Javne ustanove, organizacije i D.O.O čiji je osnivač Opština Tivat

Adresa: Trg od kulture

Rukovodeće lice: mr Jelena Bošković

Kontakt telefon: +382 (0)32 674 591

Radno vrijeme: pon-pet 8:00 – 20:00h

Email: muzejigalerija.tivat@gmail.com

Website:

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 4

Rukovodeće lice: Neven Staničić

Kontakt telefon: +382 (0)32 674 587

Radno vrijeme:

Portirnica: 0 – 24h / 365
Kancelarija: pon-pet 8:00 – 15:00h
Biblioteka: pon-pet 8:00 – 19:00h (trenutno do 18:00h)
Subotom: 8:00 – 13:00h
Blagajna radi u zavisnosti od programa.

Email: kultart@t-com.me

Website: czktivat.me

Dokumentacija dalje

Adresa: Palih boraca 19A Tivat

Rukovodeće lice: Predrag Gajić

Kontakt telefon: +382 (0) 68 889 880

Radno vrijeme: 08h-15h (u doba korone on line putem mobinog telefona ili mail-a)

Email: manager@brandnewtivat.me; brandnewtivat@t-com.me

Website: brandnewtivat.me

Adresa: Palih boraca 19

Rukovodeće lice: Danica Banjević

Kontakt telefon: +382 (0)32 660 165

Radno vrijeme:

Biro Centar i Porto Montenegro: pon-pet 7:00-15:00h, subota 8:00-14:00h

Email: info@tivat.travel

Website: tivat.travel

Dokumentacija dalje

Adresa: Župa bb

Rukovodeće lice: Dalibor Petković

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 745

Radno vrijeme: 8:00 – 22:00h

Email: dvoranativat@t-com.me

Website:

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 6

Rukovodeće lice: Dragomir (Dragan) Popadić

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 202

Radno vrijeme:

Email: radiotiv@t-com.me

Website: radiotivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 7

Rukovodeće lice: Vlado Đukić

Kontakt telefon: +382 (0)32 671 039 / +382 (0)67 020 153

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00h

Email: kom-tivat@t-com.me

Website: komunalnotivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: II Dalmatinske 3A

Rukovodeće lice: Alen Krivokapić

Kontakt telefon: +382 (0)32 671 788 / +382 (0)32 671 790

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00

Email: vik-tivat@t-com.me

Website: viktivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 2

Rukovodeće lice: Dragan Roganović

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 779

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00h

Email: vodacom@t-com.me, vodacom.tivat@gmail.com

Website: vodacom.co.me

Dokumentacija dalje

Adresa: Bonići 1

Rukovodeće lice:

Kontakt telefon: +382 (0)32 663 366

Radno vrijeme: 0 – 24 h

Email: autobuskastanicatv@gmail.com

Website: autobuskativat.me

Dokumentacija – dalje

Adresa: Bonići 1

Rukovodeće lice: Slaviša Ognjanović

Kontakt telefon: +382 (0)32 780 190 / +382 (0)68 801 645

Radno vrijeme:

Email: parkingservistivat@gmail.com

Website: parkingservistivat.me

Dokumentacija dalje

Adresa: Zagrebačka br. 13, Seljanovo

Rukovodeće lice: Prof. dr Snežana Matijević

Kontakt telefon: +382 (0)67 080 279

Radno vrijeme:

Email: dnevnicentartivat@yahoo.com

Website:

Dokumentacija dalje

Ustanove Grada