Investiraj u Tivat

 • Odluka o osnivanju   PDF
 • Rješenje o formiranju  PDF
 • Brošura za osnivanje pravnog lica – WORD
 • Register as an Entrepreneur –  WORD
 • Odluka o lokalnim administrativnim taksama – PDF
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama – PDF
 • Odluka o budžetu za 2020. godinu – PDF
 • Ppt prezentacija o Tivtu, 2018. godine – dalje
 • Baza podataka greenfield lokacija – WORD
 • Baza podataka poslovnih prostora – EXCEL
 • Baza podataka privatnih investicija – EXCEL
 • Baza podataka privrednih društava i preduzetnika – EXCEL
 • Projekat ekonomske valorizacije Vrmca – detaljnije

Sekretarijat za privredu

Sekretar Vedran Božinović, dipl. Ekonomista

Adresa: Trg magnolija 1

Tel: +382 (0)32 661 310
E-mail: privreda@opstinativat.me

Ustanove Grada