• Crnogorski

Izdavanje sala

Opština Tivat posjeduje multifunkcionalne prostore za održavanje konferencija, prezentacija, obuka i sastanaka. Multimedijalna sala, sala za obuke i sala za sastanke zadovoljavaju najrazličitije potrebe, različitog su kapaciteta i tehničke opremljenosti. Multimedijalana sala u prizemlju zgrade sadrži svu neophodnu tehničku opremu (mikrofone, ozvučenje, projektno platno, projektor, sistem za omogućavanje simultanog prevoda) i idealna je za prezentacije, konferencije i press događaje, kapaciteta cca 60 osoba. Sala za sastanke se nalazi na II spratu i posjeduje tehničku opremu u vidu projektora i prateće opeme, kapaciteta cca 12 osoba. Sala za obuke nalazi se na III spratu i kapaciteta je cca 10 osoba.

Sve uslove zakupa i korišćenja možete pronaći niže:

 

Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica PDF

Obrazac zahtjeva za korišćenje sale WORD

Multimedijalna sala dalje

Sala za obuku

Sala za sastanke dalje
Cjenovnik za zakup sala PDF

Kontakt telefon: +382 (0) 32/661-348

e-mail:lokalnauprava@opstinativat.com

Ustanove Grada