Radna tijela

Odbori Skupštine su:
• Odbor za Statut i propise
• Odbor za izbor i imenovanja
• Odbor za finansije, privredu i razvoj
• Odbor za planiranje, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost
• Odbor za društvene djelatnosti
• Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Savjeti Skupštine su:
• Savjet za zaštitu životne sredine
• Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
• Savjet za predstavke i pritužbe
• Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
• Savjet za rodnu ravnopravnost

Ustanove Grada