Javne ustanove i službe

Adresa: Luke Tomanovića 4

Rukovodeće lice: Goran Božović

Kontakt telefon: +382 (0)32 674 587

Radno vrijeme:

Portirnica: 0 – 24h / 365
Kancelarija: pon-pet 8:00 – 15:00h
Biblioteka: pon-pet 8:00 – 19:00h
Subotom: 8:00 – 13:00h
Blagajna radi u zavisnosti od programa.

Email: kultart@t-com.me

Website: czktivat.me

Dokumentacija dalje

Adresa: Trg od kulture

Rukovodeće lice: Danijela Đukić

Kontakt telefon: +382 (0)32 674 591

Radno vrijeme: pon-pet 8:00 – 20:00h

Email: muzejigalerija.tivat@gmail.com

Website:

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 4

Rukovodeće lice: Vesna Barbić

Kontakt telefon: +382 (0)32 674 588

Radno vrijeme: pon-pet 8:00 – 19:00h, sub 8:00 – 13:00h

Email: kultart@t-com.me

Website:

Adresa: Zagrebačka br. 13, Seljanovo

Rukovodeće lice: Srđan Krunić

Kontakt telefon: +382 (0)67 080 279

Radno vrijeme:

Email: dnevnicentartivat@yahoo.com

Website:

Dokumentacija dalje

Adresa: Župa bb

Rukovodeće lice: Predrag Kovačević

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 745

Radno vrijeme: 8:00 – 22:00h

Email: dvoranativat@t-com.me

Website:

Dokumentacija dalje

Adresa: Palih boraca 19

Rukovodeće lice: Nina Lakičević

Kontakt telefon: +382 (0)32 660 165

Radno vrijeme:

Biro Centar i Porto Montenegro: pon-pet 7:00-15:00h, subota 8:00-14:00h

Email: info@tivat.travel

Website: tivat.travel

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 6

Rukovodeće lice: Tamara Vučinović

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 202

Radno vrijeme:

Email: radiotiv@t-com.me

Website: radiotivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: Luke Tomanovića 7

Rukovodeće lice: Vučeta Stanišić

Kontakt telefon: +382 (0)32 671 039 / +382 (0)67 020 153

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00h

Email: kom-tivat@t-com.me

Website: komunalnotivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: II Dalmatinske 3A

Rukovodeće lice: Alen Krivokapić

Kontakt telefon: +382 (0)32 671 788 / +382 (0)32 671 790

Radno vrijeme: pon-pet 7:00 – 15:00

Email: vik-tivat@t-com.me

Website: viktivat.com

Dokumentacija dalje

Adresa: Bonići 1

Rukovodeće lice: Snežana Vukosavović Novosel

Kontakt telefon: +382 (0)32 780 190 / +382 (0)68 801 645

Radno vrijeme:

Email: parkingservistivat@gmail.com

Website: parkingservistivat.me

Dokumentacija dalje

Adresa: Bonići 1

Rukovodeće lice: Vasilije Zeljak

Kontakt telefon: +382 (0)32 663 366

Radno vrijeme: 0 – 24 h

Email: autobuskastanicatv@gmail.com

Website: autobuskativat.me

Dokumentacija – dalje

Adresa: Đuraševići b.b.

Rukovodeće lice: Stefan Čobanović

Kontakt telefon: 067 041 710

Radno vrijeme: 

Email: info@ppov.me

Website:ppov.me

Adresa: Luke Tomanovića 2

Rukovodeće lice: Dragan Roganović

Kontakt telefon: +382 (0)32 672 779

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00h

Email: vodacom@t-com.me, vodacom.tivat@gmail.com

Website: vodacom.co.me

Dokumentacija dalje

Ustanove Grada