Strategije, planovi i programi

Strateški plan razvoja opštine Tivat 2019-2022 pdf

Nacrt Strateškog Plana Razvoja Opštine Tivat 2019 – 2022 detaljnije

Strateški plan razvoja opštine Tivat 2012-2016 pdf

Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat za 2013 godinu zip

Plan integriteta opštine Tivat PDF

Program uređenja prostora za Opštinu Tivat za 2024. godinu.  PDF

Policentrični plan održive urbane mobilnosti za Boku Kotorsku i Prijestonicu Cetinje pdf

Polycentric sustainable urban mobility plan for Boka bay and the Old Royal Capital Cetinje pdf

Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2017. do 2021. godine pdf

Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017 – 2020 godine pdf

Opštinska strategija za mlade 2017-2021 pdf

Program razvoja sporta Opštine Tivat 2015-2020 pdf

Program razvoja kulture Opštine Tivat 2015-2020 pdf

Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat PDF

Ustanove Grada