF

– 07.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Adi Vestrum” d.o.o. – PDF

Februar

– 29.02.2016. – Ugovor o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica – Opština Tivat i “Telenor” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.02.2016. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “M&J Prelević” d.o.o. Tivat – PDF

– 25.02.2016. – Protokol o sponzorstvu – Lustica development – PDF

– 23.02.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica – PDF

– 22.02.2016. -Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o realizaciji radionica za obilježavanje dana energetske efikasnosti – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “NADO & RUS MONT” d.o.o. – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “NAVAR INC” d.o.o. – PDF

– 18.02.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i ˇBen-Kovˇd.o.o Tivat – PDF

– 16.02.2016. – Neposredni sporazum – Opština Tivat i Institut za javno zdravlje – PDF

– 15.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Veljić Uroš – PDF

– 11.02.2016. – Ugovor o hipoteci – Opština Tivat i Veljić Uroš – PDF

– 10.02.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i “Surfmont” d.o.o. Kotor – PDF

– 10.02.2016. – Ugovor o uređenju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Bojanić Milja, Bojanić Boriša – PDF

– 10.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marku Monika – PDF

– 09.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikolić Milenko – PDF

– 08.02.2016. – Ugovor o održavanju informacionog sistema HERMES – MEGA- PDF

– 08.02.2016. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Zoranić – PDF

– 05.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica  – PDF

– 04.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ksenija Jovanović – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Grbović Jovan – PDF

– 02.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “Winsoft” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “CAU” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikola Ivošević – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Collinge Richard i Spurway Philipp – PDF

– 01.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Božinović Nikole i Anta – PDF

Januar

– 29.01.2016 – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Blue line – PDF

– 27.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i SEA TRADE – PDF

– 25.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vojislav i Nebojša Medojević – PDF

– 22.01.2016. – Ugovor o održavanju – DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO – PDF

– 22.01.2016. – Ugovor o donaciji – DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO – PDF

– 19.01.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 18.01.2016. – Ugovor Opštine Tivat i Radio Tivta – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Mujović Momčilo – PDF

– 13.03.2016. – Sporazum o realizaciji i finansiranju lokalnog Javnog rada “Njega starih lica u Tivtu za 2016 godinu – PDF

– 12.01.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Abudanca” d.o.o. Tivat – PDF

Decembar

– 31.12.2015. – Ugovor o djelu – PDF

– 30.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Sirena Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.12.2015. – Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 – dalje

– 28.12.2015. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 – dalje

– 28.12.2015. – Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica – dalje

– 25.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikola Radulović i “C Group” d.o.o. – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Temko” d.o.o. Nikšić – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bratić Deni i Igor – PDF

– 22.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dejan Stanković – PDF

– 22.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Ađi Invest” d.o.o. Nikšić – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ljiljana Bigić – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Tabacco s Press” d.o.o. Podgorica – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Kaluđerović-S” d.o.o. Tivat – PDF

– 16.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ipanema” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BSD-Seljanovo” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Larisa Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 12.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Abudanca” d.o.o. Tivat – PDF

– 09.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bogdanova Olga – PDF

– 09.12.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Stanković Dejan – PDF

– 08.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Kustudić Ema i Stanko – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Zarinka Gavrilovska – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marković Ana i Anton – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Opštine Tivat bez naknade – Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija – PDF

– 04.12.2015. – Ugovor- Godišnja pretplata na ravnu bazu Paragraf Lex – PDF

– 03.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 03.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ulice u Donjoj Lastvi – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 02.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Efimov Viacheslav i Yana – PDF

– 01.12.2015. – Ugovor o nabavci i ugrdanji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

Novembar

– 30.11.2015. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Jugopetrol” a.d. Podgorica – PDF

– 27.11.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Erlang” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.11.2015. – Ugovor- Nabavka i zamjena rasvjete sa novim energetskim svjetiljkama – 13.januar – PDF

– 20.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vladimir Tarasenko – PDF

– 18.11.2015. – Odluka o razmjeni zemljišta. – dalje

– 18.11.2015. -Odluka o pristupanju kupovini zemljišta. – dalje

– 18.11.2015. -Odluka o naseljima i granicama naselja. – dalje

– 17.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miro Đurković – PDF

– 16.11.2015. – Ugovor- Nabavka dekorativne rasvjete – Spinel d.o.o. – PDF

– 10.11.2015. – Ugovori Opštine Tivat – NVO za II konkurs 2015 godine – PDF

– 05.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miroslav Franović, Sonja Kuzman i Stanka Lubarda – PDF

– 04.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rajko Nenadović, Petar Vučetić i Nataša Maleš – PDF

– 03.11.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “QD hotel and property investment Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

Oktobar

– 23.10.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Giljača Stanko – PDF

– 23.10.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Marković Silvijo – PDF

– 19.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Capital Concept – PDF

– 15.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Petković Dalibor i Marjan, Vojinović Dragutin i Mikalački Nenad i Predrag – PDF

– 14.10.2015. – Ugovor o zakupu terase – PDF

– 08.10.2015. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade – Opština Tivat i Ministarstvo finansija – PDF

– 08.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stanimir Omerović – PDF

– 01.10.2015. – Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUP-a ˝Seljanovo˝ – d.o.o. “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” – PDF

– 01.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Zvonimira Grabića – PDF

Septembar

– 30.09.2015.- Odluka o pristupanju kupovine zemljišta – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o ustanovljavanju prava službenosti – dalje

– 30.09.2015.- Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUPa Seljanovo – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o dodjeli stana Miroslavu Petkoviću – dalje

– 29.09.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat – “Navar Incorporated” d.o.o. Tivat – PDF

– 25.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Alla Vishnevskaya – PDF

– 21.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bogdanović Ankice i Nemanje – PDF

– 11.09.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Geyderikh Vladimira – PDF

– 07.09.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Aleksić Miloš – PDF

– 07.09.2015. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Sapcom” d.o.o. Nikšić – PDF

– 04.09.2015. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i Autoprevoznik Zoranić – PDF

– 03.09.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 02.09.2015 – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Predrag Milović – PDF

Avgust

– 27.08.2015. – Aneks ugovora o zakupu – Opština Tivat i  “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

– 20.08.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Contento” d.o.o. – PDF

– 19.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miodrag Jelić – PDF

– 18.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Biljana Matijević – PDF

– 14.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Gorban Alexander Mifodijevič i Sergey Shklyanka – PDF

– 14.08.2015. – Ugovor o kupoprodaji Opština Tivat i Marinković Milutin – PDF

– 13.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dmitry Kuznetsov – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jelena Radonjić – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stevović Marko i Ilija – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jelena Radonjić – PDF

– 11.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jasna Ševaljević – PDF

– 11.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jovan Braletić – PDF

– 05.08.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “G.K.M.” d.o.o. Podgorica – PDF

Jul

– 31.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “PM 1.5” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.07.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Matković Bernard – PDF

– 27.07.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Gezović Konstantin – PDF

– 24.07.2015. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Galia Trio Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sergey Petrov – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sergey Petrov – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Amelkin Alexei – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Katovskaya Natalia – PDF

– 15.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sikima Milorad – PDF

– 17.07.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Inter project” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.07.2015. –  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 49/15 – dalje

– 06.07.2015. – Odluka o davanju poslovne prostorije na korišćenje i upravljanje Turističkoj organizaciji Tivta –dalje

– 06.07.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Corleone” d.o.o. Tivat – PDF

– 06.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Milutinović Veljko – PDF

– 03.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Antony Peter Albert Brown i Laura Craik – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremenih lokacija – Opština Tivat i “Rokšped Tobacco s press” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Adamović Nenad – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “G.A.I-Gelato Artigianale Italiano” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu – Opština Tivat i “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

Jun

– 29.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Trifunović Ostoja – PDF

– 26.06.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti –  Opština Tivat i Radović Mirko – PDF

– 19.06.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti –  Opština Tivat i Pean Đurđina – PDF

– 19.06.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 17.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i Nikolić Zoran – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Expo Commerce” d.o.o. Kotor – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Vanila” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “KaluđerovićS” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Hotels-N-Group” d.o.o. Tivat – 0101-464-240 – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Hotels-N-Group” d.o.o. Tivat – 0101-464-241 – PDF

– 08.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vukadinović Radenko, Lidija Samardžić i Elza Begović – PDF

– 05.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stevo Jovićević – PDF

– 04.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Šćepanović Marija – PDF

– 03.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Denis Krikunchik – PDF

Maj

– 01.06.2015. – Sporazum o izmjenaa i dopunama sporazuma o utvrđivanju prava i obavezan izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu – DOO CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRANJU – PDF

– 26.05.2015. – Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12 – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti – dalje

– 26.05.2015. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Cenaj Isen – PDF

– 20.05.2015. – Ugovor o zasnivanju stvarnih službenosti – Opština Tivat i QD Hotel and Property investment Montenegro d.o.o. Tivat – PDF

– 15.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “PM Hotels” d.o.o. Tivat – PDF

– 13.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Gulić – PDF

– 12.05.2015. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Wireless Montenegro” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “HLB Mont Audit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Vlad Invest” d.o.o. Tivat i “K Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 07.05.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Arhiplan CG” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Kaluđerovina” d.o.o. Tivat – PDF

– 06.05.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Zoranić” Tivat – PDF

– 06.05.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Lido Mar” d.o.o. Tivat – PDF

April

– 29.04.2015. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Euro-unit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sikima Milorad – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Helada Mont” d.o.o. Nikšić – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Neđeljko Đurišić – PDF

– 28.04.2015. – Ugovori Opštine Tivat i NVO i projekti NVO za I konkurs 2015 godine – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i Konzorcijum (“Gratom L” i “Kodar Inženjering”) Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga izrade DUP Lepetane – Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga izrade UP Lepetane – Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Grdanj – Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Rosino – Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica – PDF

– 27.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Igor Nikolić – PDF

– 24.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Biljana Matijević – PDF

– 23.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Adria Bau” d.o.o. Bar – PDF

– 23.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Željko Stegić – PDF

– 20.04.2015. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 200 u zahvatu DUP-a „Donja Lastva“  – dalje

– 20.04.2015. – Odluka o davanju nepokretnosti na korišćenje – dalje

– 20.04.2015. – Odluka o ustanovljavanju službenosti na djelovima kat.par.475/1 i 475/2 k.o. Nikovići i kat.par. 671 k.o Milovići radi polaganja optičkog kabla – dalje

– 20.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Starčević – PDF

– 14.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ljubo Arsić – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Josef Lingor i Hermann Voelker – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Laurence Baughan – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Lukić Tatjana – PDF

– 06.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ferida Vulić – PDF

– 02.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Neđeljko Jokić – PDF

– 01.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga  – Opština Tivat i “Geo office” d.o.o. Podgorica – PDF

Mart

– 31.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Mia – PDF

– 25.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Đurđenović – PDF

– 25.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miloš Golubović – PDF

– 23.03.2015. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Padikton-promet” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Kristina Kornievska – PDF

– 13.03.2015. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Bates” d.o.o. Podgorica – PDF

– 10.03.2015. – Ugovor o servisiranju liftova – Opština Tivat i “Liftmont” Igalo – PDF

– 10.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Andrei Beliaev – PDF

– 09.03.2015. – Ugovor o poklonu – Opština Tivat i Jokić Nedeljko – PDF

– 06.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepoktretnosti -Opština Tivat i Ševaljević Petar,Ševaljević Miladin – PDF

– 05.03.2015. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i “Surfmont” d.o.o. Kotor – PDF

– 04.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radoslav Tamburić – PDF

– 02.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Janović Berislava – PDF

Februar

– 20.02.2015. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i Institut za javno zdravlje Crne Gore – PDF

– 20.02.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Slutsker Margarita – PDF

– 19.02.2015. – Ugovor o održavanju sistema za dojavu požara – Opština Tivat i “Iskra-Fitiš” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.02.2015. – Protool o utvrđivanju prava i obaveza za rješavanje stambenih pitanja korisnika kućica švedskog naselja – d.o.o. “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/1 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/2 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/3 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ambient” d.o.o. Tivat – PDF

– 16.02.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

– 02.02.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ogden Stephen Paul – PDF

– 04.02.2015 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Bomex Imperijal Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 04.02.2015 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rolandas Šapalas – PDF

Januar

– 30.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BUK-SUT” d.o.o. Tivat – 18/18 – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i Konzorcijuma “Incom” d.o.o., “Geos” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Temko” Nikšić – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marinko Abović – PDF

– 26.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dragan Vasić – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/12 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/13 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/14 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/15 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/16 – PDF

– 22.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bubanja Radosav – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Cappetano” d.o.o. Tivat – 18/9 – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Jamivlex” d.o.o. Tivat – 18/10 – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Kaluđerović-S” d.o.o. Tivat – 18/11 – PDF

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Yulia Ivanova – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Larisa Company” d.o.o. Tivat – 18/6 – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Com Galija” d.o.o. Tivat – 18/7 – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Sirena Company” d.o.o. Tivat – 18/8 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o održavanju informacionog sistema “Hermes” – Opština Tivat i Mega computer engineering” Beograd – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/1 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/2 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/3 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/4 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ipanema” d.o.o. Tivat – 18/5 – PDF

Decembar

– 29.12.2014. – Ugovor o Ustanovljavanju prava stvarne službenosti – Opština Tivat i “Gugi Commerce” d.o.o. Budva – PDF

– 24.12.2014 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Anđa Ukraden – PDF

– 08.12.2014. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Montenegroprojekt” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.12.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Joković Ljiljana,Lukić Tatjana – PDF

Novembar

– 28.11.2014. –  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  – dalje

– 27.11.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 24.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Aleksić Miloš – PDF

– 19.11.2014. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Jugopetrol” a.d. Kotor – PDF

– 18.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Đinović Dragan – PDF

– 17.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Petar – PDF

– 12.11.2014. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade – Opština Tivat i Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija – PDF

– 11.11.2014. – Ugovor o poslovnoj saradnj – Opština Tivat i NLB Montenegro banka A.D. Podgorica – PDF

Oktobar

– 30.10.2014.. – Ugovor o izgradnji potpornog zida u naselju Mažina – d.o.o .Flemer Stone – PDF

– 29.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “MG Invest” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “QD Hotel and property investment Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Civil Engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Mia – PDF

– 24.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Perušina, Savović – PDF

– 17.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opšstina Tivat i Panić, Matković, Milošević – PDF

– 16.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Indel Inženjering” d.o.o. Podgorica – PDF

– 10.10 2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 08.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PDF

– 08.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i “Krtole” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Đurović,Ivanović,Matković – PDF

– 03.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Erlang” d.o.o. Nikišić – PDF

Septembar

– 29.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Arsić Rado – PDF

– 24.09.2014. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Padikton-promet” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.09.2014. – Ugovor o nabaci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.09.2014. – Ugovor o zajedničkoj izgradnji – Opština Tivat i  “Meso promet” d.o.o. – PDF

– 10.09.2014. – Odluka o prodaji kat.parcele 417/18,417/21,417/25,417/27 i 460/71 k.o. Nikovići – dalje

– 08.09.2014. – Ugovor o nabavici i ugradnji robe – Opština Tivat i “Hidro-Građevinar” d.o.o. Nikšić – PDF

– 08.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Oppština Tivat i “INDEL INŽENjERING” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.09.2014. – Ugovor o uređenju međusobnih odnosa – Opština Tivat i “PMC Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Zoranić” Tivat – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Kovačević, Tripović – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Franeta, Ćetković, Marković – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

– 02.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “V projekat” d.o.o. Nikšić – PDF

– 01.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Temko” d.o.o. Nikšić – PDF

Avgust

– 27.08.2014. – Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja – Opština Tivat i “Security consluting & protection” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.08.2014. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Staničić Krsto, Staničić Niko – PDF

– 25.08.2014. – Ugovor o nabavci i isporuke robe – Opština Tivat i “Grand Design” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.08.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

Jul

– 07.07.2014. – Ugovor o ustupanju na korišćenje poslovnog prostora – Opština Tivat i NVO Kreativni centar Tivat – PDF

Jun

– 25.06.2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Hiron” d.o.o. Tivat – PDF

– 23.06.2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Gera” d.o.o. Tivat – PDF

– 10.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – “Crnagoraput” a.d. Podgorica – PDF

– 06.06.2014. – Ugovor za pružanje usluge izrade glavnog projekta za izgradnju objekta na UP 280 u Gošićima – AIM d.o.o. – PDF

– 03.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na sanaciji kupatila u objektu Sportske dvorane Župa – d.o.o. REFENA – PDF

– 02.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na postavljanju gromobranske instalacije na objektu sportske dvorane Župa – PDF

Maj

– 29.05.2014. – Ugovor o izvođenju radova na saniciji puta u naselju Mrčevac – Incom d.o.o. – PDF

– 28.05.2014. –  Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gradiošnici III faza – Incom d.o.o. – PDF

– 20.05.2014. –  Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište – dalje

April

– 23.04.2014.godine – Ugovor o kupoprodaji – Jelisavac Vedran – PDF

– 16.04.2014.godine – Ugovor o kupoprodaji – PDF

– 15.04.2014.godine – Ugovor o prodaji – Sekulić Biljana i Opština Tivat – PDF

– 15.04.2014. godine – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Abović Marinko – PDF

– 10.04.2014.godine – Protokol o sponzorstvu – Luštica Development AD Tivat i Opština Tivat – PDF

Mart

– 28.03.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Jelić Miodrag i Opština Tivat – PDF

– 27.03.2014. – Ugovor za pružanje usluge revizije budžeta Opštine Tivat za 2013. godinu – “BDO” d.o.o. – PDF

– 26.03.2014. –  Ugovor o poklonu – Zadorin Valery i Opština Tivat – PDF

– 18.03.2014. – Ugovor – Bauk Vladimir – Opština Tivat i PM Hotels Tivat – PDF

– 17.03.2014. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Brinić Nebojiša, Jović Svetlana, Brinić Dragan, Trpković Janja, Brkan Marija, Veljković Dragan – PDF

– 14.03.2014. – Ugovor o poklonu – Nikolić Ivan i Opština Tivat – PDF

– 14.03.2014. – Ugovor – Štilet Tatjana – Opština Tivat i DOO Navar Incorporated Tivat – PDF

– 11.03.2014. – Ugovor o djelu – Slavko Krstović – PDF

– 06.03.2014. – Odluka o prodaji  zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 516 DUP Donja Lastva –dalje

– 06.03.2014. – Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja – dalje

– 06.03.2014. – Ugovor – Kostić Božidar – Opština Tivat i HTP Mimoza Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Ugovor – Pešalj Kristina – Opština Tivat i Turistička organizacija Opštine Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Ugovor – Šarić Kristina – Opština Tivat i Turistička organizacija Opštine Tivat – PDF

– 04.03.2014. – Ugovor – Đurđenović Ivona – Opština Tivat i DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Spozarum o saradnji Opština Tivat i ZZZ Crne Gore – PDF

Februar

– 28.02.2014. – Ugovor o realizaciji programa obrazovanja i osposobljavanja – ZOPT, ZZZCG i Opština Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Lazarević Igor – Opština Tivat i JU Centar za kulturu Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Jelovac Bojana – Opština Tivat i JU Centar za kulturu Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Rakić Nenad – Opština Tivat i Hotels-N-Group – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Stević Vasilije – Opština Tivat i Hotels-N-Group – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Brkan Dejan – Opština Tivat i DOO Komunalno Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Ristović Janja – Opština Tivat i DOO Komunalno Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor o razmjeni – Opština Tivat i Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko primorska – PDF

– 14.02.2014. – Ugovor o sponzorstvu – PDF

– 11.02.2014. – Ugovor za pružanje usluge izrade glavnog projekta saobraćajnice u nselju Kalimanj – RZUP – PDF

– 03.02.2014. – Ugovor za pružanje usluge javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu kao i posebni linijski prevoz djaka – BLUE LINE – PDF

– Ugovor o zakupu i izgradnji  – Vlada Crne Gore – Opština Tivat – Luštica Development AD Podgorica – PDF

Januar

– 22.01.2014. – Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću – “Brand New Tivat” d.o.o. – PDF

– 15.01.2014. – Ugovor o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja za 2014. godinu – Radio Tivat – PDF

 

– 25.11.2013. – Ugovor o prodaji – Mujović Momčilo – PDF

– 20.11.2013. – Sporazum o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu –  Opština Tivat i DOO Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju – PDF

– 14.11.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava sa upisom prava svojine – Bojanić Milja – PDF

Oktobar

– 30.10.2013. – Ugovor o nabavci robe – Alliance d.o.o. Podgorica – PDF

– 30.10.2013. – Ugovor o nabavci i uradnji podzemnih kontejnera za odlaganje otpada – “Eurotim Eko” d.o.o. Split – PDF

– 25.10.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 55 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar – dalje

– 25.10.2013. -Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 119 u zahvatu DUP-a Mrčevac  – dalje

– 25.10.2013. – Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju prava gradnje – dalje

– 25.10.2013. – Ugovor o poklonu – Polishko Sergey – PDF

– 24.10.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci (sukcesivno) goriva za potrebe Opštine Tivat – “Jugopetrol” a.d. – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o sufinansiranju prevoza učenika – ZORANIĆ – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o sufinansiranju prevoza učenika – BLUE LINE – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor za pružanje usluga izade glavnog projekta saobraćajnice u naselju Cacovo – d.o.o. Geo – sistem – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji muzičke opreme – d.o.o. EVOLUTION PRO – PDF

– 03.10.2013. – Ugovor o poklonu – Tintor Sanja – PDF

Septembar

– 30.09.2013. – Ugovor o zamjeni – Franceskovič Andrej – PDF

– 20.09.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Mikalački Predrag i Nenad – PDF

– 17.09.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Vatrooprema” d.o.o. – Podgorica – PDF

– 09.09.2013. – Ugovor za pružanje stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije gradske rive “Pine” II faza – PDF

– 06.09.2013. – Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji gradske rive “Pine” II faza – PDF

– 04.09.2013. – Ugovor o razmjeni – “Capital Concept” d.o.o. Tivat – PDF

Avgust

– 28.08.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Miković Željko – PDF

– 27.08.2013. – Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za potrebe J.P.U.  “Bambi” u Tivtu – PDF

– 21.08.2013. – Ugovor o koričćenju usluga – Građevinar d.o.o. Podgorica – PDF

– 07.08.2013. – Ugovor o izvođenju radova na saniciji kupatila u objektu zgrade Solidarnosti u naselju Vrijes I – “Hidro- građevinar” d.o.o. Nikšić – PDF

– 07.08.2013. – Ugovor o izviđenju radova na saniciji trotoara kod Doma zdravlja u Tivtu – V PROJEKT d.o.o. Nikšić – PDF

Jul

– 30.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga ishrane – Nedeljko Grgić – PDF

– 30.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga smještaja – Ninoslav Miladinović – PDF

– 25.07.2013. –  Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela – dalje

– 25.07.2013. – Odluka o ustupanju na korišćenje kat.par. 2125 KO Mrčevac – dalje

– 23.07.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Sole Casa” d.o.o. Nikšić – PDF

– 22.07.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Nikšić Kata – PDF

– 19.07.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Biskupski Ordinarijat Kotor – PDF

– 18.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga smještaja i ishrane – Popivoda Momčilo – PDF

– 10.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja – “Securitas Montenegro” d.o.o Nikšić – PDF

– 08.07.2013. – Ugovor o održavanju softverskog paketa “Hermes” – “Mega Computer Engineering” – PDF

– 01.07.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Alliance” d.o.o Podgorica – PDF

– 01.07.2013. – Uovor o nabavci i ugradnji opreme za prečišćavanje otpadnih voda – “MB Proing” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.07.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije na objektu sportske dvorane “Župa” – “Home servis” d.o.o. Podgorica – PDF

Jun

28.06.2013. – Ugovor br. 16/05 – 2013 o tehničkoj podršci ETerraPN softvera u 2013. g. – Euro trade d.o.o. – PDF

– 25.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Opštine – Kastex d.o.o. – PDF

– 20.06.2013. –  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173  DUP Donja Lastva –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89  DUP Donja Lastva  –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45  DUP Radovići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP  L – S – T – G – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 – dalje

– 10.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci obrađenog kamena za potrebe popločavanja šetališta “Pine” – FLEMER STONE d.o.o. – PDF

Maj

– 30.05.2013. – Ugovor o izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u opštini Tivat – CONTENTO d.o.o. – PDF

– 28.05.2013 – Ugovor za pruzanje usluge izrade ekspertize stanja konstruktivnih elemenata objekta Sportska dvorana “Župa” – Zigma – PDF

– 28.05.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Cankar Davor, Vuksanović Zvonko, Opština Tivat – PDF

– 15.05.2013. – Ugovor o izveđonju radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – Hidrocop d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2013. – Ugovor o izvođenju radova na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – Crnagoraput a.d. Podgorica – PDF

April

30.04.2013. – Ugovor u ugradnji podzemnih kontejnera za odlaganje otpada – “Eco Waste Montenegro” d.o.o. Budva – PDF

26.04.2013. – Ugovor o zamjeni nepokretnosti – Janković Rade – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Evropski dom Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Glazbeno prosvjetno društvo Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Modno plesni studio »Enigma« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – 29.11.43 Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje pčelara »Pelin« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatsko gradjansko društvo Crne Gore – podružnica Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – KUD »Boka« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Galaksi – Galaxy« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Tivatski veterani – Vazda mladi« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -Organizacija žena Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Foto, kino i video klub »Mladost« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Ars praesentia Boke Kotorske – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Djeca Tivta – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -Udruženje građana »Podmorničar« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Harlekin« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatska krovna zajednica »Dux croatorum« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Klapa »Jadran« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje Egipćana – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Alternativni kreativni centar »Pravi put« – PDF

23.04.2013. – Ugovor o djelu – Slavko Krstovic – PDF

16.04.2013. – Ugovor o izvođenju radova na uređenju platoa(terena) kod kapele u Radovićima – “Inženjering put” d.o.o. Podgorica – PDF

12.04.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza – Pajović Marija – PDF

12.04.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza – Kovačević Zoran, Škrabić Anđelka, Kovačević Goran – PDF

12.04.2013. – Ugovor o kupoprodaji  – Pančić Aleksandra – PDF

08.04.2013. – Ugovor za redovno mjesečno servisiranje liftova za 2013/14 godinu – “LIFTMONT” Igalo – PDF

01.04.2013. – Ugovor o poslovnoj saradnji – “PORTAL PRESS” d.o.o. Podgorica – PDF

Mart

28.03.2013. – Ugovor o poštanskim uslugama – PDF

26.03.2013. – Ugovor za pružanje usluge geodetskih snimanja i izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru DUP-ova i UP-ta – “Geopromet” d.o.o. – PDF

26.03.2013. – Ugovor o pružanju usluga revizije završnog računa budžeta Opštine Tivat za 2012. godinu – “Mont Audit Plus” d.o.o. – PDF

26.03.2013. – Ugovor za pružanje usluga procjene vrijednosti nepokretnosti (objekata) u vlasništvu Opštine Tivat za ukupno 67 objekata – ” Ingenium” d.o.o. – PDF

20.03.2013. – Ugovor o poslovnoj saradnji – Radio Antena M – PDF

22.03.2013. – Ugovor o poklonu – Janović Boris – PDF

20.03.2013. –  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje 

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. -. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. -. Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje

20.03.2013. – Odluka o davanju saglasnosti za odricanje od prava na žalbu- dalje

13.03.2013. – Ugovor o zakupu terase – dio kat. parcele 3348 k.o. Tivat – 58,04 m2 – “HOTELS-N-GROUP” d.o.o. – PDF

11.03.2013. – Ugovor o korišćenju poslovnog prostora – ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU – PDF

Februar

28.02.2013. – Ugovor o zamjeni – Ivošević Predrag, Ivošević Vasko – PDF

19.02.2013. – Ugovor o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja za 2013. godinu – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu terase dio kat. parcele 2297/1 k.o. Tivat – 23m2 – “AMBIENT” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 293/1 k.o. Tivat – 26m2 – “RG ANKORA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 93 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 40 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 40 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 293/1 k.o. Tivat – “RG ANKORA” DOO – PDF

07.02.2013. – Ugovor o izvođenju radova preduzeća “Incom” d.o.o. – PDF

04.02.2013. – Ugovor o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluge – Crnogorski Telekom a.d. Podgorica – PDF

Januar

– 30.01.2013. Ugovor o izvođenju radova preduzeća “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 26.01.2013. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “BLUE LINE” DOO Herceg Novi – PDF

– 23.01.2013. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “Zoranić” Tivat – PDF

– 22.01.2013. Ugovor za pružanje usluge dekontaminacije zemljišta putem bioremedijacije – “Biofor System” d.o.o. Zemun,Srbija – PDF

 22.01.2013. Ugovor za remont i servis kotlarnice – PDF

– 21.01.2013. Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije na objektu sportske dvorane “Župa” – “Cutter invest” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade UP-a Krašići I, Krašići II, Krašići III – PDF

– 11.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade UP-a Bogišići, Milovići, Meštrovići  – PDF

– 10.01.2013. Ugovor o nabavci robe – nabavka i isporuka goriva (sukcesivno) u skladu sa potrebama Opštine Tivat – Jugopetrol a.d. Kotor – PDF

– 09.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Lepetane  – “Centar za arhitekturu i urbanizam – CAU” – dalje

Decembar

– 28.12.2012. Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 28.12.2012. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta – dalje

– 27.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Župa-Češljar – “Montenegro projekt – dalje

– 27.12.2012. Ugovor ( Zarada pripravnika Radonjić Tijana – d) – dalje

– 27.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela puta mjesno groblje u Lepetanima i puta u naselju Gradiošnica – “Incom” d.o.o. – dalje

– 25.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Alliance” – dalje

– 21.12.2012. Sporazum o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada “Njega starih lica u Tivtu” za period 01.01.2013. – 21.12.2013. godine ( Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Tivat) – dalje

– 19.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta objekata i skldišta javnih preduzeća u naselju Gradiošnica – “RZUP” a.d. Podgorica – dalje

– 19.12.2012. Ugovor o izvođenju radova – na sanaciji krova sportske dvorane u Tivtu – “Incom” d.o.o. Podgorica – dalje

– 19.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Ars Praesentia Boke Kotorske – dalje

– 18.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Bokeljska Mornarica – Podružnica Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Glazbeno Prosvjetno Društvo Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatska krovna zajednica Dux croatorum – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatsko građansko društvo – poružnica Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama –  Klapa Jadran – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Lijep gest – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Mladi i zdravlje – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama –  Pravi put – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje egipćana Tivat – dalje

– 12.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji gradske rive PINE – “YU – BRIV” d.o.o. Kotor – dalje

– 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji – Škanata Angela – dalje

– 11.12.2012. govor o kupoprodaji – Bekonja Ivanka – dalje

– 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji – Styrova Svetlana – dalje

– 06.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe – nabavka i isporuka prenosivih računara – “Jugodata” d.o.o. Podgorica – dalje

Novembar

– 28.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Golf Ekonomija – “Centar za arhitekturu i urbanizam – CAU” – dalje

– 23.11.2012.  Ugovor za pružanje usluga Izrade geotehničkih istraživanja i izrade geotehničkog elaborata – ” ZIGMA – Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize ” a.d. Nikšić – dalje

– 19.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Gornji Đuraševići – ” RZUP” a.d. – dalje

– 19.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Mažina – ” RZUP” a.d.- dalje

– 14.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – Postavljanje dijela instalacija za lift u zgradi Opštine – “MLC lift” d.o.o.- dalje

– 13.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Gornji Kalimanj – “Cep” d.o.o. i “Monte Cep” d.s.d – dalje.

– 12.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta geodetskih radova za izradu geodetskih podloga – d.o.o “GeoMax Group” – dalje

– 06.11.2012 Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela  – dalje

– 06.11.2012 Odluka o otkupu kat.par. 370/2 KO Nikovići  – dalje

– 06.11.2012 Odluka o otkupu zemljišta  – dalje

– 06.11.2012. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu  Posl. br. Rs. 26/11 –dalje

– 06.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – javna rasvjeta – d.o.o.”CONTENTO” – dalje

– 01.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – sanacija objekta Dom kulture u Gradiošnici – d.o.o. “Unipred” Bijelo Polje – dalje

Oktobar

– 30.10.2012. Ugovor o sufinansiranju posebnog linijskog prevoza učenika – ” ZORANIĆ” Tivat – dalje

– 16.10.2012. Ugovor o prodaji – Mikalački Predrag, Mikalački Nena – dalje

– 12.10.2012. Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta proširenja lokalnog puta Krašići – Zabrđe – “Profil ing” d.o.o – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o nabavci robe – nabavka kancelarijskog materijala, tonera, sitnog kancelarijskog materijala i ostalog materijala – “Kastex” d.o.o. Podgoric – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o izvođenju radova – Sanacija lokalnog puta u Radovićima – “Incom” d.o.o – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o izvođenju radova – Sanacija puta u naselju Marići – “Incom” d.o.o – dalje

– 02.10.2012. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “BLUE LINE” DOO Herceg Nov – dalje

– 02.10.2012.Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Autoprevoznik ” ZORANIĆ” Tiva – dalje

Septembar

– 27.09.2012. Ugovor o zakupu stana za socijalne potrebe Opština Tivat – Bajra Aferdita – dalje

– 26.09.2012. Ugovor o poštanskim uslugama – dalje

– 24.09.2012. Ugovor o izvođenju radova – Asfaltiranje lokalnih puteva na području Opštine Tivat – “Tehnoput” d.o.o. Podgorica – dalje

– 12.09.2012. Ugovor o izvođenju radova – sanacija trotoara i parking prostora kod gradske kapele – “Incom” d.o.o – dalje

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri