• Crnogorski
  • English

DUP Lepetane i moguća planska rješenja

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane” u o...

Saznaj više

Javna rasprava – elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj

Direkcija za investicije Opštine Tivat podnijela je, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, zaht...

Saznaj više

Tivat uskoro dobija prvi fudbalski teren za profesionalna takmičenja

Tivat uskoro dobija prvi fudbalski stadion po FIFA standardima za profesionalna takmičenja, jer su radovi na izgradnj...

Saznaj više

54 ulice u Tivtu dobile novi naziv

21-feb-2020

Predsjednik opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, doneo je odluku o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat br.01-021/20-115/3 od 18. februara 2020. Odluka je doneta u skladu sa članom 10a Zakona  o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (Sl.list Crne Gore br054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18 i 03/20).

Ovom Odlukom utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice koji su određeni po numeričkim i geografskim pojmovima u skladu sa Zakonom, dok su  sastavni djelovi ove Odluke i grafički prikazi ulica.

Odluka će važiti do stupanja na snagu skupštinske odluke o nazivima ulica.

Takođe, za navedene ulice shodno Odluci, kao i za ulice u naseljima koje već imaju naziv, a kojima do sada nijesu dodijeljeni brojevi, na terenu se vrši  popis objekata (poslovnih i stambenih zgrada) kojima će biti dodijeljeni brojevi.

Odluka – PDF

Grafički prikaz ulica – PDF

Javna rasprava – “Donji Radovići Centar”

12-feb-2020

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 11. februara do 02. marta 2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 02. martom 2020. godine.

U toku javne rasprave, 27. februara 2020. godine, od 10-13 sati u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA – detaljnije

Javna rasprava – “Golf i Donji Radovići Zapad”

12-feb-2020

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, od 11. februara do 2. marta 2020. godine, održaće se javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 02. martom 2020. godine.

U toku javne rasprave, 27. februara 2020. godine, od 10-13 sati u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA – detaljnije

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za 2020. godinu

05-feb-2020

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu.

JAVNI KONKURS – PDF

PRIJAVNI OBRAZAC – WORD

19-426/20-4/3 od 27.01.2020. godine

29-jan-2020

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka usluge prevoza školaraca i predškolaca RE populacije – pdf

19-426/20-4/2 OD 23.01.2020. GODINE

24-jan-2020

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Nabavku usluge prevoza školaraca i predškolaca RE Populacije – pdf

Odluka o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu

25-nov-2019

Na osnovu člana 76 Statuta Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 24/18 od 12.07.2018.) a u skladu sa članovima 25 i 26 Odluke o finansiranju sporta (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 45/16 i 51/18) i Predlogom Odluke o dodjeli Godišnjih priznanja za sport broj 1703-680-184/1 od 08.11.2019. godine, Predsjednik opštine Tivat donosi ODLUKU o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu.

ODLUKA – PDF

Obavještenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u naselju Donja Lastva

22-nov-2019

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 1005-340-up-241/1 od 22.11.2019. godine izvode radovi, uzdužno prekopavanje javne saobraćajne površine – ulice Nikelići i nekategorisanog puta kat.parc.189/2 KO Donja Lastva . Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.
Radovi će se izvoditi u periodu od 22.11. do 27.11.2019.godine.

Partneri