Ugovori

Maj2024

– 27.05.2024. – Ugovor poklonu nepokretnosti_Wollenweber Stefan br. 01-427/24-407/1 PDF

– 15.05.2024. – Ugovor o davanju na korišćenje službenog stana_Rakočević Janko br. 01-018/24-200/15 PDF

April 2024

– 25.04.2024. – Ugovor o davanju na korišćenje službenog stana_Krsto Pejović br. 01-018/24-200/14 PDF

– 18.04.2024. – Ugovor o zakupu_NVO Caritas Kotorske Biskupije br. 01-421/23-803/2 PDF

– 02.04.2024. – Ugovor o prodaji UZZ 222/2024 između Opštine Tivat i Mrvaljević Milenke br. 01-427/24-7/27-1 PDF

Mart 2024

– 26.03.2024. – Ugovor o donaciji radnog motornog vozila_Opština Žabljak br. 01-063/24-129/1 PDF

– 26.03.2024. – Ugovor o donaciji radnog motornog vozila_Opština Kotor br. 01-238/24-139/3 PDF

– 26.03.2024. – Sporazum o rješavanju imovinsko pravnih odnosa_Poletto Goran br. 01-421/22-265/12 PDF

– 04.03.2024. – Ugovor o sufinansiranju Programa aktivnosti za 2024. godinu_NVO sa posebnim statusom Glazbeno prosvjetno društvo Tivat br. 01-056/24-164/1 PDF

Februar 2024

– 29.02.2024. – Ugovor o zakupu postovnog prostora_Elvis Mustajbašić br. 01-419/23-788/13 PDF

– 27.02.2024. – Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti_“Adriatic Star Development” doo Tivat br. 01-333/22-110/4 PDF

– 23.02.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” d.o.o. Tivat br. 01-419/24-134/1 PDF

Januar 2024

– 30.01.2024. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia Tri Montenegro” d.o.o. Tivat br. 01-402/23-842/4 PDF

– 25.01.2024. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” d.o.o. Tivat br. 01-419/24-56/1 PDF

– 25.01.2024. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” d.o.o. Tivat br. 01-419/24-55/1 PDF

– 25.01.2024. – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Vedran Stanjević br. 01-421/20-807/9 PDF

Decembar 2023

– 27.12.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”TAJETI KOMERC” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-827/1 PDF

– 27.12.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS COMPANY” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-825/1 PDF

– 27.12.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_INDEGO PLUS d.o.o. Tivat br. 01-419/23-828/1 PDF

– 27.12.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”FIKO II” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-826/1 PDF

– 25.12.2023. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen između Opštine Tivat i Pavlović Renate br. 01-421/23-540/12 PDF

– 22.12.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Nedaković Zoran iz Tivta br. 01-419/23-829/1 PDF

– 22.12.2023. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen između Opštine Tivat i Ćirković Sandre br. 01-421/23-647/5 PDF

– 20.12.2023. – Ugovor o prodaji zaključen između Opštine Tivat i Radojević Dragana br. 01-421/23-623/7 PDF

– 18.12.2023. – Ugovor o nabavci robe zaključen između Opštine Tivat i “Algotech” d.o.o. br. 07-426/23-364/8 PDF

– 08.12.2023. – Ugovor o ustanovljavanju stvarne službenosti_D.O.O. “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica br. 01-421/23-754/1 PDF

– 06.12.2023. – Ugovor o kupoprodaji_Ivica Proročić iz Tivta br. 01-421/23-540/10 PDF

Oktobar 2023

– 03.10.2023. – Ugovor o prodaji_Lea Perak br. 01-421/22-599/8 PDF

Septembar 2023

– 22.09.2023. – Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa brisanjem tereta – viška površine UZZ 876/2023_Čuk Erika, Aleksandra, Branislava, Nikola i Vladimir PDF

– 12.09.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Briv construction” d.o.o. iz Kotora br. 07-426/23-184/13 PDF

– 05.09.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Tenegro group” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/23-294/3 PDF

Avgust 2023

– 24.08.2023. – Ugovor o pružanju usluge Partija 2_”Globus travel tours” d.o.o. iz Tivta br. 07-426/23-173/13 – PDF

– 24.08.2023. – Ugovor o pružanju usluge Partija 1_”Globus travel tours” d.o.o. iz Tivta br. 07-426/23-173/12 PDF

– 22.08.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Autotamaris” d.o.o. iz Tivta br. 07-426/23-217/10 PDF

– 18.08.2023. – Solemnizacija aneksa I solemnizovanog ugovora o izvođenju radova_Luštica Development AD br. 01-427/23-450/1 PDF

– 08.08.2023. – Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti_Luštica Development br. 01-427/23-451/1 PDF

– 02.08.2023. – Ugovor o nabavci usluge_”Greenacle” d.o.o. iz Tivta br. 07-426/23-156/12 PDF

Jul 2023

– 31.07.2023. – Ugovor o zakupu stana_Snežana Radović br. 01-427/23-452/1 PDF

– 28.07.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Centroslavija” d.o.o. br. 07-426/23-212/6 PDF

– 27.07.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Motivation” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-97/4 PDF

– 27.07.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Motivation” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-404/4 PDF

– 25.07.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Migcomerc” d.o.o. iz Nikšića br. 07-426/23-172/11 PDF

– 19.07.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Cema” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/23-98/23 PDF

– 12.07.2023. – Ugovor o pružanju usluga_”Vector system security” d.o.o. iz Nikšića br. 07-426/23-77/16 PDF

– 05.07.2023. – Ugovor o zakupu terase_Zoran Nikolić br. 01-419/23-326/4 PDF

– 05.07.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Sirena Company” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-266/4 PDF

– 05.07.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia trio Montenegro” d.o.o. br. 01-419/23-148/6 PDF

– 05.07.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia trio Montenegro” d.o.o. br. 01-419/23-143/4 PDF

– 04.07.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Tujko” d.o.o iz Kotora br. 07-426/23-194/6 PDF

– 04.07.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” iz Podgorice br. 07-426/23-145/10 PDF

– 04.07.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Ministarstvo Unutrasnjih Poslova br. 01-421/22-388/4 PDF

Jun 2023

– 23.06.2023. – Ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti UZZ 448/23 br. 01-427/23-356/1 PDF

– 16.06.2023. – Ugovor o zakupu terase_”DD Milović” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-98/4 PDF

– 15.06.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Euro Unit” d.o.o iz Podgorice br. 07-426/23-99/10 PDF

– 14.06.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Jelena Pravilović br. 01-419/25-288/27 PDF

– 14.06.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Jadranka Brkan br. 01-419/23-288/27 PDF

– 14.06.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Marijana Maksimović br. 01-419/23-288/26 PDF

– 14.06.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bogdan Radonjić br. 01-419/23-288/24 PDF

– 14.06.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Nurdo” d.o.o. Podgorica br. 01-419/23-288/23 PDF

– 12.06.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”AG.Infoplan” d.o.o. br. 07-426/23-165/6 PDF

– 12.06.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Cema” d.o.o. br. 07-426/23-155/10 PDF

– 12.06.2023. – Ugovor za pružanje usluga_”MTel” d.o.o. br. 07-426/23-176/2 PDF

– 07.06.2023. – Ugovor o pružanju usluge_Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat br. 07-426/23-76/13 PDF

– 07.06.2023. – Raskid ugovora o učešću Opštine Tivat u izgradnji objekta kolektivnog stanovanja za potrebe ponzionera br. 01-427/23-303/1 PDF

– 01.06.2023. – Ugovor o nabavci usluge_Konzorcijum “Univerziteta u Beogradu – Saobraćajni fakultet” br. 07-426/22-319/26 PDF

Maj 2023

– 30.05.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. Nikšić br. 07-426/23-68/22 PDF

– 30.05.2023. – Ugovor o prodaji_CEDIS br. 01-427/23-276/1 PDF

– 25.05.2023. – Ugovor o pružanju usluge_”Pošta CG AD” Podgorica br. 07-426/23-119/6 PDF

– 19.05.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Bitesome” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/23-268/4 PDF

– 19.05.2023. – Ugovor o nabavci radova/usluge Partija 2_”Level23” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-128/5 PDF

– 18.05.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-32/12 PDF

– 12.05.2023. – Ugovor o nabavci radova/usluge Partija 2_”Level23” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-101/10 PDF

– 05.05.2023. – Ugovor o davanju na korišćenje poslovne prostorije JP za upravljanje morskim dobro CG br. 01-419/23-277/1 PDF

– 05.05.2023. – Ugovor o ustanovljavanju službenosti zaključen kod notara Dalibora Kneževića u Budvi br. 01-421/23-130/3 PDF

– 05.05.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Irmark company” br. 07-426/23-101/8 PDF

– 04.05.2023. – Ugovor o zakupu terase_”IPANEMA” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-209/4 PDF

– 03.05.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Electro team” d.o.o. Budva br. 07-426/23-86/16 PDF

April 2023

– 27.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Magma” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-104/7 PDF

– 24.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Bemax” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-71/20 PDF

– 21.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Level23” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-97/5 PDF

–  13.04.2023. – Ugovor o nabavci usluge_”Nespa enterprise software provider association” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-113/3 PDF

– 12.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Z.S. company” d.o.o. Tivat br. 07-426/23-55/7 PDF

– 11.04.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Vapiano” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-147/4 PDF

– 11.04.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Daj group” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-172/4 PDF

– 11.04.2023. – Ugovor o zakupu terase_”MGT Architects & Design” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-171/4 PDF

– 06.04.2023. – Notarski zapis Ugovora o ustanovljavanju prava službenosti postavljanja kablovskog voda br. 01-427/23-191/1 PDF

– 04.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Tecta inženjering” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-66/9 PDF

– 04.04.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Tecta inženjering” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-63/14 PDF

Mart 2023

– 31.03.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Hifa oil” d.o.o. br. 07-426/23-95/5 PDF

– 29.03.2023. – Ugovor o pružanju usluga_”Ekoplant” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-64/5 PDF

– 28.03.2023. – Ugovor o pružanju usluga_”Civil engineer” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-28/6 PDF

– 28.03.2023. – Ugovor o pružanju usluga_”Civil engineer” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-28/5 PDF

– 27.03.2023. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica br. 07-426/23-41/3 PDF

– 13.03.2023. – Ugovor za pružanje usluga_”Rent event” d.o.o. Beograd br. 07-426/23-21/5 PDF

– 09.02.2023. – Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti radi ugradnje lifta_Stambena zgrada u ulici Palih boraca br. 22 br. 01-427/23-192/1 PDF

Februar 2023

– 09.02.2023. – Ugovor o zakupu terase_”Bread” d.o.o. Tivat br. 01-419/23-25/4 PDF

– 09.02.2023. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Vodacom d.o.o. br. 01-419/23-81/1 PDF

– 08.02.2023. – Ugovor o pružanju usluge_”Signal” d.o.o. Sombor br. 07-426/22-180/16 PDF

– 08.02.2023. – Ugovor o nabavci oznaka na kolovozu_”Signal” d.o.o. Sombor br. 07-426/22-221/14 PDF

– 08.02.2023. – Ugovor o nabavci robe_”Signal” d.o.o. Sombor br. 07-426/22-221/13 PDF

Januar 2023

– 24.01.2023. – Ugovor_Komunalno d.o.o. Tivat br. 01-419/23-33/1 PDF

– 20.01.2023. – Ugovor o prodaji_Đurđenović Branko br. 01-421/23-35/1 PDF

– 20.01.2023. – Ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti_Jovičić Tamara br. 01-421/23-34/1 PDF

– 16.01.2023. – Ugovor o zakupu terase_Marić Slobodan br. 01-419/22-588/29 PDF

– 16.01.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska) _”Cappetano” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-588/28 PDF

– 16.01.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska) _”Kaluđerović – S” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-588/27 PDF

– 16.01.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska) _”Tobacco S Press” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-588/26 PDF

– 16.01.2023. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska) _”Kaluđerović company” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-581/4 PDF

 

 

Decembar 2022

– 30.12.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-588/21 PDF

– 30.12.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-588/19 PDF

– 30.12.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Mondo Verde” d.o.o. iz Kotora br. 07-426/22-142/20 PDF

– 29.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Nedakovic Zoran, sa prebivalistem u Tivtu br. 01-419/22-642/1 PDF

– 29.12.2022. – Ugovor o zakupu terasa”Mediativa” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-546/4 PDF

– 28.12.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Jadran auto” d.o.o iz Podgorice br. 07-426/22-318/4 PDF

– 28.12.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Kastex” d.o.o iz Podgorice br. 07-426/22-317/4 PDF

– 26.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Fiko II” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-648/1 PDF

– 26.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Una” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-645/1 PDF

– 26.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Una” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-645/2 PDF

– 26.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Tajeti Komerc” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-644/1 PDF

– 22.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Indego Plus” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-646/1 PDF

– 22.12.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS Company” d.o.o. iz Tivta br. 01-419/22-643/1 PDF

– 22.12.2022. – Ugovor o zakupu terasę_Preduzetnik Zoran Perisic iz Tivta br. 01-419/22-564/4 PDF

– 22.12.2022. – Ugovor o izvodjenju radova_”Sampetrol”d.o.o. iz Tivta br. 07-426/22-261/5 PDF

– 22.12.2022. – Ugovor o izvodjenju radova_”Sampetrol”d.o.o. iz Tivta br. 07-426/22-260/5 PDF

– 21.12.2022. – Ugovor o pruzanju usluga_”Institut za gradjevinarstvo” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/22-244/8 PDF

– 21.12.2022. – Ugovor o pruzanju usluga_”Institut za gradjevinarstvo” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/22-243/8 PDF

– 20.12.2022. – Ugovor o pruzanju usluga_”Institut za gradjevinarstvo” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/22-245/8 PDF

– 09.12.2022. – Ugovor za nabavku radova na izgradnji potpornog zida_”Klasa” d.o.o iz Budve  br. 07-426/22-223/9 PDF

Oktobar 2022

– 28.10.2022. – Ugovor o prenosu vlasništva na motornom vozilu_JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat br. 01-065/22-512/1 PDF

– 21.10.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Vatrooprema” d.o.od br. 07-426/22-73/32 PDF

– 10.10.2022. – Ugovor onabavci robe_”Efel motors” d.o.o. iz Cetinja br. 07-426/22-141/12 PDF

– 06.10.2022. – Sporazum o raskidu ugovora o izvođenju radova_”M-coop” d.o.o. iz Podgorice br. 07-426/21-355/11 PDF

– 03.10.2022. – Ugovor o nabavci usluga prevoza učenika i participaciji Opštine Tivat u troškovima prevoza_”Globustravel tours” d.o.o. iz Tivta br. 04-600/22-201/4 PDF

Septembar 2022

– 28.09.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Rove” d.o.o. iz Tivta br. 07-426/22-179/7 PDF

– 27.09.2022. – Ugovor o zakupu terase_”Motivation” doo iz Tivta br. 01-419/22-473/4 PDF

– 02.09.2022. – Ugovor o pružanju usluga_Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat. br. 07-426/22-169/6 PDF

– 01.09.2022. – Ugovor o pružanju usluga_”VL inženjering” d.o.o. iz Budve br. 07-426/22-138/5 PDF

Avgust 2022

– 26.08.2022 – Ugovor o nabavci robe_”Centroslavija” d.o.o. br. 07-426/22-73/27 PDF

– 11.08.2022 – Ugovor o nabavci robe_”Tenegro group” d.o.o. br. 07-426/22-157/5 PDF

– 10.08.2022 – Ugovor o izvođenju radova-“Entext inženjering” d.o.o. br. 07-426/22-149/6 PDF

– 09.08.2022 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_MUP br. 01-421/22-388/1 PDF

– 08.08.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Ben-kov” d.o.o. br. 07-426/22-153/5 PDF

– 05.08.2022 – Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti_”Luštica Development” AD br. 01-427/22-7/178-1 PDF

Jul 2022

– 29.07.2022 – Ugovor o nabavci robe_”Eurozox” d.o.o. br. 07-426/22-87/23 PDF

– 27.07.2022 – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Igor Mamula br. 01-421/22-123/8 PDF

– 18.07.2022 – Ugovor o izvođenju radova_”Profil in” d.o.o. br. 07-426/22-134/5 PDF

– 15.07.2022 – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” d.o.o. br. 07-426/27-117/10 PDF

– 04.07.2022 – Ugovor o pružanju usluga_”Geotehnika montenegro” d.o.o. br. 07-426/22-114/8 PDF

Jun 2022

– 22.06.2022 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Zoran Bubanja br. 01-419/22-226/23 PDF

– 17.06.2022 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Nemanja Gojković br .01-419/22-226/22 PDF

– 17.06.2022 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Nikola Nikolov br .01-419/22-226/21 PDF

– 17.06.2022 – Ugovor o zakupu terase_DAJ GROUP d.o.o. br .01-419/22-275/4 PDF

– 15.06.2022 – Ugovor o zakupu_Preduzetnik Zoran Perišić br. 01-419/22-228/4 PDF

– 15.06.2022 – Ugovor o zakupu_”Montenegrino” d.o.o. br. 01-419/22-255/4 PDF

– 09.06.2022 – Ugovor o zakupu_”Motivation” d.o.o. br. 01-419/22-237/4 PDF

– 10.06.2022 – Ugovor o zakupu_”Divino group” d.o.o. br. 01-419/22-229/4 PDF

– 09.06.2022 – Ugovor o nabavci usluge izrade glavnog projekta uređenja saobraćajnica na Seljanovu (kod Švedskih baraka)_Civil Engineer d.o.o. Podgorica broj 07-426/22-93/6 PDF

– 01.06.2022. – Ugovor o pružanju usluge_Pošte Crne Gore A.D. broj 07-426/22-96/6 PDF

Maj 2022

– 19.05.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. br. 07-426/22-81/9 PDF

– 18.05.2022. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_ Sotko Montenegro d.o.o. broj 01-421/2-43/4 PDF

– 10.05.2022.- Ugovor o zakupu terase_”Larisa Company” d.o.o. broj 01-419/22-129/3 PDF

– 10.05.2022. – Ugovor za nabavci robe_”Manor construction” d.o.o. broj 07-426/22-56/5 PDF

April 2022

– 19.04.2022. – Ugovor za pružanje usluga_”MTel” d.o.o., broj 07-426/22-70/4 PDF

– 14.04.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Nespa enterprise software provider association” d.o.o., broj 07-426/22-61/4 PDF

– 13.04.2022. – Ugovor o prodaji nepokretnosti_ Nikolic Tatjana, broj 01-421/22-118/4 PDF

– 05.04.2022. – Ugovor o zakupu terase_”Gornesh's Food” d.o.o. iz Tivta broj 01-419/22-121/3 PDF

– 01.04.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” d.o.o. iz Tivta broj 01-419/22-139/1 PDF

Mart 2022

29.03.2022. – Ugovor o zakupu terase_”DD Milović” d.o.o. iz Tivta broj 01-419/21-282/1 PDF

– 29.03.2022. – Ugovor o nabavci robe_”Jugopetrol” a.d. broj 07-426/21-326/8 PDF

– 23.03.2022. – Ugovor o pružanju usluga_”E project” d.o.o. broj 07-426/22-58/5 PDF

– 07.03.2022. – Ugovor o zakupu terase_”IPANEMA” d.o.o. broj 01-419/22-76/3 PDF

Februar 2022

– 25.02.2022. – Ugovor o zakupu štampača i multifunkcionalnih uređaja_”D Photo Trade d.o.o. broj 01-047/22-84 PDF

– 24.02.2022. – Ugovor o prodaji_”Sanja Katić” broj 04-421/21-818/4 PDF

– 18.02.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”M-coop” doo iz Podgorice broj 07-426/21-355/8 PDF

– 16.02.2022. – Ugovor o pružanju usluga_”Kov-car” doo iz Tivta broj 07-426/22-34/3 PDF

– 16.02.2022 – Ugovor o zakupu terase_Sotko Montenegro d.o.o. broj 01-421/21-68/5 PDF

– 15.02.2022 – Ugovor ozakupu terase Vapiano d.o.o. broj 01-419/22-41/4 od 15.02.2022 PDF

– 15.02.2022 – Ugovor o zakupu terase_Sirena d.o.o. broj 01-419/22-48/4 od 15.02.2022 PDF

– 15.02.2022 – Ugovor o prenosu prava korišćenja i upravljanja na dijelu objekta 1 na kat. parc. 296 KO Tivat_JU Dnevni centar broj 01-421/22-62/1  PDF

– 14.02.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” doo iz Podgorice broj 07-426/21-353/6 PDF

– 14.02.2022. – Ugovor za pružanje usluga_”Rent event” doo iz Beograda broj 07-426/21-341/7 PDF

– 10.02.2022. – Ugovor o zakupu terase_MGT Architects and Design d.o.o. broj 01-419/22-36/4 PDF

– 10.02.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novović Vasilije broj 01-419/21-790/34 PDF

– 08.02.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Indego Plus d.o.o. broj 01-419/21-790/32 PDF

– 04.02.2022. – Ugovor o pruzanju usluga_”Blue line” doo broj 07-426/22-23/4 PDF

Januar 2022

– 28.01.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Nedakovic Zoran broj 01-419/21-790/28 PDF

– 28.01.2022. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia Trio Montenegro” doo iz Tivta broj 01-419/21-790/30 PDF

– 28.01.2022. – Ugovor o zakupu terase_”Galia Trio Montenegro” doo iz Tivta broj 01-419/21-860/4 PDF

– 28.01.2022. – Ugovor o zakupu terase_”Bread” doo iz Tivta broj 01-419/21-868/4 PDF

– 26.01.2022 – Ugovor  o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa brisanjem tereta-viška površine Markovic Augustina br. 01-421/21-496/6 PDF

– 25.01.2022. – Ugovor o zakupu privremenih lokacija (kioska)_”Tobacco S Press” doo iz Podgorice broj 01-419/21-825/13 PDF

– 18.01.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” doo iz Podgorice broj 07-426/21-343/6 PDF

– 17.01.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Civil Engineer” doo iz Podgorice broj 07-426/21-308711 PDF

– 13.01.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” doo iz Podgorice broj 07-426/21-335/7 PDF

– 12.01.2022. – Ugovor o izvođenju radova_”Elektro Čučković” doo iz Kotora broj 07-426/21-337/7 PDF

Decembar

– 31.12.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije”SDS Company” doo iz Tivta broj 01-419/21-790/18 PDF

– 21.12.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Oliver-ing” doo iz Budve broj 07-426/21-306/5 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Tajeti Komerc” doo Tivat broj 01-419/21-790/26 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Maric Slobodan-“Recoleta” broj 01-419/21-798/8 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Kaluđerovic-S” doo iz Tivta broj 01-419/21-825/11 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”FIKO II” doo iz Tivta broj 01-419/21-790/24 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Cappetano” doo iz Tivta broj 01-419/21-825/9 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Una” doo iz Tivta broj 01-419/21-790/22 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Una” doo iz Tivta broj 01-419/21-790/20 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” doo iz Tivta broj 01-419/21-789/12 PDF

– 19.01.2022. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” doo iz Tivta broj 01-419/21-789/9 PDF

– 17.12.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”PAMING” doo iz Podgorice broj 0706-351/17-143/43 PDF

– 16.12.2021. – Ugovor o izvođenju radova_”Consis” doo iz Budve broj 07-426/21-313/6 PDF

– 15.12.2021. – Ugovor o nabavci robe_”Fidas” doo iz Podgorice broj 07-426/21-309/6 PDF

– 15.12.2021. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” doo iz Podgorice broj 07-426/21-284/22 PDF

– 15.12.2021. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” doo iz Podgorice broj 07-426/21-286/15 PDF

– 10.12.2021. – Ugovor o nabavci robe_”ROVE” doo iz Tivta broj 07-335/21-1/45-5 PDF

– 06.12.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”ZD Projekt” doo iz Podgorice broj 07-426/21-285/4 PDF

– 03.12.2021. – Ugovor o nabavci robe-“Znak” doo iz Podgorice broj 07-426/21-305/5 PDF

– Ugovor o nabavci robe_”Kastex” doo Podgorica broj 07-426/21-288/9 PDF

– Ugovor o zakupu terasa_Marić Slobodan_Recoleta iz Tivta broj 01-419/21-802/4 PDF

– Ugovor o pružanju usluga_”ZD projekt” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-285/4 PDF

– Ugovor o pružanju usluga_”Lavian Inženjering” d.o.o. iz Tivta broj 01-426/21-772/1 PDF

Novembar

– 19.11.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Lavian Inženjering” doo iz Tivta broj 01-426/21-772/1 PDF

– Ugovor o pružanju usluga_”Profil ing” d.o.o. iz Bara broj 07-426/21-237/6 PDF

Oktobar

– 22.10.2021. – Anex ugovora o zakupu kioska_”Tobacco S Press” d.o.o. iz Podgorice broj 01-464/18-209/44 PDF

– 19.10.2021. – Ugovo o pružanju usluga_”Indel Inženjering” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-249/5 PDF

Septembar

– 27.09.2021. – Ugovor o zakupu terasa_”Mediativa” d.o.o. iz Tivta broj 01-419/21-683/1 PDF

– 23.09.2021. – Ugovor o nabavci materijala i izvođenju radova na adaptaciji prostorija u objektu stare administrativne zgrade Opštine_”Gera” Elektromašinsko preduzeće d.o.o. iz Tivta broj 07-426/21-231/7 PDF

– 20.09.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Maš ing” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-208/8 PDF

– 20.09.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-228/8 PDF

– 17.09.2021. – Ugovor o zakupu terase_”Magnolia Hotels Group 82” d.o.o. iz Tivta broj 01-421/21-537/3 PDF

– 17.09.2021. – Ugovor o zakupu terase_”Fina Prica” d.o.o. iz Podgorice broj 01-421/21-536/3 PDF

– 13.09.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-234/5 PDF

– 13.09.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Civil Engineer” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-233/4 PDF

– 13.09.2021. – Ugovor o izvođenju radova_”Ađi Invest” d.o.o. iz Nikšića broj 07-426/21-229/10 PDF

Avgust

– 27.08.2012 – Ugovor o nabavci robe_”Interactive” d.o.o. iz Podgorice broj 07-426/21-213/6 PDF

– 27.08.2012 – Ugovor o izvođenju radova_”Azalea” d.o.o. iz Tivta broj 07-332/21-188/19 PDF

– 23.08.2021 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. broj 07-426/21-207/6 PDF

– 20.08.2021. – Solemnizacija sporazuma o poravnanju_”M.V.E. Adriatika” d.o.o. Budva_”Dobra Luka” d.o.o. Podgorica br. 01-427/21-623/1 PDF

– 17.08.2021 – Ugovor o nabavci robe_”Alfa-Project” d.o.o. Podgorica br. 01-426/21-618/1 PDF

– 05.08.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Civil Engineer” d.o.o. broj 01-426/21-593/1 PDF

– 05.08.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Centar za ekotoksikoloska ispitivanja” broj 01-426/21-194/7 PDF

– 04.08.2021. – Ugovor o korišćenju poslovnog prostora_Morsko Dobro broj 01-419/21-589/1 PDF

– 04.08.2021. – Ugovor o izvođenju radova_”N&S Invest” broj 07-426721-590-1 PDF

– 02.08.2021. – Ugovor o nabavci robe_”Franca Marketi” broj 07-426/21-193/4 PDF

Jul

– 22.07.2021. – Ugovor o nabavci robe_”Tenegro Group” broj 07-426/21-178/7 PDF

– 02.07.2021. – Ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti_Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. broj 01-421/21-511/1 pdf

Jun

– 23.06.2021. – Ugovor o izvođenju radova_Dema d.o.o. broj 07-426/21-164/6 pdf

– 16.06.2021. – Ugovor o nabavci pneumatika za vozila Službe zaštite_Castellana d.o.o. broj 07-426/21-146/6 pdf

– 10.06.2021. – Ugovor za nabavku poštanskih usluga – usluge štampe, kovertiranja i uručenja poreskih rješenja_Pošta Crne Fore AD broj. 07-426/21-126/13 pdf

– 07.06.2021. – Ugovor o zakupu terase_”Gornesh Food” d.o.o. broj 01-419/21-430/4 PDF

– 04.06.2021. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Sport Vision” d.o.o. broj 01-419/21-336/9 PDF

– 03.06.2021. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Bubanja Dražen  PDF

– 01.06.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Step up” d.o.o. broj 01-419/21-319/29 PDF

Maj

– 28.05.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Ratka br. 01-419/21-319/22 PDF

– 28.05.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_ Gjorgijevski Sasho br. 01-419/21-319/20 PDF

– 28.05.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Maksimović Marijana br. 01-419/21-319/18 PDF

– 28.05.2021. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Pravilović Jelena br. 01-419/21-319/25 PDF

– 11.05.2021. – Sporazum o raskidu ugovora_ “Pop-Projekt” d.o.o. br. 19-426/20-55/21 – PDF

– 11.05.2021. – Ugovor o pružanju usluga_Hlb mont audit – br. 07-426/21/119/8 PDF

April

– 29.04.2021. – Ugovor o kupoprodaji_Vuksanović Marina – br. 01-421/20-920/6 PDF

– 27.04.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Telenor” d.o.o. – br. 07-426/21-114/6 PDF

– 26.04.2021. – Ugovor o regulisanju međusobnih imovinsko pravnih odnosa_Ivanović Nada – br. 01-421/20/591/7 PDF

– 23.04.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Ekoplant” d.o.o. br. 07-426/51-51/20 PDF

– 15.04.2021. – Ugovor o zakupu terasa_”MGT Architects & Design” br. 01-419/21-299/2 PDF

– 15.04.2021. – Ugovor o zakupu terasa_Paškalj Ljiljana br. 01-419/21-349/1 PDF

– 15.04.2021. – Ugovor o rješavanju imovinsko pravnih odnosa_Pivljaković_Rajčević_Ljiljanić_Samac br. 0101-460/19-420/6 PDF

– 14.04.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Oliver-ing” d.o.o. br. 07-426/21-94/9 PDF

– 13.04.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Nespa computers” d.o.o. br.07-426/21-93/6 PDF

– 06.04.2021. – Ugovor za pružanje usluga_Ustanova Institut za javno zdravlje br. 07-426/21-95/6 PDF

– 02.04.2021. – Anex ugovora za pružanje usluga br. 07-426/21-29/7 od 12.03.2021. godine PDF

Mart

– 12.03.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Globus travel tours” – br. 07-726/21-29/7 PDF

Februar

-16.02.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Kov-car” d.o.o. – br.07-426/21-12/16 PDF

– 11.02.2021 – Ugovor o nabavci goriva “Jugopetrol” a.d. – br. 07-426/20-15/15 pdf

– 05.02.2021. – Sporazum o regulisanju međusobnih imovinsko pravnih odnosa – vansudskog poravnjanja_Pravoslavna mitropolija Crnogorsko primorska – br. 01-065/21-22/1 PDF

– 01.02.2021. – Ugovor o pružanju usluga_”Digital Solutions Montenegro” – br. 07-426/21-14/4 PDF

Januar

– 26.01.2021. – Notarski zapis ugovora o učešću Opštine Tivat u izgradnji objekta kolektivnog stanovanja za potreve penzionera sa teritorije opštine Tivat – br. 01-065/21-21/1 – PDF

– 26.01.2021. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora između opštine Tivat i “GALIA TRIO MONTENEGRO”_br. 01-419/21-62/1 – PDF

– 26.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “GALIA TRIO MONTENEGRO”_br. 01-419/21-63/1 – PDF

– 22.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “IPANEMA” doo_br. 01-419/21-57/1 – PDF

– 21.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “Alegra” doo (I lokacija)_br. 01-419/21-48/1 – PDF

– 21.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “Alegra” doo (II lokacija)_br. 01-419/21-49/1 – PDF

– 21.01.2021. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora između opštine Tivat i Vučinović Zlatka_br. 01-419/21-47/1 – PDF

– 21.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “KALUĐEROVIĆ COMPANY” doo_br. 01-419/21-46/1 – PDF

– 18.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “SIRENA COMPANY” doo_br. 01-419/21-36/1 – PDF

– 15.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “BSD SELJANOVO”_br. 01-419/21-33/1 – PDF

– 15.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i “VAPIANO” doo_br. 01-419/21-31/1 – PDF

– 15.01.2021. – Ugovor o zakupu terase između opštine Tivat i MARIĆ SLOBODANA_br. 01-419/21-32/1 – PDF

-12.01.2020. Ugovor o zakupu poslovnog prostora “Indego Plus d.o.o.” – br. 01-419/21-17/1 – PDF

-12.01.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora “Vodacom” – br. 01-419/21-18/1 – PDF

-12.01.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora “Novović Vasilije” – br. 01-419/21-19/1 – PDF

-12.01.2020. Ugovor o zakupu poslovnog prostora “Cake Shop d.o.o.” – br. 01-419/21-20/1 – PDF

Decembar

– 18.12.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Una” – br. 01-419/20-889/1 – PDF

– 18.12.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Fiko II – br. 01-419/20-887/1 PDF

– 18.12.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_SDS Company – br. 01-419/20-888/1 PDF

– – 18.12.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Tajeti Komerc – br. 01-419/20-886/1 PDF

– 11.12.2020. – Ugovor o nabavci robe_”Kastex” d.o.o. – br. 19-426/20-64/14 – PDF

Novembar

– 23.11.2020. – Ugovor o prodaji_Branislav Pajović – br. 01-421/20-27/8 – PDF

Oktobar

– 16.10.2020. – Ugovor o pružanju usluge_”Geotehnics, projects & consulting” – br. 1902-404-57/11-19 – PDF

– 09.10.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Civil Engineer” d.o.o. – br. 19-426/20-18/27 – PDF

– 05.10.2020. – Notarski zapis ugovora o rješavanju imovinsko pravnih odnosa_Novović Mladen – br. 0101-463-969/5-19 – PDF

Septembar

– 24.09.2020. – Ugovor o pruzanju usluga_”Sapcom” d.o.o. – br. 19-426/20-45/8 – PDF

– 24.09.2020. – Ugovor o pruzanju usluga_”Sapcom” d.o.o. – br. 19-426/20-46/8 – PDF

– 17.09.2020. – Ugovor o pruzanju usluga_”Nacor Consulting” d.o.o. – br. 19-426/20-61/8 – PDF

– 10.09.2020. – Sporazum o raskidu ugovora o izvođenju radova br. 1902-404-3/14-18 od 24.04.2019 godine – PDF

– 04.09.2020. – Ugovor o nabavci robe_”Pop Projekt” d.o.o. – br. 19-426/20-52/12 – PDF
– 04.09.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Pop Projekt” d.o.o. – br. 19-426/20-55/18 – PDF

– 02.09.2020. – Ugovor o o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 19-426/20-58/7 – PDF

Avgust

– 27.08.2020. – Ugovor o rješavanju imovinsko pravnih odnosa_Brajković Rato – br. 01-421/20-41876 – PDF

– 12.08.2020.- Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br.19-426/20-54/9 – PDF

– 06.08.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 19-426/20-50/9 – PDF

Jul

– 31.07.2020.- Sporazumni raskid ugovora o ustupanju stvarnih prava bez naknade_NVO “Udruzenje penzionera” – br.0101-050-4/40-2 – PDF

– 28.07.2020. – Ugovor o kupoprodaji_Ardalić Blaženko – br. 0101-463-954/7-19 – PDF

– 08.07.2020. – Ugovor o kupoprodaji_Matijević Petar – br. 01-421/20-266/6 – PDF

– 08.07.2020. – Ugovor o kupoprodaji_Kostić Ljubinka i Bojanić Dragan – br. 01-421/20-22/6 – PDF

– 07.07.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”SBCC” d.o.o. – br. 19-426/20-38/8 –  PDF

Jun

– 05.06.2020. – Zapis o potvrdi privatne isprave_Crveni Krst CG – br. 0101-464-718/25-18 – PDF

– 02.06.2020. – Ugovor o izvodjenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 19-426/20-35/7 – PDF

– 02.06.2020. – Ugovor o izvodjenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 19-426/20-36/7 – PDF

– 01.06.2020. – Notarski zapis ugovora o kupoprodaji_Bakoc Jovana – br. 01-419/20-78/10 – PDF

Maj

– 27.05.2020. – Ugovor o pruzanju usluga_”Enforma” d.o.o. – br. 19-426/20-33/10 – PDF

– 20.05.2020. – Sporazumni raskid ugovora o izvodjenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-60/9-19 – PDF

– 05.05.2020. – Ugovor za pruzanje usluga_”Represent Communications” – br. 19-426/20-27/ – PDF

April

– 27.04.2020. – Aneks ugovora za pruzanje usluga_Zoranić Gašo – br. 19-426/20-5/7 – PDF

– 10.04.2020. – Ugovor o pruzanju usluga_”Reviko” d.o.o. – br. 19-426/20-32/8 – PDF

– 01.04.2020.- Aneks ugovora o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-30/8 – PDF

Mart

– 31.03.2020.- Ugovor o prodaji_Društvo “LD Gradnja” za izgradnju i promet_br.0101-463-967/6-19 – PDF

– 25.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 19-426/20-16/19 – PDF

– 23.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-29/7 – PDF
– 23.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 19-426/20-30/7 – PDF

– 10.03.2020. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih međusobnih odnosa_Petrović Pero – br. 01-427/20-96/4 – PDF

– 09.03.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Spinel” d.o.o. – br. 19-426/20-28/6 – PDF

– 09.03.2020. – Ugovor o kupoprodaji_Kordić Stanislav – br. 0101-463-1041/8-19 – PDF

– 05.03.2020. – Ugovor o zakupu terase_”Sirena Company” d.o.o. – br. 01-419/20-245 – PDF

– 02.03.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”El-projekt” d.o.o. – br. 19-426/20-12/8 – PDF

– 02.03.2020. – Ugovor za pružanje usluga_ZU Institut za javno zdravlje – br. 19-426/20-14/8 – PDF

Februar

– 27.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-1099/3-19 – PDF

– 25.02.2020. – Ugovor o zakupu terasa_Marić Slobodan – br. 0101-464-1071/1-19 – PDF

– 24.02.2020. – Ugovor o regulisanju imovinskih prava i obaveza_D.O.O. “Manor Construction” – br. 0101-463-986/9-19 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_”IPANEMA” d.o.o. – br. 01-419/20-200 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_AD “Mehanizacija i programat” – br. 1902-404-61/8-19 – PDF

– 20.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-60/8-19 – PDF

– 14.02.2020. – Ugovor o zakupu garaža_Francesković Andrej – br. 01-419/20-77/12 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o zakupu terase_”DD Milović” D.O.O. – br. 01-419/20-125/4 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Enforma” d.o.o. – br. 19-426/20-10/8 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Enforma” d.o.o. – br. 19-426/20-9/8 – PDF

– 12.02.2020. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih odnosa_Kovačec Adelka_Tarla Mato_Petrović Ranka – br. 0101-463-399/11-19 – PDF

– 07.02.2020. – Ugovor o nabavci usluge_”A12 project” d.o.o. – br. 1902-404-54/13-19 – PDF

– 06.02.2020. – Ugovor o nabavci robe_”Jugopetrol” A.D. – br. 1902-404-59/7-19 – PDF

– 06.02.2020. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-58/8-19 – PDF

– 04.02.2020. – Ugovor za pružanje usluga_Zoranić Gašo – br. 19-426/20-5/6 – PDF

– 04.02.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Lovćen auto” d.o.o. – br. 1906-404-171/8-19 – PDF

Januar

– 31.01.2020. – Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnice i zakupu parking mjesta_”Luštica Development” AD Tivat – br. 01-018/20-106/2 – PDF

– 23.01.2020. – Ugovor o zakupu privremene lokacije (kioska)_”D.O.O. CAPPERANO” – br. 0101-464-1111/10-19 – PDF

– 23.01.2020. – Ugovor o zakupu privremene lokacije(kioska)_”Kaluđerović – S” – br. 0101-464-1111/12-19 – PDF

– 21.01.2020. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Vodacom d.o.o. – br. 01-421/20-66 – PDF

– 28.01.2020. – Ugovor o pružanju usluga_”Sun Invest” d.o.o. – br. 1906-404-115/8-19 – PDF

– 15.01.2020. – Ugovor o zakupu terase_”Vapiano” d.o.o. – br. 0101-464-1105/2-19 – PDF

Decembar

– 27.12.2019. – Ugovor_Ćeha Vladislav – br. 0101-463-1095/1 – PDF

– 26.12.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br.1906-404-163/7 – PDF

– 24.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o. – br. 0101-464-1082 – PDF

– 24.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o. – br. 0101-464-1083 – PDF

– 20.12.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. – br. 0101-464-1074 – PDF

– 20.12.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”Allegra” d.o.o. – br. 0101-464-1075 – PDF

– 20.12.2019. – Aneks ugovora o pružanju usluga_”High marketing” d.o.o. – br. 1906-404-135/9 – PDF

– 19.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vučinović Zlatko” – br. 0101-464-1031/2 – PDF

– 18.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”LARISA COMPANY” d.o.o. – br. 0101-464-1062 – PDF

– 18.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”BSD – SELJANOVO” d.o.o. – br. 0101-464-1063 – PDF

– 13.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”CAKE SHOP” d.o.o. – br. 0101-464-1042 – PDF

– 12.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”INDEGO PLUS” d.o.o. – br. 0101-464-1032 – PDF

– 12.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novovic (Žarko) Vasilije – br. 0101-464-1033 – PDF

– 11.12.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 1906-404-158/6  – PDF

– 11.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”TAJETI KOMERC” d.o.o. – br. 0101-464-1029 – PDF

– 10.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”FIKO II” d.o.o. – br. 0101-464-1020 – PDF

– 10.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” d.o.o. – br. 0101-464-1021 – PDF

– 09.12.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Fin – ing” d.o.o. – br. 1902-404-49/9 – PDF

– 06.12.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS COMPANY” d.o.o. – br.0101-464-1010 – PDF

– 03.12.2019. – Ugovor o zakupu terase_”MGT Architects & Design” d.o.o. – br. 0101-464-981/2 – PDF

– 03.12.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Spinel” d.o.o. – br. 1906-404-151/7 – PDF

Novembar

– 29.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1906-404-150/7 – PDF

– 28.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva Put” d.o.o. – br. 1906-404-154/5 – PDF

– 13.11.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Veletex”d.o.o. – br. 1906-404-138/7 – PDF

– 11.11.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Kastex” d.o.o. – br. 1902-404-43/10 – PDF

– 06.11.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”Projekt Sistem” d.o.o. – br. 1902-404-38/10- PDF

– 05.11.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-144/6 – PDF

 

Oktobar

– 31.10.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Vukotić Trejd” d.o.o. – br. 1902-404-45/12 – PDF

– 25.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_”ASFALT-BETON GRADNJA” d.o.o. – br. 1902-404-40/10  – PDF

– 24.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_”CIVIL ENGINEER” D.O.O. – br. 1906-404-118/7 – PDF

– 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_”SISTEM – MNE” d.o.o. – br. 1906-404-117/7 – PDF

– 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_” SISTEM – MNE” d.o.o. – br. 1906-404-116/8 – PDF

– 08.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Geo Sistem” d.o.o. – br. 1906-404-121/8 – PDF

– 07.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-126/5 – PDF

– 04.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-108/8 – PDF

– 04.10.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-109/9 – PDF

– 03.10.2019. – Ugovor o nabavci robe i usluga_”Cema” d.o.o. – br. 1906-404-124/6 – PDF

– 02.10.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Tehnotekstil” d.o.o. – br. 1906-404-110/7 – PDF

– 01.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-34/8 – PDF

Septembar

– 30.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva put” d.o.o. – br. 1902-404-30/7 – PDF

– 30.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva put” d.o.o. – br. 1902-404-33/8 – PDF

– 26.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-32/11 – PDF

– 25.09.2019. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Meštrović Pavle – br. 0101-050-4/02-1 – PDF

– 23.09.2019. – Ugovor o pružanju usluge_Sapcom – br. 1902-404-28/8 – PDF

– 23.09.2019. – Ugovor o pružanju usluge_Sapcom – br. 1902-404-29/9 – PDF

– 18.09.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Montelea” d.o.o. – br. 1906-404-112/7 – PDF

– 17.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis”d.o.o. – br. 1906-404-103/6 – PDF

– 17.09.2019. – Ugovor o ustanovljavanju prave stvarne službenosti_”Extext Invest” – br. 0101-050-4/52-1 – PDF

– 12.09.2019. – Ugovor o kupoprodaji_M.G.I. – br. 0101-050-4/50-1 – PDF

– 12.09.2019. – Sporazum o regulisanju međusobnih imovinsko pravnih odnosa_Dangubić Miloš – br. 0101-463-615/7 – PDF

– 09.09.2019. – Ugovor o nabavci robe_MAF NK – br. 1906-404-102/9 – PDF

– 03.09.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”MCG” d.o.o. – br. 1902-404-31/7 – PDF

Avgust

– 22.08.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-22/11 – PDF

– 13.08.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Comtel” Podgorica – br. 1902-404-20/11 – PDF

– 12.08.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Avio Petrol” Podgorica – br. 1902-404-17/7 – PDF

– 06.08.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Fina Priča” d.o.o. – br. 0101-464-602/17-1 – PDF

– 05.08.2019. – Ugovor o regulisanju imovinsko pravnih odnosa_D.O.O. Scklomont – br. 0101-460-532/6 – PDF

– 25.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Mediativa” – br. 0101-464-647 – PDF

– 22.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_”Montenegrino” – br. 0101-464-602/4-1 – PDF

– 22.07.2019. – Ugovor o zakupu bocne terase_”Progress Montenegro” – br. 0101-464-602/11-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran – br. 0101-464-602/5-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Stojanović Božidar – br. 0101-464-602/2-1 – PDF

– 19.07.2019. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Gjeorgjievski Zdravko – br. 0101-464-602/8-1 – PDF

– 18.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_”Kaluđerović Company” – br. 0101-464-398/3 – PDF

– 18.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_”Hotels-N-Group” – br. 0101-464-534/4-18 – PDF

– 16.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Ambient” – br. 0101-464-84/5-18 – PDF

– 16.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Vapiano” – br. 0101-464-117/5-18 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II Ugovora o zakupu lokacije_”Larisa Company” – br. 0101-464-188/5-18 – PDF

– 16.07.2019. – Ugovor o izvođenju radova_ Boka gradnja doo_ br. 1906/404-75/6 – PDF

– 16.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Elektrotehnički fakultet – Univerzitet CG – br. 1906-404-77/4 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_IPANEMA – br. 0101-464-63/7-18 – PDF

– 12.07.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/4-17 – PDF

– 12.07.2019. – Anex br. II ugovora o zakupu terase_Progress Montenegro – br. 0101-464-80/9-18 – PDF

– 11.07.2019. – Anex ugovora br. II_Marić Slobodan – br. 0101-464-537/4-18 – PDF

– 11.07.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_Sirena Company – br. 0101-464-85/5-18 – PDF

– 11.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro – br. 0101-464-618 – PDF

– 11.07.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Dom Starih – PDF

– 10.07.2019. – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-567/1 – PDF

– 10.07.2019. – Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Kaluđerović – S – br. 0101-464-493/4-15 – PDF

– 10.07.2019. – Anex ugovora o zakupu privremene lokacije_Cappetano – br. 0101-464-278/16-3-16 – PDF

– 09.07.2019. – Ugovor o izvođenju radova_ Bemax doo_ br.  1902-404-21/17 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-490/4-15 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-491 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora br. II_BSD-Seljanovo – br. 0101-464-87/1 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-492/4 – PDF

– 09.07.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-489/4-15 – PDF

– 08.07.2019. – Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-965/1 – PDF

– 08.07.2019.- Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-966/1 – PDF

– 08.07.2019. – Anex br. II Ugovora_Allegra – br. 0101-464-964/1 – PDF

– 08.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Arhitektonika doo_br.1906-404-78/6 – PDF

– 04.07.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Asfalt-beton gradnja doo_ br. 1902-404-19/9 – PDF

– 24.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Global Project” d.o.o. – br. 1902-404-18/7 – PDF

– 20.06.2019. – Obavještenje o otkazu ugovora – 1906-404-71/8 – PDF

– 18.06.2019. – Ugovor o prodaji_Ivan Ilić – br. 0101-463-380/4 – PDF

– 17.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Nina Win” d.o.o. – br. 1906-404-60/7 – PDF

– 13.06.2019 . – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1906-404-70/6 – PDF

– 13.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1906-404-69/9 – PDF

– 06.06.2019. – Ugovor_Veljić Nebojša – br. 0101-050-4/45-1 – PDF

– 05.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. – br. 1906-404-63/8 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Braća Magud – Grbalj” d.o.o. – br. 1906-404-71/6 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”HydroGis Systems” d.o.o. – br. 1906-404-64/7 – PDF

– 04.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Artek” d.o.o. – br. 1902-404-9/8 – PDF

– 03.06.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Arhitektonika” d.o.o. – br. 1906-404-44/6 – PDF

– 03.06.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-15/7 – PDF

– 30.05.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Surfmont” d.o.o. Kotor – br. 1906-404-48/9 – PDF

– 29.05.2019. – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Klakor Nikola – br. 0101-050-4/44-2 – PDF

– 29.05.2019. – Ugovor o prodaji nepokternosti_Klakor Nikola – br. 0101-050-4/44-1 – PDF

– 27.05.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Pošta Crne Gore” – br. 1902-404-12/8 – PDF

– 09.05.2019. – Anex ugovora_”Kaluđerović Company” d.o.o. – br. 0101-464-398/2 – PDF

– 09.05.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Ben-Kov” d.o.o. – br. 1902-404-11/9 – PDF

– 30.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-6/10 – PDF

– 26.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora Kotor – br. 1906-404-36/7 – PDF

– 24.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva-Put” – br. 1906-404-41/6 – PDF

– 24.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva-Put” – br. 1902-404-3/14-18 – PDF

– 23.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Fidelity Consulting” d.o.o. – br. 1906-404-32/8 – PDF

– 22.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Alfa Project” d.o.o. – br. 1906-404-31/8 – PDF

– 18.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_” Centar za ekotoksikološka ispitivanja” d.o.o.  br. 1906-404-35/7 – PDF

– 18.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_” Civil Engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 17.04.2019. – Obavještenje o otkazu ugovora_ advokat Slaven Šćepanović – PDF

– 17.04.2019. –  Ugovor o izvođenju radova_”Akropolis” d.o.o. – br. 1902-404-7/13 – PDF

– 15.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Geotehnics, projects & consulting” d.o.o. – br. 1906-404-38/7 – PDF

– 08.04.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Decom Montenegro” d.o.o. Podgorica – br. 0906-404-30/13 – PDF

– 05.04.2019. – Sporazum o ustupanju stvarnih prava_NVO “Udruženje penzionera Tivat” – br. 0101-050-4/40-1 – PDF

– 04.04.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bauer” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-29/8 – PDF

– 02.04.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”NLB Banka” A.D. Podgorica – br. 01-1090 – PDF

– 29.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica – br. 1902-404-2/16 – PDF

– 29.03.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”Reviko” d.o.o. Podgorica – br. 1906-404-24/7 – PDF

– 27.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Asfalt – beton gradnja” d.o.o. – br. 1902-404-3/10 – PDF

– 27.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Bemax” d.o.o. – br. 1902-404-1/14 – PDF

– 26.03.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Raster office” d.o.o. – br. 1906-404-22/7 – PDF

– 14.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Montal DSD” – br. 1906-404-15/11 – PDF

– 08.03.2019. – Ugovor o izvođenju radova_Spinel d.o.o. – br. 1902-404-2/9-18 – PDF

– 05.03.2019. – Ugovor o pružanju usluga_ZU Institut za javno zdravlje – br. 1906-404-19/7 – PDF

– 05.03.2019. _Ugovor o nabavci robe_”Vatrooprema” d.o.o. – br. 1906-404-16/7 – PDF

– 26.02.2019. – Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 1906-404-14/10 – PDF

– 26.02.2019. – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 1906-404-13/10 – PDF

– 11.02.2019. – Anex ugovora o zakupu terasa_”Hotels-N-Group” d.o.o. – br. 0101-464-534/2 – PDF

– 11.02.2019. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” D.O.O. – br. 0101-050-4/4-1 – PDF

– 07.02.2019. – Ugovor o pružanju usluge_”Geotechnics Projects and Consulting” d.o.o. – br. 0101-404-365/10-18 – PDF

– 06.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_”Blue Line” – br. 1902-404-1/7-18 – PDF

– 05.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1906-404-9/5 – PDF

– 05.02.2019. – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1906-404-10/5 – PDF

 – 31.01.2019. – Ugovor o nabavci robe_”Jugopetrol” AD Podgorica – br. 1902-404-44/7-18 – PDF

– 30.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Ambient” D.O.O. – br. 0101-464-84/3-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex ugovora o zakupu terase_”Progress Montenegro” D.O.O. – br. 0101-464-80/7-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Vapiano” D.O.O. – br. 0101-464-117/1- PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_Marić Slobodan – br. 0101-464-537/2-18 – PDF

– 28.01.2019. – Anex Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/2-17 – PDF

– 25.01.2019. – Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza sa prenosom prava susvojine_”Meso Promet” d.o.o. – br. 0101-050-4/1 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-492/2-15 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-489/2-15 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-965/2-17 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-964/2-17 – PDF

– 23.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Allegra” D.O.O. – br. 0101-464-966/2-17 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Larisa Company” D.O.O. – br. 0101-464-188/3-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”IPANEMA” D.O.O. – br. 0101-464-63/5-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”BSD-Seljanovo” D.O.O. – br. 0101-464-87/3-18 – PDF

– 22.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu terase_”Sirena Company” D.O.O. – br. 0101-464-85/3-18 – PDF

– 21.01.2019. – Ugovor o izvođenju radova_Tehno-Gradnja – br. 1902-404-34/20-18 – PDF

– 18.01.2019. – Ugovor o pružanju usluge_ Civil engineer – br. 1902-404-38/9-18 – PDF

– 16.01.2019.- Ugovor o nabavci robe_”Čikom” d.o.o. – br. 1902-404-43/8-18 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-490/2-15 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”CAPPETANO” D.O.O. – br. 0101-464-278/16-1 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”KALUĐEROVIĆ- S” D.O.O. – br. 0101-464-493/3-15 – PDF

– 09.01.2019. – Anex Ugovora o zakupu privremene lokacije_”Tobaccos Press” D.O.O. – br. 0101-464-491/2-15 – PDF

Decembar

14.12.2018. – Ugovor o kupoprodaji_Petković Branko – br. 0101-463-734/4 – pdf

Novembar

– 22.11.2018 – Ugovor o nabavci robe “Sapcom” d.o.o. – br. 0101-404-770/7 – pdf

– 12.11.2018. – Ugovor o prodaji Kralj Marko – br. 0101-463-502/6 – pdf

– 09.11.2018. – Ugovor o nabavci robe “Znak” d.o.o. – br. 0101-404-769/5 – pdf

– 05.11.2018. – Ugovor o izvođenju radova “Indel Inženjering” d.o.o. – br. 1902-404-31/7 – pdf

– 05.11.2018. – Ugovor o izvođenju radova “Grand Design” d.o.o. – br. 1902-404-36/8 – pdf

– 17.10.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Bemax” d.o.o. – br. 1902-404-14/35 – PDF

– 16.10.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Iva Put” d.o.o. – br. 0101-404-722/4 – PDF

– 16.10.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Bulatović Zoran – br. 0101-050-7/104-1 – PDF

– 14.09.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Fidas” d.o.o. – br. 1902-404-24/9 – PDF

– 13.09.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Fidas” d.o.o. – br. 1902-404-22/6 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o nabavci robe_F.P.S. “Novak” d.o.o. – br. 1902-404-27/15 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o prodaji_Nebojša Čepić – br. 0101-050-7/98-1 – PDF

– 10.10.2018. – Ugovor o zasnivanju službenosti_MONTE CO DOO – br. 0101-050-7/103-1 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Tehnotekstil” d.o.o. – br. 1902-404-25/8 – PDF

– 09.10.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Grand Design” d.o.o. – br. 1902-404-30/10 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti_Soković Miodrag – br. 0101-050-7/102-1 – PDF

– 09.10.2018. – Ugovor o kupoprodaju nepokretnosti_Bulatović Zoran – br. 0101-050-7/100-1 – PDF

– 08.10.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Zorica Radonjić – br. 0101-464-618/6 – PDF

– 03.10.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Vodacom” d.o.o. – br. 0101-050-7/101-1 – PDF

– 02.10.2018 – Ugovor o ustanovljavanju prava stvarne službenosti_Tehno-Tours – br. 0101-050-7/99-1 – PDF

Septembar

– 28.09.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Ben-Kov” d.o.o. – br. 1902-404-26/6 – PDF

– 27.09.2018. – Ugovor o zakupu terase_”Progress Montenegro” D.O.O. – br. 0101-464-80/5 – PDF

– 27.09.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Entext Inženjering” d.o.o. – br. 0101-404-942/7-17 – PDF

– 19.09.2018. – Ugovor o pružanju usluge_”Sapcom” d.o.o. Tivat – br. 1902-404-21/7 – PDF

– 17.09.2018. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Ministarstvo Unutrašnjih poslova – br. 0101-464-702 – PDF

– 04.09.2018. – Ugovor za pružanje usluga_”Sapcom” d.o.o. – br. 1902-404-20/6 – PDF

– 22.08.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Alfa Project” d.o.o. Podgorica – br. 1902-404-9/6 – PDF

– 22.08.2018 godine – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-620/6 – PDF

– 22.08.2018 –  Ugovor o pružanju usluga_”CIVIL ENGINEER” d.o.o. – br. 0101-360-651 – PDF

– 21.08.2018. – Ugovor o nabavci robe_”KASTEX” d.o.o Podgorica – br. 1902-404-17/8 – PDF

– 10.08.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Ing Con” d.o.o. – br. 0101-404-608/5 – PDF

– 16.08.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Centar za ekotoksikološka ispitivanja” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-604/5 – PDF

– 16.08.2018 – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 1902-404-18/6 – PDF

– 01.08.2018. – Ugovor o izvođenju radova_”Projektor” d.o.o. – br. 0101-404-491/6 – PDF

– 06.08.2018 – Ugovor o nabavci robe_”KOV-CAR” d.o.o. – br. 123/18 – PDF

– 20.07.2018 – Ugovor za pružanje usluga_”Represent Communications” d.o.o. – br. 1902-404-12/9 – PDF

– 18.07.2018. – Ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom_Peričić Tanja – br. 0101-050-7/78-1 – PDF

– 17.07.2018 – Ugovor_Kratka Forma Ugovora_Luštica Development AD – br. 0101-360-539/5 – PDF

– 12.07.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Civil Engineer” d.o.o. – br. 0101-404-568/8 – PDF

– 10.07.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Tobacco S Press – br. 0101-464-209/44 – PDF

– 02.07.2018 – Ugovor o održavanju IS “Hermes”_Društvo za izradu informacionih sistema “Mega Computer Engineering” – br. 0101-051-555 – PDF

– 29.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_Marić Slobodan – br. 0101-464-537 – PDF

– 28.06.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Ivo Petrović – br. 0101-464-193/3 – PDF

– 27.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Hotels-N-Group” d.o.o. – br. 0101-464-534 – PDF

– 26.06.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Galia Trio Montenegro” d.o.o. – br. 0101-464-532 – PDF

– 21.06.2018 – Ugovor o korišćenju poslovnog prostora_Brand New Tivat – br. 0101-464-4-524 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i “MDM GRADNJA” d.o.o. – br. 0101-444-349 – PDF

– 19.06.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”GENERAL INVEST” d.o.o. – br. 0101-444-516 – PDF

– 18.06.2018. – Ugovor o nabavci robe_D.O.O. Padikton – promet – br. 42/2018 – PDF

– 15.06.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Alliance” d.o.o. – br. 1902-404-11/7 – PDF

– 15.06.2018. – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-494/1 – PDF

– 15.06.2018. – Ugovor za pružanje usluga_Pošta Crne Gore AD Podgorica – br. 00020-7816 – PDF

– 14.06.2018. – Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. – br. 1902-404-4/6 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu terase_Progress Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-209/30 – PDF

– 11.06.2018 – Ugovor_Winproject KD Nikšić – br. 0101-055-483 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. – br. 0101-464-209/26 – PDF

– 11.06.2018. – Ugovor o zakupu privremene lokacije_LEDO D.O.O. – br. 0101-464-209/28 – PDF

– 04.06.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”ELCOM TRADE” d.o.o. – br. 0101-444-467 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran – br. 0101-464-209/14-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad – br. 0101-464-209/15-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Montenegrino” D.O.O. – br. 0101-464-209/18-1 – PDF

– 28.05.2018 – Ugovor o zakupu terase_”Fina Priča” – br. 0101-464-209/17-1 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Strahinja Đurović – br. 0101-444-405 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”KNJAZ” d.o.o. – br. 0101-444-407 – PDF

– 11.05.2018 – Ugovo o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brank Štilet – br. 0101-444-406 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”MORE GORA 128” d.o.o. – br. 0101-444-386 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_” C INVESTMENT” d.o.o. – br. 0101-444-387 – PDF

– 07.05.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Samarina Alena – br. 0101-444-388 – PDF

– 07.05.2018. – Ugovor za pružanje usluga_Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Podgorica – br. 0101-404-343/5 – PDF

– 07.05.2018. godine – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – Elektrotehnički fakultet Podgorica – br. 0101-404-351/5 – PDF

– 04.05.2018. godine – Ugovor za pružanje usluga_VM KOD – br. 0101-404-341/7 – PDF

– 23.04.2018 – Ugovor o nabavci radova_”Dream home Montenegro” – br. 0101-404-271/6 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Borislav Parapid i “MDM GRADNJA” d.o.o. – br. 0101-444-349 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”C INVESTMENT” – br. 0101-444-350 – PDF

– 20.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”IP INVEST” d.o.o. – br. 0101-444-348 – PDF

– 19.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Vladimir Mihailović i Nenad Ćosić – br. 0101-444-342 – PDF

– 17.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Krstaš company” d.o.o. Nikšić – br. 0101-404-184/8 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Čule Milica_Čule Darko_Čule Vedran – br. 0101-444-334 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”LAVEDER SKIES LTD” – br. 0101-444-331 – PDF

– 16.04.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Petković i Marko Kostić – br. 0101-444-330 – PDF

– 13.04.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Centar za ekotoksikološka ispitivanja – br. 0101-404-244/5 – PDF

– 13.04.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore – br. 0101-404-176/7 – PDF

– 10.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Surfmont” d.o.o. Kotor – br. 0101-404-226/7 – PDF

– 10.04.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Exclusive shop” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-185/7 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel” – br. 0101-444-268 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel and Property Investment Montenegro” – br. 0101-444-270 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”QD Hotel and Property Investment Montenegro” d.o.o. – br. 0101-444-269 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Krstović Zdravko i Krstović Blanka – br. 0101-444-275 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”PORTICO” d.o.o. – br. 0101-444-274 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”PORTICO” d.o.o. – br. 0101-444-277 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”BOOM INŽENJERING” d.o.o. – br. 0101-444-276 – PDF

– 28.03.2018 – Ugovor o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2018. godinu – br. 0101-680-49 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”Reviko” d.o.o. – br. 0101-404-174/8 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica – br. 0101-050-7/41-2 – PDF

– 21.03.2018 – Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica – br. 0101-050-7/41-3 – PDF

– 12.03.2018 – Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta_Luštica Development AD Tivat – br. 0101-050-7/40-1 – PDF

– 08.03.2018. – Ugovor o angažovanju predavača_Kenan Duraković – br. 0101-113-232/1 – PDF

– 01.03.2018. – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br. 0101-404-173/9 – PDF

– 01.03.2018 – Ugovor o pružanju usluga_Institut za javno zdravlje Podgorica – br. 0101-404-127/7 – PDF

 – 28.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_LARISA COMPANY D.O.O. – br. 0101-464-188/1 – PDF

– 28.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_KALUĐEROVIĆ COMPANY D.O.O. – br. 0101-464-186/1 – PDF

– 22.02.2018 – Ugovor o sufinansiranju programa u oblasti omladinske politike za 2018. godinu – br. 0101-550-57/4 – PDF

– 22.02.2018 – Ugovor o izvođenju radova_GRAND DESIGN D.O.O. – br. 1902-404-62/9-17 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”POP PROJEKT” D.O.O. – br. 0101-404-128/6 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o nabavci robe_”JUGOPETROL” AD – br. 1902-404-61/5-17 – PDF

– 21.02.2018.- Ugovor o zakupu terase_IPANEMA D.O.O. – br. 0101-464-63/3 – PDF

– 21.02.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_INDEGO PLUS d.o.o. – br. 0101-464-167/2- PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Petrović – br. 0101-444-149 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”SEA TRADE” d.o.o. – br. 0101-444-150 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Lidija Gospić – br. 0101-444-155 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey – br. 0101-444-156 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Belashov Andrey – br. 0101-444-157 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Željko Medenica – br. 0101-444-158 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o. – br. 0101-444-152 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o. – br. 0101-444-154 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”Columbus Project Development” d.o.o – br. 0101-444-153 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dušan Kašćelan – br. 0101-444-159 – PDF

– 12.02.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Slaven Dujaković i Slavica Vajić – br. 0101-444-151 – PDF

– 08.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_VAPIANO D.O.O. – br. 0101-464-117/1 – PDF

– 06.02.2018 – Pretplatnički ugovor_T-Com – br. 0101-052-132 – PDF

– 01.02.2018 – Ugovor o zakupu terase_AMBIENT D.O.O. – br. 0101-464-84/1 – PDF

– 31.01.2018 – Ugovor o nabavci robe_”Znak” d.o.o. – br. 0101-404-934/14-17 – PDF

– 30.01.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_”MIMOZA GROUP” d.o.o. – br. 0101-444-105 – PDF

– 22.01.2018 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Sergejs Novikovs – br. 0101-444-83 – PDF

– 18.01.2018 – Ugovor za pružanje usluga_”JAWEL CRNA GORA” – br. 0101-404-892/6 – PDF

– 17.01.2018_Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 0101-404-945/7-17 – PDF

– 17.01.2018 – Ugovor o izvođenju radova_”Carinvest” d.o.o. – br. 0101-404-945/7-17 – PDF

– 17.01.2018 – Ugovor o pružanju usluga_”ZD Projekt” d.o.o. – br. 0101-404-952/6 – PDF

– 16.01.2018 – Ugovor o zakupu terase_”MEDIATIVA” – br. 0101-464-19/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-966/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-965/1 – PDF

– 15.01.2018 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_”ALLEGRA” d.o.o. – br. 0101-464-964/1 – PDF

– 09.01.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Vučinović Zlatko – br. 0101-464-971/1-17 – PDF

– 09.01.2018 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”Galia Trio Montenegro” – br. 0101-464-18 – PDF

– 01.01.2018 – Ugovor o zakupu terase_Ljiljana Paškalj – br. 0101-464-961/1 – PDF

Decembar

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”TAJETI KOMERC” D.O.O. – br. 0101-464-973 – PDF

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”UNA” D.O.O. – br. 0101-464-970 – PDF

– 29.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”FIKO II” D.O.O. – br. 0101-464-972 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_ATLAS BANKA AD – br. 0101-464-969 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o. – br. 1902-404-60/12 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_”SDS COMPANY” D.O.O. – br. 0101-464-967 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novović Žarko – br. 0101-464-968 – PDF

– 28.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”Incom” d.o.o. Podgorica – br. 0101-404-860/9 – PDF

– 25.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”CEMA” d.o.o. – br. 0101-404-916/9 – PDF

– 21.12.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”Geotechnics, Projects & Consulting” – br. 0101-404-826/5 – PDF

– 21.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”CEMA” d.o.o. – br. 0101-404-861/8 – PDF

– 20.12.2017 – Sporazum između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Opštine Tivat – br. 0101-002-923/1 – PDF

– 18.12.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”GKM” d.o.o. – br. 0101-404-861/8 – PDF

– 13.12.2017 – Ugovor o održavanju informacionog sistema “Hermes” – br. 0101-051-917 – PDF

– 11.12.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”Roaming Montenegro” d.o.o – br. 1902-404-58/12 – PDF

– 11.12.2017 – Ugovor_Vesna Knežević – br. 0702-444-4/137-1 – PDF

– 08.12.2017 – Ugovor_John Stephen – br. 0702-444-4/138-1 – PDF

– 08.12.2017 – Ugovor_Gral d.o.o. i Radio Bergam – br. 0702-444-4/130-1 – PDF

– 07.12.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sienersys d.o.o. – br. 1902-404-57/6 – PDF

– 05.12.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko – br. 0101-050-7/43-5 – PDF

– 05.12.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko – br. 0101-050-7/43-4 – PDF

– 06.12.2017 – Ugovor_Đuro i Tonći Pean – br. 0702-444-4/118-2 – PDF

– 06.12.2017 – Ugovor_Jelena Milošević – br. 0702-444-4/136-1 – PDF

Novembar

– 29.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Enforma d.o.o. – br. 0101-404-756/5 – PDF

– 29.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Enforma d.o.o. – br. 0101-404-757/5 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o.- br. 0101-404-811/9 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_”Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o. – br. 0101-404-825/5 – PDF

– 28.11.2017 – Ugovor_Ferri Jela Jerko i Jelena Certić – br. 0702-444-4/132-1 – PDF

– 27.11.2017 – Ugovor_Riana Montenegro Holdings d.o.o. – br. 0702-444-4/134-1 – PDF

– 27.11.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Erlang d.o.o. – br. 1902-404-31/38 – PDF

– 24.11.2017 – Ugovor_Dario Bergam – br. 0702-444-4/135-1 – PDF

– 16.11.2017. – Ugovor o izvođenju radova_Artek d.o.o. – br. 1902-404-37/48 – PDF

– 14.11.2017 – Ugovor_Labud Mihović – br. 0702-444-4/119-1 – PDF

– 13.11.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Geos d.o.o. – br. 0101-404-755/9 – PDF

– 13.11.2017. – Ugovor o nabavci robe _Znak d.o.o. – br. 0101-404-770/7 – PDF

– 13.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Lavian inženjering d.o.o. – br. 0101-404-741/5 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Aleksandar Bošković – br. 0702-444-4/123-1 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Concord MNE d.o.o. – br. 0702-444-4/125-1 – PDF

– 10.11.2017 – Ugovor_Lidija Gospić_Vasilije Kostić – br. 0702-444-4/128-1 – PDF

– 09.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Ekoplant d.o.o. – br. 0101-404-810/6 – PDF

– 08.11.2017. – Ugovor za pružanje usluga_Winsoft d.o.o. – br. 1902-404-27/15 – PDF

– 07.11.2017. – Ugovor o izvođenju radova_V Project d.o.o. – br. 1902-404-56/11 – PDF

– 07.11.2017. – Ugovor o pružanju usluga_Urbi.pro d.o.o. – br. 1902-404-43/6 – PDF

– 06.11.2017 – Ugovor_Milo Jabučanin – br. 0702-444-4/122-1 – PDF

– 03.11.2017 – Ugovor_Chapman Kenneth Hugh i Chapman Gail – br. 0702-444-4/121-1 – PDF

Oktobar

– 30.10.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Europrojekt d.o.o. – br. 1902-404-55/7 – PDF

– 27.10.2017 – Ugovor_Budimir Mandić – br. 0702-444-4/113-1 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti_Danica Brinić – br. 0101-050-7/41-2 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor_Niko Vuksanović – br. 0702-444-4/102-1 – PDF

– 26.10.2017 – Ugovor_Catareos d.o.o. – br. 0702-444-4/117-1 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor o prodaji_Ivona Živković – br.0101-050-7/42-2 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor o prodaji_Ivona Živković – br.0101-050-7/42-3 – PDF

– 24.10.2017 – Ugovor_Capital Concept d.o.o. – br. 0702-444-4/112-1 – PDF

– 18.10.2017 – Ugovor_Bradašević Marko i Željko – br. 0702-444-4/86-1 – PDF

– 11.10.2017 – Ugovor_”GRAAL” D.O.O. – br. 0702-444-140/1 – PDF

– 09.10.2017 – Ugovor_Nikić d.o.o. – br. 0702-444-4/107-1 – PDF

– 06.10.2017 – Ugovor_Mirko Lipovac – br. 0702-444-4/96-1 – PDF

– 06.10.2017 – Ugovor_Duško Đuranović – br. 0702-444-4/105-1 – PDF

– 04.10.2017 – Ugovor_Stevo Lazarević – br. 0702-444-4/100-1 – PDF

Septembar

– 29.09.2017 – Ugovor_Silvio Marković_Nikola Radulović – br. 0702-444-4/103-1 – PDF

– 29.09.2017 – Ugovor_Andrey Belashov – br. 0702-444-4/104-1 – PDF

– 28.09.2017 – Ugovor_Petković Lukica i Toni – br. 0702-444-4/101-1 – PDF

– 28.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_”GKM” d.o.o – br. 1902-404-47/6 – PDF

– 21.09.2017 – Ugovor_Alex Sekler – br. 0702-444-4/94-1 – PDF

– 20.09.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sapcom d.o.o. – br. 1902-404-53/6 – PDF

– 20.09.2017 – Ugovor_Dejan Stanković – br. 0702-444-4/89-2 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Indel Inženjering d.o.o. – br. 1902-404-52/8 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o sefu_Societe Generale Banka Montenegro – br. 0101-031-655 – PDF

– 14.09.2017 – Ugovor o izvođenju radova_GKM d.o.o. – br. 1902-404-50/8 – PDF

– 13.09.2017 – Ugovor_Borislav Parapid i MDM gradnja – br. 0702-444-4/95-1 – PDF

– 12.09.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_Indel Inženjering d.o.o. – br. 1902-404-48/11 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor_”PM 1-14” D.O.O. – br. 0702-444-4/73-2 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_HydroGis System d.o.o. – br. 1902-404-49/8 – PDF

– 08.09.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Đurović Tatjane – br. 0101-464-585/1 – PDF

– 07.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Civil Engineer d.o.o. – br. 1902-404-46/8 – PDF

– 06.09.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Preduzetnik Gašo Zoranić – br. 0101-404-617/5 – PDF

– 06.09.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Sapcom d.o.o. – br. 0101-404-589/6 – PDF

– 04.09.2017 – Ugovor_Milan Smiljanić – br. 0702-444-4/90-1 – PDF

Avgust

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Kadrija Enver – br. 0101-443-641 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Shabani Shpejtim – br. 0101-443-642 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor o zakupu stana_Gaši Dritan – br. 0101-443-639 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor_”SAM INVEST” D.O.O. – br. 0702-444-4/87-1 – PDF

– 31.08.2017 – Ugovor_Zoran Jovandarić – br. 0702-444-4/88-1 – PDF

– 28.08.2017 – Ugovor o ustanovljavanju stvarne službenosti_Postavljanje priključnog kablovskog voda_More Gora 128 d.o.o. – br. 0101-050-7/30-1 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Alseco d.o.o. – br. 0101-404-588/7 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor za pružanje usluga_F Inženjering d.o.o. – br. 0101-404-587/7 – PDF

– 24.08.2017 – Ugovor o ustupanju stvarnih prava_Sea Trade – br. 0101-360-140/8-2016 – PDF

– 23.08.2017 – Ugovor_Darko Bajčetić – br. 0702-444-4/84-1 – PDF

– 22.08.2017 – Ugovor za nabavku i isporuku robe_Preduzeća Svicomm d.o.o. – br. 0101-404-594/5 – PDF

– 18.08.2017 – Ugovor_Filip Matković – br. 0702-444-4/81-1 – PDF

– 18.08.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Indel Inženjering – br. 1902-404-34/16 – PDF

– 14.08.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Kenneth Hugh Chapman – br. 0101-050-7/29-1 – PDF

– 11.08.2017 – Ugovor o pružanju usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-45/5 – PDF

– 07.08.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_GeoTIN Engineering d.o.o. – br. 1902-404-28/13 – PDF

– 04.08.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Avacom.me – br. 0101-649/7-2011 – PDF

Jul

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Avacom.me d.o.o. – 0101-649/5-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora _Aneks br. IV_ndego Plus d.o.o. – 0101-835/7-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Una d.o.o. – br. 0101-834/4-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu terase_Abudanca d.o.o. – br. 0101-464-463/1 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Fiko II d.o.o. – br. 0101-644/4-2011 – PDF

– 26.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Tajeti Komerc d.o.o. – br. 0101-645/5-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Novović Žarko Vasilije – br. 0101-855/4-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Atlas Banka AD – br. 0101-706/9-2011 – PDF

– 21.07.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Aneks br. III_Galia Trio Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-298/5-2015 – PDF

– 19.07.2017 – Ugovor_”BOMBETON” D.O.O. Cetinje – br. 0702-444-4/64-1 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o nabavci robe_DPC d.o.o. – br. 1902-404-40/5 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o zakupu terasa_Hotels N Group D.O.O. – br. 0101-464-474/1 – PDF

– 18.07.2017 – Ugovor o zakupu terasa_Hotels N Group D.O.O. – br. 0101-464-430/1 – PDF

– 17.07.2017 – Ugovor o zakupu terase_Nikolić Božidar Zoran – br. 0101-464-465/1 – PDF

– 12.07.2017 – SDS Company D.O.O._Aneks br. IV Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-635/9-2011 – PDF

– 06.07.2017 – Ugovor o izvodjenju radova_Civil engineer D.O.O. – br. 1902-404-9/16 – PDF

Jun

– 29.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Geotechnics Projects and Consulting – br. 1902-404-35-6 – PDF

– 28.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_ukašin Hrnjez – br. 0702-444-4/62-1 – PDF

– 27.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Info biro Montenegro d.o.o. – br.1902-404-13/16 – PDF

– 27.06.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Electro Team D.O.O. – br. 1902-404-32/8 – PDF

– 26.06.2017 – Ugovor o izvođenju radova_Carinvest d.o.o. – br. 1902-404-33/6 – PDF

– 21.06.2017 – Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti_Vlada Crne Gore – br. 0101-050-7/25-1 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_M&J Prelevic i Cake Shop d.o.o. Tivat – br. 0101-464-96/5-2016 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu terase – Kaluđerović Company D.O.O. – br. 0101-464-403/2 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Montenegrino d.o.o. – br. 0101-464-343/12 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Nemanja Šćekić – br. 0101-464-343/13 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Ledo d.o.o. Podgorica – br. 0101-464-343/14 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad Tivat – br. 0101-464-343/15 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije D.O.O._Cappetano Tivat – br. 0101-464-343/17 – PDF

– 15.06.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Vanila d.o.o. Tivat – br. 0101-464-343/16 – PDF

– 13.06.2017 – Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge – br.810600218 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Sirena Company d.o.o. – br. 0101-464-381/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Galia Trio Montenegro d.o.o. – br. 0101-464-377/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Ambient d.o.o. – br. 0101-464-375/1 – PDF

– 12.06.2017 – Ugovor o zakupu terase_Vapiano d.o.o. – br. 0101-464-376/1 – PDF

– 09.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Šoškić Milovan – br. 0702-444-4/60-1 – PDF

– 08.06.2017 – Ugovor_Bolushevskiy Anatoly – br. 0702-444-4/54-1 – PDF

– 07.06.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Represent Communications – br. 1902-404-22/5 – PDF

– 07.06.2017. – Ugovor za redovno održavanje sistema za dojavu požara_WINPROJECT KD NIKŠIĆ – br. 0101-822-439 – PDF

– 07.06.2017. – Ugovor o nabavci robe_Kastex d.o.o. – br. 1902-404-21/5 – PDF

– 05.06.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Lidija Gospić – br. 0702-444-4/51-1 – PDF

Maj

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Pošta Crne Gore AD Podgorica – br. 1902-404-26/7 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-25/5 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Civil engineer d.o.o. – br. 1902-404-16/6 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor o nabavci robe_AMD Business System D.O.O. – br. 1902-404-30/5 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za izvodjene radova_Civil engineer D.O.O. – br. 1904-404-17/14 – PDF

– 31.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_GKM D.O.O. – br. 1902-404-20/5 – PDF

– 29.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Vesna Jovanović – br. 0702-444-4/53-1 – PDF

– 29.05.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Konzorcijum Civil Engineer D.O.O. – br. 2905/17-4 – PDF

– 26.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Bošković Zoran i Nenad – br. 0702-444-4/48-1 – PDF

– 26.05.2017 – Ugovor_”PM 1.5” D.O.O. – br. 0702-444-6/101-1-16 – PDF

– 17.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Marko Kostić i Alma Bošković – br. 0702-444-4-52-1 – PDF

– 16.05.2017 – Sporazum o ustanovljavanju službenosti nužnog prolaza_Arsić Ljubo – br. 0101-050-7-22-1 – PDF

– 08.05.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Nikola Niketić – br. 0702-444-4/45-1 – PDF

April

– 27.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_CAPITAL CONCEPT D.O.O. – br. 0702-444-4/44-1 – PDF

– 27.04.2017 – Sporazum o regulisanju medjusobnih prava i obaveza_Smiljka Ivovic – br. 0101-050-7/20-1 – PDF

– 26.04.2017 – Ugovor o nabavci i isporuci robe_Ben-Kov DOO – br. 1902-404-5-11 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_Securitas Montenegro – br. 1902-404-6-7 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Prodres DOO – br. 1902-404-9-8 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Signalizacija – br. 1902-404-10-10 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o nabavci robe_Spark DOO – br. 1902-404-15-11 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_QD Hotel and Property Investment Montenegro – br. 0702-444-4/29-4 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Marko Pavličević – br. 0702-444-4/36-1 – PDF

– 20.04.2017 – Ugovor za pružanje usluga_Sapcom d.o.o. – br. 1902-404-7/7 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Evgeniy Kulagin – br. 0702-444-4/38-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Ivana_Đurđa i Olga Tomanović – br. 0702-444-4/31-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_MONTENEGRINO D.O.O. – br. 0702-444-4/39-1 – PDF

– 13.04.2017 – Ugovor uređenju međusobnih odnosa_Milinović Tripo – br. 0101-050-7/16 – PDF

– 12.04.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa_Natalia Kozhushna – br. 0702-444-4/37-1 – PDF

– 07.04.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_HLB Mont Audit  DOO – br. 1902-404-12-5 – PDF

– 06.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji_DANA KOMERC D.O.O. – br. 0101-050-7/13-1 – PDF

– 06.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji_Kostić Marko – br. 0101-050-7/12-1 – PDF

– 05.04.2017 – Ugovor o kupoprodaji _Lasić Ana – br. 0101-050-7/10-1 – PDF

– 05.04.2017 – Ugovor o realizaciji usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu_Crveni Krst Crne Gore – br. 0101-550-63/4 – PDF

– 05.04.2017 – Sporazum o realizaciji plana i programa rada Omladinskog kluba Tivat 2017 – br. 0101-031-268 – PDF

Mart

– 29.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brkan Marija i Marko – br. 0702-444-4/28-1 – PDF

– 28.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_Ekoplant DOO – br. 1902-404-8-4 – PDF

– 27.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nada Đurđenović – br. 0702-444-4/30-1 – PDF

– 24.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Darko Bajčetić – br. 0702-444-4/27-1 – PDF

– 24.03.2017 – ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-706-7-2011 –  PDF

– 23.03.2017 – ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-855/2-2011 – PDF

– 23.03.2017 – ANEKS Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-464-298-3-2015 – PDF

– 23.03.2017 – ANEKS br.II Ugovora o zakupu poslovnog prostora – br. 0101-649-3-2011 – PDF

– 23.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PM HOTELS DOO Tivat – br. 0702-444-4/12-1 – PDF

– 22.03.2017 – Neposredni Sporazum za nabavku i isporuku robe_Vibacom d.o.o. – br. 0101-404-125/4 – PDF

– 22.03.2017 – Ugovor o nabavci robe_Fin-ing d.o.o. Podgorica – PDF

– 21.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dijana Todorović – br. 0702-444-4/25-1 – PDF

– 20.03.2017 – Ugovori sa NVO u opštini Tivat – PDF

– 16.03.2017 – Ugovor o Zakupu_Terase Abudanca – br.0101-464-18 – PDF

– 16.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Michael Ward – br. 0702-444-4/22-1 – PDF

– 15.03.2017 – Ugovor o nabavci robe_Fin-ing DOO – br. 1902-404-1-9 – PDF

– 14.03.2017 – Ugovor o nabavci i isporuci robe_Kov-Car DOO – br. 1902-404-4-5 – PDF

– 14.03.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Radončić Ibrahim i Damir – br. 0702-444-4/24-1 – PDF

– 13.03.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ivanović Damir – br. 0101-050-7/9-1 – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor o zakupu terase_IPANEMA  – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor o zakupu terase_Larisa Company – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam – br. 1902-404-2-5 – PDF

– 01.03.2017 – Ugovor za pruzanje usluga_CAU_Centar za arhitekturu i urbanizam – br. 1902-404-3-5 – PDF

Februar

– 27.02.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković – br. 0101-050-7/5-1 – PDF

– 27.02.2017 – Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković – br. 0101-050-7/5-27/1 – PDF

– 24.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Sindik – br. 0702-444-4/19-1 – PDF

– 24.02.2017 – Ugovor o zakupu terase – BDS – SELJANOVO – PDF

– 22.02.2017 – Ugovor o Priključenju na distributivni sistem električne energije_CEDIS – PDF

– 22.02.2017 – Ugovor o održavanju informacionog sistema “HERMES”_MEGA COMPUTER ENGINEERING – PDF

– 21.01.2017 – Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora_TAJETI KOMERC DOO – PDF

– 15.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Sandra Krstović – br. 0702-444-6/59-6 – PDF

– 15.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PMC INVEST DOO Tivat – br. 0702-444-4/8-1 – PDF

– 10.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nikola Mandić – br. 0702-444-4/6-1 – PDF

– 09.02.2017 – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Opština Tivat i Krstović Radojica i Sandra – PDF

– 09.02.2017 – Aneks ugovora o kupoprodaji_Opština Tivat i Arsić Rado – PDF

– 07.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dejan Marković – br. 0702-444-4/9-1 – PDF

– 07.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Yury Burlakov – PDF

– 03.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Olga Viktornova Klimontova – PDF

– 03.02.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Svetlana Anisimova – PDF

Januar

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “Indego Plus” d.o.o. Tivat  – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “FIKO II” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “UNA” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Opština Tivat i “SDS Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o zakupu_Opština Tivat i “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Đoković – PDF

– 24.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Mikulandra Nada, Boris i Željko – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/5) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/3) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu privremene lokacije_Opština Tivat i “ALLEGRA” d.o.o. Tivat (766/1) – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 15.01.2017 – Ugovor o zakupu terase_Opština Tivat i “E VIVA BOCCA” d.o.o. Tivat – PDF

– 13.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i “San Bay” d.o.o. – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o prodaji nepokretnosti_Opština Tivat i “Normal Company” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i “PMC Invest” d.o.o. i Lukšić Anđelka – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Marko Popović – PDF

– 11.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Petar Popović – PDF

– 10.01.2017 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Aleksandar i Sonja Slijepčević i Jelena Manojlović – PDF

Decembar

– 20.12.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Damir Radončić – PDF

– 20.12.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ibrahim Radončić – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – Extra TV – T COM – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – Govorni servis – T COM – PDF

– 19.12.2016. – Ugovor – održavanje sistema za dojavu požara – Opština Tivat i ITS CONTROL – PDF

– 14.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vlado Dragutinović – PDF

– 13.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Gverović Anđelko, Vedran i Marina – PDF

– 09.12.2016. – Ugovor – Redovno mjesecno servisiranje liftova – PDF

– 09.12.2016. – Ugovor – Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme – PDF

– 08.12.2016. – Neposredni sporazum – Uskuge instaliranja servera i informatičke opreme  – PDF

– 07.12.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Mikhail Popov – PDF

Novembar

– 25.11.2016. – Ugovor o prenosu prava – PDF

– 22.11.2016. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – PDF

– 22.11.2016. – Ugovor o kupoprodaji vozila – Opština Tivat i d.o.o. CEZAR MONTENEGRO – PDF

– 16.11.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Fin-ing” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jokić Branko, Lidija i Valerija – PDF

– 15.11.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “GKM” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “GreenClean” d.o.o. Tivat – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jovica Peričić – PDF

– 14.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radioca Vuković – PDF

– 11.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rajić Ljubiša i Svetlana – PDF

– 08.11.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vlado Obrenović – PDF

– 04.11.2016. – Ugovor o izvođeju radova – Opština Tivat i “Toškovići” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.11.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Grand Desing” d.o.o. Podgorica – PDF

Oktobar

– 31.10.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Vatrooprema” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Olive Construction” d.o.o. – PDF

– 21.10.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Fidas” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radomir Čavor – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sanja Rajković – PDF

– 18.10.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sofija Bušić – PDF

– 06.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Flemer Stone” d.o.o. Nikšić – PDF

– 05.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 04.10.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “MonteCep” d.s.d. Kotor – PDF

– 03.10.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

Septembar

– 30.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Indel inženjering” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.09.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Galerija podova” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.09.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluga – Opština Tivat i “Geotehnika Montenegro” d.o.o. Nikšić – PDF

– 28.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Reljić Velika, Jaćimović Igor, Sanja Radnjić i Dejan Mršić – PDF

– 26.09.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “HOTELS-N-GROUP” – PDF

– 20.09.2016. – Odluka o pristupanju kupovine stana – dalje

– 20.09.2016. – Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup – dalje

– 20.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 16.09.2016. – Aneks Ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 15.09.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Retroline” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.09.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “AMBIENT” – PDF

– 14.09.2016.  – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Aneta Perović – PDF

– 13.09.2016. – Ugovor o preplatničkom odnosu – Opština Tivat i T-com – PDF

– 13.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Silvio Marković, Nikola Radulović i “C-Group” d.o.o. – PDF

– 12.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad – PDF

– 12.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ilić Vladan – PDF

– 06.09.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Milisav Vlahović i Dalibor Đurović – PDF

– 07.09.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Ding” d.o.o. Podgorica – PDF

Avgust

– 29.08.2016. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 25.08.2016. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Alliance” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.08.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i “Samcommerc” d.o.o. Tivat – PDF

– 24.08.2016. – Ugovor onabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 23.08.2016. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Sapcom” d.o.o. Tivat – PDF

– 23.08.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rosengren Martin i Karolina – PDF

– 18.08.2016. – Ugovor o održavanju IS Hermes – Opština Tivat i “Mega” Beograd – PDF

– 15.08.2016. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i Civil engineer – PDF

– 12.08.2016. – Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Rodin Ana,Musafia Mira,Krstović Antica – PDF

– 08.08.2016. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Milorad Samardžić – PDF

– 08.08.2016. – Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Milorad Samardžić – PDF

– 04.08.2016. – Ugovor o sefu – Opština Tivat i Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica – PDF

– 03.08.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Ledo” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.08.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “TV Vijesti” d.o.o. Podgorica – PDF

Jul

– 28.07.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 27.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 27.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Sea Trade” d.o.o. – PDF

– 25.07.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova na asfaltiranju ulice u naselju Gošići – Opština Tivat i “Asfalt-beton gradnja” – PDF

– 21.07.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP-a Tivat-Centar – Opština Tivat i “Ekoboka projekt” d.o.o. – PDF

– 21.07.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BOTACO” – PDF

– 20.07.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i Europapier d.o.o. Hrvatska – PDF

– 19.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stojan Kovačević i Borka Marić – PDF

– 15.07.2016. – Ugovor o zakupu privremenih lokacija – Opština Tivat i Popović Vidoje – PDF

– 08.07.2016. –  Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “HeladaMont” – PDF

– 04.07.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i “Geos” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.07.2016. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Zoja Krpović – PDF

Jun

– 30.06.2016. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i Vujović Viktor – PDF

– 30.06.2016 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Perica Deković – PDF

– 28.06.2016. – Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina – dalje

– 28.06.2016. – Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat – dalje

– 28.06.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o poklonu – Opština Tivat i Anastasiya Lashmanova – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “GALIA TRIO MONTENEGRO” d.o.o – PDF

– 27.06.2016. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “RZUP” d.o.o. – PDF

– 21.06.2016. Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ivo Sindik – PDF

– 21.06.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i d.o.o. “Dream Home Montenegro” – PDF

– 20.06.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe – Opština Tivat i “Znak” d.o.o. – PDF

– 17.06.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i Institut za razvoj i istraživanja oblasti zaštite na radu – PDF

– 15.06.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i d.o.o. “Komunalno” Tivat – PDF

– 08.06.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i ugradnju robe – Opština Tivat i “Veletex” d.o.o. – PDF

– 15.06.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci novog vozila sa samopodizačem kontejnera – Opština Tivat i “Ben-Kov” d.o.o. – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Vanila” d.o.o. Tivat – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Adamović Nenad – PDF

– 08.06.2016. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Poček Jelena – PDF

– 07.06.2016. – Ugovor o raskidu ugovora o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu – Opština Tivat i Vlada Crne Gore MUP – PDF

– 07.06.2016. – Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa – dalje

Maj

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “TAJETI COMERC” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “ATLAS BANKA AD – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Avacom” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opšstina Tivat i “Vapiano” d.o.o. – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “SDS Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i Novović Vaslije – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Galia Trio Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “UNA” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Indego Plus” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.05.2016. – Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “FIKO II” d.o.o. Tivat – PDF

– 17.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vladimir Kalmykov – PDF

– 13.05.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Olga Vujović – PDF

– 10.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Glibota Marko i Darko – PDF

– 04.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dragutin Lakić – PDF

– 04.05.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Novović Veselin i Vasilije – PDF

April

– 27.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dejana Knežević – PDF

– 26.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Igor Nikolić – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor – pružanje usluge izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije objekta ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi – “Urbi.Pro” – PDF

– 25.04.2016. – Ugovor – pružanje usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije igrališta u Donjoj Lastvi – “Urbi.Pro” – PDF

– 20.04.2016. – Neposredni sporazum za pružanje usluga – Opština Tivat i Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu – PDF

– 19.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Olga Zornija – PDF

– 15.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Šarović Marko – PDF

– 14.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Tatiana Kazarinova – PDF

– 11.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radmila Lazić i Olivera Ivanović – PDF

– 11.04.2016. – Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila – ALLIANCE – PDF

– 08.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Starčević Vlado – PDF

– 05.04.2016. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 05.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Pean Đurđina – PDF

– 01.04.2016 – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 01.04.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Prima car” d.o.o. – PDF

Mart

– 30.03.2016. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “HLB Mont Audit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 30.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Đurković Vidoje – PDF

– 29.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stanko Giljača – PDF

– 24.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Golubović Miloš, Ciko Marko, Barović Nada,  Došen Nenad i Žugić Nada – PDF

– 18.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Brnić Danica – PDF

– 18.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Vjekoslav Pasković – PDF

– 11.03.2016. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Miroslav Petković – PDF

– 07.03.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Adi Vestrum” d.o.o. – PDF

Februar

– 29.02.2016. – Ugovor o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica – Opština Tivat i “Telenor” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.02.2016. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “M&J Prelević” d.o.o. Tivat – PDF

– 25.02.2016. – Protokol o sponzorstvu – Lustica development – PDF

– 23.02.2016. – Neposredni sporazum za izvođenje radova – Opština Tivat i “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Podgorica – PDF

– 22.02.2016. -Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o realizaciji radionica za obilježavanje dana energetske efikasnosti – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “NADO & RUS MONT” d.o.o. – PDF

– 19.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “NAVAR INC” d.o.o. – PDF

– 18.02.2016. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i ˇBen-Kovˇd.o.o Tivat – PDF

– 16.02.2016. – Neposredni sporazum – Opština Tivat i Institut za javno zdravlje – PDF

– 15.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Veljić Uroš – PDF

– 11.02.2016. – Ugovor o hipoteci – Opština Tivat i Veljić Uroš – PDF

– 10.02.2016. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i “Surfmont” d.o.o. Kotor – PDF

– 10.02.2016. – Ugovor o uređenju međusobnih odnosa – Opština Tivat i Bojanić Milja, Bojanić Boriša – PDF

– 10.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marku Monika – PDF

– 09.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikolić Milenko – PDF

– 08.02.2016. – Ugovor o održavanju informacionog sistema HERMES – MEGA- PDF

– 08.02.2016. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Zoranić – PDF

– 05.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica  – PDF

– 04.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ksenija Jovanović – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Grbović Jovan – PDF

– 02.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “Winsoft” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.02.2016. – Neposredni sporazum o pružanju usluga – Opština Tivat i “CAU” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikola Ivošević – PDF

– 02.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Collinge Richard i Spurway Philipp – PDF

– 01.02.2016. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Božinović Nikole i Anta – PDF

Januar

– 29.01.2016 – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Blue line – PDF

– 27.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i SEA TRADE – PDF

– 25.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vojislav i Nebojša Medojević – PDF

– 22.01.2016. – Ugovor o održavanju – DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO – PDF

– 22.01.2016. – Ugovor o donaciji – DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO – PDF

– 19.01.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 18.01.2016. – Ugovor Opštine Tivat i Radio Tivta – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Mujović Momčilo – PDF

– 13.03.2016. – Sporazum o realizaciji i finansiranju lokalnog Javnog rada “Njega starih lica u Tivtu za 2016 godinu – PDF

– 12.01.2016. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Abudanca” d.o.o. Tivat – PDF

Decembar

– 31.12.2015. – Ugovor o djelu – PDF

– 30.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Sirena Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 30.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.12.2015. – Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 – dalje

– 28.12.2015. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 – dalje

– 28.12.2015. – Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica – dalje

– 25.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Nikola Radulović i “C Group” d.o.o. – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Temko” d.o.o. Nikšić – PDF

– 23.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bratić Deni i Igor – PDF

– 22.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dejan Stanković – PDF

– 22.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Ađi Invest” d.o.o. Nikšić – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ljiljana Bigić – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Tabacco s Press” d.o.o. Podgorica – PDF

– 21.12.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opštine Tivat i “Kaluđerović-S” d.o.o. Tivat – PDF

– 16.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ipanema” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BSD-Seljanovo” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Larisa Company” d.o.o. Tivat – PDF

– 12.12.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Abudanca” d.o.o. Tivat – PDF

– 09.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bogdanova Olga – PDF

– 09.12.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Stanković Dejan – PDF

– 08.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Kustudić Ema i Stanko – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Zarinka Gavrilovska – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marković Ana i Anton – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Urbi.Pro” d.o.o. Podgorica – PDF

– 07.12.2015. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Opštine Tivat bez naknade – Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija – PDF

– 04.12.2015. – Ugovor- Godišnja pretplata na ravnu bazu Paragraf Lex – PDF

– 03.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 03.12.2015. – Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ulice u Donjoj Lastvi – Opština Tivat i “Carinvest” d.o.o. Kotor – PDF

– 02.12.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Efimov Viacheslav i Yana – PDF

– 01.12.2015. – Ugovor o nabavci i ugrdanji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

Novembar

– 30.11.2015. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Jugopetrol” a.d. Podgorica – PDF

– 27.11.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Erlang” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.11.2015. – Ugovor- Nabavka i zamjena rasvjete sa novim energetskim svjetiljkama – 13.januar – PDF

– 20.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vladimir Tarasenko – PDF

– 18.11.2015. – Odluka o razmjeni zemljišta. – dalje

– 18.11.2015. -Odluka o pristupanju kupovini zemljišta. – dalje

– 18.11.2015. -Odluka o naseljima i granicama naselja. – dalje

– 17.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miro Đurković – PDF

– 16.11.2015. – Ugovor- Nabavka dekorativne rasvjete – Spinel d.o.o. – PDF

– 10.11.2015. – Ugovori Opštine Tivat – NVO za II konkurs 2015 godine – PDF

– 05.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miroslav Franović, Sonja Kuzman i Stanka Lubarda – PDF

– 04.11.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rajko Nenadović, Petar Vučetić i Nataša Maleš – PDF

– 03.11.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “QD hotel and property investment Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

Oktobar

– 23.10.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Giljača Stanko – PDF

– 23.10.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Marković Silvijo – PDF

– 19.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Capital Concept – PDF

– 15.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Petković Dalibor i Marjan, Vojinović Dragutin i Mikalački Nenad i Predrag – PDF

– 14.10.2015. – Ugovor o zakupu terase – PDF

– 08.10.2015. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade – Opština Tivat i Ministarstvo finansija – PDF

– 08.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stanimir Omerović – PDF

– 01.10.2015. – Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUP-a ˝Seljanovo˝ – d.o.o. “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” – PDF

– 01.10.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Zvonimira Grabića – PDF

Septembar

– 30.09.2015.- Odluka o pristupanju kupovine zemljišta – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o ustanovljavanju prava službenosti – dalje

– 30.09.2015.- Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUPa Seljanovo – dalje

– 30.09.2015.- Odluka o dodjeli stana Miroslavu Petkoviću – dalje

– 29.09.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat – “Navar Incorporated” d.o.o. Tivat – PDF

– 25.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Alla Vishnevskaya – PDF

– 21.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bogdanović Ankice i Nemanje – PDF

– 11.09.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Geyderikh Vladimira – PDF

– 07.09.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Aleksić Miloš – PDF

– 07.09.2015. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Sapcom” d.o.o. Nikšić – PDF

– 04.09.2015. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i Autoprevoznik Zoranić – PDF

– 03.09.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 02.09.2015 – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 02.09.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Predrag Milović – PDF

Avgust

– 27.08.2015. – Aneks ugovora o zakupu – Opština Tivat i  “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

– 20.08.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Contento” d.o.o. – PDF

– 19.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miodrag Jelić – PDF

– 18.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Biljana Matijević – PDF

– 14.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Gorban Alexander Mifodijevič i Sergey Shklyanka – PDF

– 14.08.2015. – Ugovor o kupoprodaji Opština Tivat i Marinković Milutin – PDF

– 13.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dmitry Kuznetsov – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jelena Radonjić – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stevović Marko i Ilija – PDF

– 12.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jelena Radonjić – PDF

– 11.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jasna Ševaljević – PDF

– 11.08.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Jovan Braletić – PDF

– 05.08.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “G.K.M.” d.o.o. Podgorica – PDF

Jul

– 31.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “PM 1.5” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.07.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Matković Bernard – PDF

– 27.07.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Gezović Konstantin – PDF

– 24.07.2015. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Opština Tivat i “Galia Trio Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sergey Petrov – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sergey Petrov – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Amelkin Alexei – PDF

– 21.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Katovskaya Natalia – PDF

– 15.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sikima Milorad – PDF

– 17.07.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Inter project” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.07.2015. –  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 49/15 – dalje

– 06.07.2015. – Odluka o davanju poslovne prostorije na korišćenje i upravljanje Turističkoj organizaciji Tivta –dalje

– 06.07.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Corleone” d.o.o. Tivat – PDF

– 06.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Milutinović Veljko – PDF

– 03.07.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Antony Peter Albert Brown i Laura Craik – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremenih lokacija – Opština Tivat i “Rokšped Tobacco s press” d.o.o. Podgorica – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i Adamović Nenad – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “G.A.I-Gelato Artigianale Italiano” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.07.2015. – Ugovor o zakupu – Opština Tivat i “Prehrana” d.o.o. Pljevlja – PDF

Jun

– 29.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Trifunović Ostoja – PDF

– 26.06.2015. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti –  Opština Tivat i Radović Mirko – PDF

– 19.06.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti –  Opština Tivat i Pean Đurđina – PDF

– 19.06.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 17.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i Nikolić Zoran – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Expo Commerce” d.o.o. Kotor – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Vanila” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “KaluđerovićS” d.o.o. Tivat – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Hotels-N-Group” d.o.o. Tivat – 0101-464-240 – PDF

– 15.06.2015. – Ugovor o zakupu zemljišta – Opština Tivat i “Hotels-N-Group” d.o.o. Tivat – 0101-464-241 – PDF

– 08.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Vukadinović Radenko, Lidija Samardžić i Elza Begović – PDF

– 05.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Stevo Jovićević – PDF

– 04.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Šćepanović Marija – PDF

– 03.06.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Denis Krikunchik – PDF

Maj

– 01.06.2015. – Sporazum o izmjenaa i dopunama sporazuma o utvrđivanju prava i obavezan izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu – DOO CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRANJU – PDF

– 26.05.2015. – Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12 – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 26.05.2015. – Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti – dalje

– 26.05.2015. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Cenaj Isen – PDF

– 20.05.2015. – Ugovor o zasnivanju stvarnih službenosti – Opština Tivat i QD Hotel and Property investment Montenegro d.o.o. Tivat – PDF

– 15.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “PM Hotels” d.o.o. Tivat – PDF

– 13.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Gulić – PDF

– 12.05.2015. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Wireless Montenegro” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “HLB Mont Audit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Vlad Invest” d.o.o. Tivat i “K Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 07.05.2015. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Arhiplan CG” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Kaluđerovina” d.o.o. Tivat – PDF

– 06.05.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Zoranić” Tivat – PDF

– 06.05.2015. – Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.05.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Lido Mar” d.o.o. Tivat – PDF

April

– 29.04.2015. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Euro-unit” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Sikima Milorad – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Helada Mont” d.o.o. Nikšić – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Neđeljko Đurišić – PDF

– 28.04.2015. – Ugovori Opštine Tivat i NVO i projekti NVO za I konkurs 2015 godine – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i Konzorcijum (“Gratom L” i “Kodar Inženjering”) Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga izrade DUP Lepetane – Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga izrade UP Lepetane – Opština Tivat i Konzorcijum RZUP Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Grdanj – Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.04.2015. – Ugovor o izvođenju radova na sanacija dijela potoka Rosino – Opština Tivat i Incom d.o.o. Podgorica – PDF

– 27.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Igor Nikolić – PDF

– 24.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Biljana Matijević – PDF

– 23.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Adria Bau” d.o.o. Bar – PDF

– 23.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Željko Stegić – PDF

– 20.04.2015. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 200 u zahvatu DUP-a „Donja Lastva“  – dalje

– 20.04.2015. – Odluka o davanju nepokretnosti na korišćenje – dalje

– 20.04.2015. – Odluka o ustanovljavanju službenosti na djelovima kat.par.475/1 i 475/2 k.o. Nikovići i kat.par. 671 k.o Milovići radi polaganja optičkog kabla – dalje

– 20.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Starčević – PDF

– 14.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ljubo Arsić – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Josef Lingor i Hermann Voelker – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Laurence Baughan – PDF

– 15.04.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Lukić Tatjana – PDF

– 06.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ferida Vulić – PDF

– 02.04.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Neđeljko Jokić – PDF

– 01.04.2015. – Ugovor za pružanje usluga  – Opština Tivat i “Geo office” d.o.o. Podgorica – PDF

Mart

– 31.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Mia – PDF

– 25.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Branko Đurđenović – PDF

– 25.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Miloš Golubović – PDF

– 23.03.2015. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Padikton-promet” d.o.o. Podgorica – PDF

– 20.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Kristina Kornievska – PDF

– 13.03.2015. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Bates” d.o.o. Podgorica – PDF

– 10.03.2015. – Ugovor o servisiranju liftova – Opština Tivat i “Liftmont” Igalo – PDF

– 10.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Andrei Beliaev – PDF

– 09.03.2015. – Ugovor o poklonu – Opština Tivat i Jokić Nedeljko – PDF

– 06.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepoktretnosti -Opština Tivat i Ševaljević Petar,Ševaljević Miladin – PDF

– 05.03.2015. – Neposredni sporazum za nabavku i isporuku robe – Opština Tivat i “Surfmont” d.o.o. Kotor – PDF

– 04.03.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Radoslav Tamburić – PDF

– 02.03.2015. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Janović Berislava – PDF

Februar

– 20.02.2015. – Neposredni sporazum za pružanje usluge – Opština Tivat i Institut za javno zdravlje Crne Gore – PDF

– 20.02.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Slutsker Margarita – PDF

– 19.02.2015. – Ugovor o održavanju sistema za dojavu požara – Opština Tivat i “Iskra-Fitiš” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.02.2015. – Protool o utvrđivanju prava i obaveza za rješavanje stambenih pitanja korisnika kućica švedskog naselja – d.o.o. “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/1 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/2 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Allegra” d.o.o. Tivat 481/3 – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i Ljiljana Paškalj – PDF

– 17.02.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ambient” d.o.o. Tivat – PDF

– 16.02.2015. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

– 02.02.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Ogden Stephen Paul – PDF

– 04.02.2015 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i “Bomex Imperijal Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 04.02.2015 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Rolandas Šapalas – PDF

Januar

– 30.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “BUK-SUT” d.o.o. Tivat – 18/18 – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i Konzorcijuma “Incom” d.o.o., “Geos” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Temko” Nikšić – PDF

– 29.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Marinko Abović – PDF

– 26.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Dragan Vasić – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/12 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/13 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/14 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/15 – PDF

– 23.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i AD “Štampa” Podgorica – 18/16 – PDF

– 22.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Bubanja Radosav – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Cappetano” d.o.o. Tivat – 18/9 – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Jamivlex” d.o.o. Tivat – 18/10 – PDF

– 20.01.2015. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – Opština Tivat i “Kaluđerović-S” d.o.o. Tivat – 18/11 – PDF

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.01.2015. – Ugovor o zakupu garažnog mjesta – Opština Tivat i “Građevinar” d.o.o. Podgorica – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Yulia Ivanova – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Larisa Company” d.o.o. Tivat – 18/6 – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Com Galija” d.o.o. Tivat – 18/7 – PDF

– 15.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Sirena Company” d.o.o. Tivat – 18/8 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o održavanju informacionog sistema “Hermes” – Opština Tivat i Mega computer engineering” Beograd – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/1 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/2 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/3 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “E Viva Bocca” d.o.o. Tivat – 18/4 – PDF

– 14.01.2015. – Ugovor o zakupu terase – Opština Tivat i “Ipanema” d.o.o. Tivat – 18/5 – PDF

Decembar

– 29.12.2014. – Ugovor o Ustanovljavanju prava stvarne službenosti – Opština Tivat i “Gugi Commerce” d.o.o. Budva – PDF

– 24.12.2014 – Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – Opština Tivat i Anđa Ukraden – PDF

– 08.12.2014. – Ugovor za pružanje usluga – Opština Tivat i “Montenegroprojekt” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.12.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Joković Ljiljana,Lukić Tatjana – PDF

Novembar

– 28.11.2014. –  Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat  – dalje

– 28.11.2014. – Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat  – dalje

– 27.11.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Civil engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 24.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Aleksić Miloš – PDF

– 19.11.2014. – Ugovor o nabavci robe – Opština Tivat i “Jugopetrol” a.d. Kotor – PDF

– 18.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Đinović Dragan – PDF

– 17.11.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Petar – PDF

– 12.11.2014. – Ugovor o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima bez naknade – Opština Tivat i Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija – PDF

– 11.11.2014. – Ugovor o poslovnoj saradnj – Opština Tivat i NLB Montenegro banka A.D. Podgorica – PDF

Oktobar

– 30.10.2014.. – Ugovor o izgradnji potpornog zida u naselju Mažina – d.o.o .Flemer Stone – PDF

– 29.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “MG Invest” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i “QD Hotel and property investment Montenegro” d.o.o. Tivat – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o pružanju usluga – Opština Tivat i “Civil Engineer” d.o.o. Podgorica – PDF

– 28.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Ševaljević Mia – PDF

– 24.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opština Tivat i Perušina, Savović – PDF

– 17.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Opšstina Tivat i Panić, Matković, Milošević – PDF

– 16.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Indel Inženjering” d.o.o. Podgorica – PDF

– 10.10 2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – Opština Tivat i “Eurotim” d.o.o. Split – PDF

– 08.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PDF

– 08.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i “Krtole” d.o.o. Podgorica – PDF

– 03.10.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Đurović,Ivanović,Matković – PDF

– 03.10.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Erlang” d.o.o. Nikišić – PDF

Septembar

– 29.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Arsić Rado – PDF

– 24.09.2014. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – Opština Tivat i “Padikton-promet” d.o.o. Podgorica – PDF

– 18.09.2014. – Ugovor o nabaci i isporuci robe – Opština Tivat i “Kastex” d.o.o. Podgorica – PDF

– 16.09.2014. – Ugovor o zajedničkoj izgradnji – Opština Tivat i  “Meso promet” d.o.o. – PDF

– 10.09.2014. – Odluka o prodaji kat.parcele 417/18,417/21,417/25,417/27 i 460/71 k.o. Nikovići – dalje

– 08.09.2014. – Ugovor o nabavici i ugradnji robe – Opština Tivat i “Hidro-Građevinar” d.o.o. Nikšić – PDF

– 08.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Oppština Tivat i “INDEL INŽENjERING” d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.09.2014. – Ugovor o uređenju međusobnih odnosa – Opština Tivat i “PMC Invest” d.o.o. Tivat – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Blue Line” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Opština Tivat i “Zoranić” Tivat – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Kovačević, Tripović – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat i Franeta, Ćetković, Marković – PDF

– 03.09.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

– 02.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “V projekat” d.o.o. Nikšić – PDF

– 01.09.2014. – Ugovor o izvođenju radova – Opština Tivat i “Temko” d.o.o. Nikšić – PDF

Avgust

– 27.08.2014. – Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja – Opština Tivat i “Security consluting & protection” d.o.o. Podgorica – PDF

– 25.08.2014. – Ugovor o razmjeni nepokretnosti – Opština Tivat i Staničić Krsto, Staničić Niko – PDF

– 25.08.2014. – Ugovor o nabavci i isporuke robe – Opština Tivat i “Grand Design” d.o.o. Podgorica – PDF

– 06.08.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Opština Tivat – PDF

Jul

– 07.07.2014. – Ugovor o ustupanju na korišćenje poslovnog prostora – Opština Tivat i NVO Kreativni centar Tivat – PDF

Jun

– 25.06.2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Hiron” d.o.o. Tivat – PDF

– 23.06.2014. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Gera” d.o.o. Tivat – PDF

– 10.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – “Crnagoraput” a.d. Podgorica – PDF

– 06.06.2014. – Ugovor za pružanje usluge izrade glavnog projekta za izgradnju objekta na UP 280 u Gošićima – AIM d.o.o. – PDF

– 03.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na sanaciji kupatila u objektu Sportske dvorane Župa – d.o.o. REFENA – PDF

– 02.06.2014. – Ugovor o izvođenju radova na postavljanju gromobranske instalacije na objektu sportske dvorane Župa – PDF

Maj

– 29.05.2014. – Ugovor o izvođenju radova na saniciji puta u naselju Mrčevac – Incom d.o.o. – PDF

– 28.05.2014. –  Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gradiošnici III faza – Incom d.o.o. – PDF

– 20.05.2014. –  Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje pumpne stanice Đuraševići 5 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prodaji nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br Rs 208-11 – dalje

– 20.05.2014. – Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište – dalje

April

– 23.04.2014.godine – Ugovor o kupoprodaji – Jelisavac Vedran – PDF

– 16.04.2014.godine – Ugovor o kupoprodaji – PDF

– 15.04.2014.godine – Ugovor o prodaji – Sekulić Biljana i Opština Tivat – PDF

– 15.04.2014. godine – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Abović Marinko – PDF

– 10.04.2014.godine – Protokol o sponzorstvu – Luštica Development AD Tivat i Opština Tivat – PDF

Mart

– 28.03.2014. – Ugovor o kupoprodaji – Jelić Miodrag i Opština Tivat – PDF

– 27.03.2014. – Ugovor za pružanje usluge revizije budžeta Opštine Tivat za 2013. godinu – “BDO” d.o.o. – PDF

– 26.03.2014. –  Ugovor o poklonu – Zadorin Valery i Opština Tivat – PDF

– 18.03.2014. – Ugovor – Bauk Vladimir – Opština Tivat i PM Hotels Tivat – PDF

– 17.03.2014. – Ugovor o prodaji – Opština Tivat i Brinić Nebojiša, Jović Svetlana, Brinić Dragan, Trpković Janja, Brkan Marija, Veljković Dragan – PDF

– 14.03.2014. – Ugovor o poklonu – Nikolić Ivan i Opština Tivat – PDF

– 14.03.2014. – Ugovor – Štilet Tatjana – Opština Tivat i DOO Navar Incorporated Tivat – PDF

– 11.03.2014. – Ugovor o djelu – Slavko Krstović – PDF

– 06.03.2014. – Odluka o prodaji  zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 516 DUP Donja Lastva –dalje

– 06.03.2014. – Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja – dalje

– 06.03.2014. – Ugovor – Kostić Božidar – Opština Tivat i HTP Mimoza Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Ugovor – Pešalj Kristina – Opština Tivat i Turistička organizacija Opštine Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Ugovor – Šarić Kristina – Opština Tivat i Turistička organizacija Opštine Tivat – PDF

– 04.03.2014. – Ugovor – Đurđenović Ivona – Opština Tivat i DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – PDF

– 05.03.2014. – Spozarum o saradnji Opština Tivat i ZZZ Crne Gore – PDF

Februar

– 28.02.2014. – Ugovor o realizaciji programa obrazovanja i osposobljavanja – ZOPT, ZZZCG i Opština Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Lazarević Igor – Opština Tivat i JU Centar za kulturu Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Jelovac Bojana – Opština Tivat i JU Centar za kulturu Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Rakić Nenad – Opština Tivat i Hotels-N-Group – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Stević Vasilije – Opština Tivat i Hotels-N-Group – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Brkan Dejan – Opština Tivat i DOO Komunalno Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor – Ristović Janja – Opština Tivat i DOO Komunalno Tivat – PDF

– 28.02.2014. – Ugovor o razmjeni – Opština Tivat i Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko primorska – PDF

– 14.02.2014. – Ugovor o sponzorstvu – PDF

– 11.02.2014. – Ugovor za pružanje usluge izrade glavnog projekta saobraćajnice u nselju Kalimanj – RZUP – PDF

– 03.02.2014. – Ugovor za pružanje usluge javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu kao i posebni linijski prevoz djaka – BLUE LINE – PDF

– Ugovor o zakupu i izgradnji  – Vlada Crne Gore – Opština Tivat – Luštica Development AD Podgorica – PDF

Januar

– 22.01.2014. – Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću – “Brand New Tivat” d.o.o. – PDF

– 15.01.2014. – Ugovor o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja za 2014. godinu – Radio Tivat – PDF

 

– 25.11.2013. – Ugovor o prodaji – Mujović Momčilo – PDF

– 20.11.2013. – Sporazum o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu –  Opština Tivat i DOO Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju – PDF

– 14.11.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava sa upisom prava svojine – Bojanić Milja – PDF

Oktobar

– 30.10.2013. – Ugovor o nabavci robe – Alliance d.o.o. Podgorica – PDF

– 30.10.2013. – Ugovor o nabavci i uradnji podzemnih kontejnera za odlaganje otpada – “Eurotim Eko” d.o.o. Split – PDF

– 25.10.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 55 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar – dalje

– 25.10.2013. -Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 119 u zahvatu DUP-a Mrčevac  – dalje

– 25.10.2013. – Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju prava gradnje – dalje

– 25.10.2013. – Ugovor o poklonu – Polishko Sergey – PDF

– 24.10.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci (sukcesivno) goriva za potrebe Opštine Tivat – “Jugopetrol” a.d. – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o sufinansiranju prevoza učenika – ZORANIĆ – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o sufinansiranju prevoza učenika – BLUE LINE – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor za pružanje usluga izade glavnog projekta saobraćajnice u naselju Cacovo – d.o.o. Geo – sistem – PDF

– 14.10.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji muzičke opreme – d.o.o. EVOLUTION PRO – PDF

– 03.10.2013. – Ugovor o poklonu – Tintor Sanja – PDF

Septembar

– 30.09.2013. – Ugovor o zamjeni – Franceskovič Andrej – PDF

– 20.09.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Mikalački Predrag i Nenad – PDF

– 17.09.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Vatrooprema” d.o.o. – Podgorica – PDF

– 09.09.2013. – Ugovor za pružanje stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije gradske rive “Pine” II faza – PDF

– 06.09.2013. – Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji gradske rive “Pine” II faza – PDF

– 04.09.2013. – Ugovor o razmjeni – “Capital Concept” d.o.o. Tivat – PDF

Avgust

– 28.08.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Miković Željko – PDF

– 27.08.2013. – Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za potrebe J.P.U.  “Bambi” u Tivtu – PDF

– 21.08.2013. – Ugovor o koričćenju usluga – Građevinar d.o.o. Podgorica – PDF

– 07.08.2013. – Ugovor o izvođenju radova na saniciji kupatila u objektu zgrade Solidarnosti u naselju Vrijes I – “Hidro- građevinar” d.o.o. Nikšić – PDF

– 07.08.2013. – Ugovor o izviđenju radova na saniciji trotoara kod Doma zdravlja u Tivtu – V PROJEKT d.o.o. Nikšić – PDF

Jul

– 30.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga ishrane – Nedeljko Grgić – PDF

– 30.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga smještaja – Ninoslav Miladinović – PDF

– 25.07.2013. –  Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela – dalje

– 25.07.2013. – Odluka o ustupanju na korišćenje kat.par. 2125 KO Mrčevac – dalje

– 23.07.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji robe – “Sole Casa” d.o.o. Nikšić – PDF

– 22.07.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Nikšić Kata – PDF

– 19.07.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Biskupski Ordinarijat Kotor – PDF

– 18.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga smještaja i ishrane – Popivoda Momčilo – PDF

– 10.07.2013. – Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja – “Securitas Montenegro” d.o.o Nikšić – PDF

– 08.07.2013. – Ugovor o održavanju softverskog paketa “Hermes” – “Mega Computer Engineering” – PDF

– 01.07.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Alliance” d.o.o Podgorica – PDF

– 01.07.2013. – Uovor o nabavci i ugradnji opreme za prečišćavanje otpadnih voda – “MB Proing” d.o.o. Herceg Novi – PDF

– 01.07.2013. – Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije na objektu sportske dvorane “Župa” – “Home servis” d.o.o. Podgorica – PDF

Jun

28.06.2013. – Ugovor br. 16/05 – 2013 o tehničkoj podršci ETerraPN softvera u 2013. g. – Euro trade d.o.o. – PDF

– 25.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Opštine – Kastex d.o.o. – PDF

– 20.06.2013. –  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173  DUP Donja Lastva –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89  DUP Donja Lastva  –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45  DUP Radovići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP  L – S – T – G – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 – dalje

– 10.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci obrađenog kamena za potrebe popločavanja šetališta “Pine” – FLEMER STONE d.o.o. – PDF

Maj

– 30.05.2013. – Ugovor o izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u opštini Tivat – CONTENTO d.o.o. – PDF

– 28.05.2013 – Ugovor za pruzanje usluge izrade ekspertize stanja konstruktivnih elemenata objekta Sportska dvorana “Župa” – Zigma – PDF

– 28.05.2013. – Ugovor o kupoprodaji – Cankar Davor, Vuksanović Zvonko, Opština Tivat – PDF

– 15.05.2013. – Ugovor o izveđonju radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – Hidrocop d.o.o. Podgorica – PDF

– 08.05.2013. – Ugovor o izvođenju radova na održavanju lokalnih puteva na području Opštine Tivat – Crnagoraput a.d. Podgorica – PDF

April

30.04.2013. – Ugovor u ugradnji podzemnih kontejnera za odlaganje otpada – “Eco Waste Montenegro” d.o.o. Budva – PDF

26.04.2013. – Ugovor o zamjeni nepokretnosti – Janković Rade – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Evropski dom Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Glazbeno prosvjetno društvo Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Modno plesni studio »Enigma« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – 29.11.43 Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje pčelara »Pelin« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatsko gradjansko društvo Crne Gore – podružnica Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – KUD »Boka« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Galaksi – Galaxy« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Tivatski veterani – Vazda mladi« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -Organizacija žena Tivat – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Foto, kino i video klub »Mladost« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Ars praesentia Boke Kotorske – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Djeca Tivta – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -Udruženje građana »Podmorničar« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – »Harlekin« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatska krovna zajednica »Dux croatorum« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Klapa »Jadran« – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje Egipćana – PDF

24.04.2013. – Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Alternativni kreativni centar »Pravi put« – PDF

23.04.2013. – Ugovor o djelu – Slavko Krstovic – PDF

16.04.2013. – Ugovor o izvođenju radova na uređenju platoa(terena) kod kapele u Radovićima – “Inženjering put” d.o.o. Podgorica – PDF

12.04.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza – Pajović Marija – PDF

12.04.2013. – Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza – Kovačević Zoran, Škrabić Anđelka, Kovačević Goran – PDF

12.04.2013. – Ugovor o kupoprodaji  – Pančić Aleksandra – PDF

08.04.2013. – Ugovor za redovno mjesečno servisiranje liftova za 2013/14 godinu – “LIFTMONT” Igalo – PDF

01.04.2013. – Ugovor o poslovnoj saradnji – “PORTAL PRESS” d.o.o. Podgorica – PDF

Mart

28.03.2013. – Ugovor o poštanskim uslugama – PDF

26.03.2013. – Ugovor za pružanje usluge geodetskih snimanja i izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru DUP-ova i UP-ta – “Geopromet” d.o.o. – PDF

26.03.2013. – Ugovor o pružanju usluga revizije završnog računa budžeta Opštine Tivat za 2012. godinu – “Mont Audit Plus” d.o.o. – PDF

26.03.2013. – Ugovor za pružanje usluga procjene vrijednosti nepokretnosti (objekata) u vlasništvu Opštine Tivat za ukupno 67 objekata – ” Ingenium” d.o.o. – PDF

20.03.2013. – Ugovor o poslovnoj saradnji – Radio Antena M – PDF

22.03.2013. – Ugovor o poklonu – Janović Boris – PDF

20.03.2013. –  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje 

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. -. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje

20.03.2013. -. Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje

20.03.2013. – Odluka o davanju saglasnosti za odricanje od prava na žalbu- dalje

13.03.2013. – Ugovor o zakupu terase – dio kat. parcele 3348 k.o. Tivat – 58,04 m2 – “HOTELS-N-GROUP” d.o.o. – PDF

11.03.2013. – Ugovor o korišćenju poslovnog prostora – ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU – PDF

Februar

28.02.2013. – Ugovor o zamjeni – Ivošević Predrag, Ivošević Vasko – PDF

19.02.2013. – Ugovor o međusobnim pravima i obavezama korišćenja sredstava za realizaciju programskih sadržaja za 2013. godinu – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu terase dio kat. parcele 2297/1 k.o. Tivat – 23m2 – “AMBIENT” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 293/1 k.o. Tivat – 26m2 – “RG ANKORA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 93 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 40 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 268/1 k.o. Radovići – 40 m2 – “ALLEGRA” d.o.o. – PDF

07.02.2013. – Ugovor o zakupu privremene lokacije – dio kat. parcele 293/1 k.o. Tivat – “RG ANKORA” DOO – PDF

07.02.2013. – Ugovor o izvođenju radova preduzeća “Incom” d.o.o. – PDF

04.02.2013. – Ugovor o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluge – Crnogorski Telekom a.d. Podgorica – PDF

Januar

– 30.01.2013. Ugovor o izvođenju radova preduzeća “Incom” d.o.o. Podgorica – PDF

– 26.01.2013. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “BLUE LINE” DOO Herceg Novi – PDF

– 23.01.2013. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “Zoranić” Tivat – PDF

– 22.01.2013. Ugovor za pružanje usluge dekontaminacije zemljišta putem bioremedijacije – “Biofor System” d.o.o. Zemun,Srbija – PDF

 22.01.2013. Ugovor za remont i servis kotlarnice – PDF

– 21.01.2013. Ugovor o nabavci i ugradnji stolarije na objektu sportske dvorane “Župa” – “Cutter invest” d.o.o. Podgorica – PDF

– 11.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade UP-a Krašići I, Krašići II, Krašići III – PDF

– 11.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade UP-a Bogišići, Milovići, Meštrovići  – PDF

– 10.01.2013. Ugovor o nabavci robe – nabavka i isporuka goriva (sukcesivno) u skladu sa potrebama Opštine Tivat – Jugopetrol a.d. Kotor – PDF

– 09.01.2013. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Lepetane  – “Centar za arhitekturu i urbanizam – CAU” – dalje

Decembar

– 28.12.2012. Odluka o razmjeni zemljišta – dalje

– 28.12.2012. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta – dalje

– 27.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Župa-Češljar – “Montenegro projekt – dalje

– 27.12.2012. Ugovor ( Zarada pripravnika Radonjić Tijana – d) – dalje

– 27.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela puta mjesno groblje u Lepetanima i puta u naselju Gradiošnica – “Incom” d.o.o. – dalje

– 25.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe – “Alliance” – dalje

– 21.12.2012. Sporazum o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada “Njega starih lica u Tivtu” za period 01.01.2013. – 21.12.2013. godine ( Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Tivat) – dalje

– 19.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta objekata i skldišta javnih preduzeća u naselju Gradiošnica – “RZUP” a.d. Podgorica – dalje

– 19.12.2012. Ugovor o izvođenju radova – na sanaciji krova sportske dvorane u Tivtu – “Incom” d.o.o. Podgorica – dalje

– 19.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Ars Praesentia Boke Kotorske – dalje

– 18.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Bokeljska Mornarica – Podružnica Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Glazbeno Prosvjetno Društvo Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatska krovna zajednica Dux croatorum – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Hrvatsko građansko društvo – poružnica Tivat – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama –  Klapa Jadran – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Lijep gest – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Mladi i zdravlje – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama –  Pravi put – dalje

– 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama – Udruženje egipćana Tivat – dalje

– 12.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji gradske rive PINE – “YU – BRIV” d.o.o. Kotor – dalje

– 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji – Škanata Angela – dalje

– 11.12.2012. govor o kupoprodaji – Bekonja Ivanka – dalje

– 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji – Styrova Svetlana – dalje

– 06.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe – nabavka i isporuka prenosivih računara – “Jugodata” d.o.o. Podgorica – dalje

Novembar

– 28.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Golf Ekonomija – “Centar za arhitekturu i urbanizam – CAU” – dalje

– 23.11.2012.  Ugovor za pružanje usluga Izrade geotehničkih istraživanja i izrade geotehničkog elaborata – ” ZIGMA – Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize ” a.d. Nikšić – dalje

– 19.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Gornji Đuraševići – ” RZUP” a.d. – dalje

– 19.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Mažina – ” RZUP” a.d.- dalje

– 14.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – Postavljanje dijela instalacija za lift u zgradi Opštine – “MLC lift” d.o.o.- dalje

– 13.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Gornji Kalimanj – “Cep” d.o.o. i “Monte Cep” d.s.d – dalje.

– 12.11.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta geodetskih radova za izradu geodetskih podloga – d.o.o “GeoMax Group” – dalje

– 06.11.2012 Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela  – dalje

– 06.11.2012 Odluka o otkupu kat.par. 370/2 KO Nikovići  – dalje

– 06.11.2012 Odluka o otkupu zemljišta  – dalje

– 06.11.2012. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu  Posl. br. Rs. 26/11 –dalje

– 06.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – javna rasvjeta – d.o.o.”CONTENTO” – dalje

– 01.11.2012. Ugovor o izvođenju radova – sanacija objekta Dom kulture u Gradiošnici – d.o.o. “Unipred” Bijelo Polje – dalje

Oktobar

– 30.10.2012. Ugovor o sufinansiranju posebnog linijskog prevoza učenika – ” ZORANIĆ” Tivat – dalje

– 16.10.2012. Ugovor o prodaji – Mikalački Predrag, Mikalački Nena – dalje

– 12.10.2012. Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta proširenja lokalnog puta Krašići – Zabrđe – “Profil ing” d.o.o – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o nabavci robe – nabavka kancelarijskog materijala, tonera, sitnog kancelarijskog materijala i ostalog materijala – “Kastex” d.o.o. Podgoric – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o izvođenju radova – Sanacija lokalnog puta u Radovićima – “Incom” d.o.o – dalje

– 03.10.2012. Ugovor o izvođenju radova – Sanacija puta u naselju Marići – “Incom” d.o.o – dalje

– 02.10.2012. Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – “BLUE LINE” DOO Herceg Nov – dalje

– 02.10.2012.Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika – Autoprevoznik ” ZORANIĆ” Tiva – dalje

Septembar

– 27.09.2012. Ugovor o zakupu stana za socijalne potrebe Opština Tivat – Bajra Aferdita – dalje

– 26.09.2012. Ugovor o poštanskim uslugama – dalje

– 24.09.2012. Ugovor o izvođenju radova – Asfaltiranje lokalnih puteva na području Opštine Tivat – “Tehnoput” d.o.o. Podgorica – dalje

– 12.09.2012. Ugovor o izvođenju radova – sanacija trotoara i parking prostora kod gradske kapele – “Incom” d.o.o – dalje

Ustanove Grada