POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Direkcija za investicije

07 feb 2014

 

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – PDF
(“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 064/17 od 06.10.2017.)