Kontakt

CENTRALA OPŠTINE TIVAT

Kontakt tel:  +382 (0) 32/661-300

Adresa:  Trg Magnolija 1, 85320 Tivat

Email: info@opstinativat.me

Radno vrijeme:
ponedeljak – petak
07-15h (pauza 11-11:30h)
Građanski biro
08-13h (pauza 11-11:30h)
Rad sa strankama
08-11h / srijedom 08-14h (pauza 11-11:30h)

 

Spisak zaposlenih u Opštini Tivat WORD

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

+382 (0) 32/661-304

Email: skupstina@opstinativat.me

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

+382 (0) 32/661-308

Email: sekretarso@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU

+382 (0) 32/661-348

Email: lokalnauprava@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

+382 (0) 32/661-337

Email: finansije@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

+382 (0) 32/661-314

Email: urbanizam@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

+382 (0) 32/661-309

Email: privreda@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

+382 (0) 32/661- 345

Email: sekretarijatsks@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

+382 (0) 32/661-345

Email: sekretarijatsks@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

+382 (0) 32/661-355
Fax: +382 (0) 32/671-395

Email: drustvenedjelatnosti@opstinativat.me

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI I KOMUNALNI NADZOR

+382 (0) 32/661-307
Mob: +382 (0) 69/000-330

Email: komunalnapolicija@opstinativat.me

DIREKCIJA ZA INVESTICIJE

+382 (0) 32/661-333

Email: investicije@opstinativat.me

DIREKCIJA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

+382 (0) 32/661-315

Email: imovina@opstinativat.me

SLUŽBA ZAŠTITE

+382 (0) 32/671-318

Email: sluzbazastite@opstinativat.me

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

+382 (0) 32/661-365

Email: revizija@opstinativat.me

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE TIVAT

+382 (0) 32/661-340

Email: kabinet@opstinativat.me

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT

+382 (0) 32/661-301

Email: predsjednik@opstinativat.me

POTPREDSJEDNIK BRINIĆ

+382 (0) 32/661-346

Email: jbrinic@opstinativat.me

POTPREDSJEDNIK PETKOVIĆ

+382 (0) 32/661-344

Email: potpredsjednik.petkovic@opstinativat.me

GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA

+382 (0) 32/661-358

Email: arhitekta@opstinativat.me

MENADŽER OPŠTINE

+382 (0) 32/661-306

Email: manager@opstinativat.me

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

+382 (0) 32/661-325

Email: pr@opstinativat.me

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

+382 (0) 32/661-316

Email: infoga@opstinativat.me

GLAVNI ADMINISTRATOR

+ 382 (0) 32/661-303

Email: glavniadministrator@opstinativat.me

SLUŽBA ZA SARADNJU SA INVESTITORIMA

+ 382 (0) 32/661-338

Email: forinvestors@opstinativat.me

Ustanove Grada