• Crnogorski
  • English

54 ulice u Tivtu dobile novi naziv

21-feb-2020

Predsjednik opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, doneo je odluku o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat br.01-021/20-115/3 od 18. februara 2020. Odluka je doneta u skladu sa članom 10a Zakona  o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (Sl.list Crne Gore br054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18 i 03/20).

Ovom Odlukom utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice koji su određeni po numeričkim i geografskim pojmovima u skladu sa Zakonom, dok su  sastavni djelovi ove Odluke i grafički prikazi ulica.

Odluka će važiti do stupanja na snagu skupštinske odluke o nazivima ulica.

Takođe, za navedene ulice shodno Odluci, kao i za ulice u naseljima koje već imaju naziv, a kojima do sada nijesu dodijeljeni brojevi, na terenu se vrši  popis objekata (poslovnih i stambenih zgrada) kojima će biti dodijeljeni brojevi.

Odluka – PDF

Grafički prikaz ulica – PDF

Javna rasprava – “Donji Radovići Centar”

12-feb-2020

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 11. februara do 02. marta 2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 02. martom 2020. godine.

U toku javne rasprave, 27. februara 2020. godine, od 10-13 sati u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA – detaljnije

Javna rasprava – “Golf i Donji Radovići Zapad”

12-feb-2020

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, od 11. februara do 2. marta 2020. godine, održaće se javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 02. martom 2020. godine.

U toku javne rasprave, 27. februara 2020. godine, od 10-13 sati u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA – detaljnije

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za 2020. godinu

05-feb-2020

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu.

JAVNI KONKURS – PDF

PRIJAVNI OBRAZAC – WORD

19-426/20-4/3 od 27.01.2020. godine

29-jan-2020

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka usluge prevoza školaraca i predškolaca RE populacije – pdf

19-426/20-4/2 OD 23.01.2020. GODINE

24-jan-2020

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Nabavku usluge prevoza školaraca i predškolaca RE Populacije – pdf

Odluka o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu

25-nov-2019

Na osnovu člana 76 Statuta Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 24/18 od 12.07.2018.) a u skladu sa članovima 25 i 26 Odluke o finansiranju sporta (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 45/16 i 51/18) i Predlogom Odluke o dodjeli Godišnjih priznanja za sport broj 1703-680-184/1 od 08.11.2019. godine, Predsjednik opštine Tivat donosi ODLUKU o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu.

ODLUKA – PDF

Obavještenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u naselju Donja Lastva

22-nov-2019

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 1005-340-up-241/1 od 22.11.2019. godine izvode radovi, uzdužno prekopavanje javne saobraćajne površine – ulice Nikelići i nekategorisanog puta kat.parc.189/2 KO Donja Lastva . Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.
Radovi će se izvoditi u periodu od 22.11. do 27.11.2019.godine.

Partneri