Saziv i odbornici Skupštine

SKUPŠTINSKA SLUŽBA

  • Spisak odbornika
“GORAN BOŽOVIĆ-ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT
1. Valentina Božović
BOKEŠKI FORUM-LJUDI BOKE ZNAJU
2. dr Andrija Petković

3. Marija Maja Giljača

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA-SVIM SRCEM ZA TIVAT!
4. Adrijan Vuksanović

5. Ilija Janović

“SOCIJALDEMOKRATE IVAN BRAJOVIĆ-TIVAT MORA BOLJE
6. Igor Petković

7. Dejan Maslovar

KOALICIONA IZBORNA LISTA “NAROD POBJEĐUJE
8. Aleksandar Dragojević
9. Miomir Abović
10. Savo Klakor
11. Sanja Vuković
12. Mahajlo Danilović
13. Ankica Bogdanović
14. Dejan Risančić
15. Milanka Brajković
16. Aleksandar Davidović
17. Dejan Piper
18. Siniša Samaržić
19. Ivo Pean
20. Vlado Brguljan
ZBOG TIVTA. ZA TIVĆANE!  DPS MILO ĐUKANOVIĆ
21. Jovanka Laličić
22. Željko Tomanović
23. dr Julija Samaržić
24. Ivan Novosel
25. dr Renata Bergam Grandis
26. Marko Ćeranić
27. Mile Ćosović
28. Dubravka Koparan
29. Marija Marović Babović
30. Zvonimir Dubravčić
31. Vladan Biočanin
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA-ODBRANIMO GRAD
32. Aleksandar Đurović

 

Ustanove Grada