Mediji

Prema analizi transparentnosti rada organa lokalne uprave koju je uradio Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Opština Tivat je među tri najtransparentnije lokalne samouprave u Crnoj Gori. Index ispunjenosti uslova je 60 odsto. Lokalne uprave u regionu inače ispunjavaju samo trećinu kriterijuma.

Opština Tivat je prethodno, prema analizi transparentnosti rada organa lokalne uprave koju je uradila  NVO MANS, na osnovu podataka sa opštinskih veb-sajtova, pokazala visok stepen proaktivnosti sa više od tri četvrtine objavljenih osnovnih informacija o svom radu.

Informacije o radu Opštine objavljuju svi crnogorski mediji, a Opština je uspješno kreirala svoje kanale komunikacije poput veb-sajta, zvaničnih profila na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, te na kanalu YouTube. Odnedavno građani sve važne informacije mogu pročitati i na zvaničnoj Viber Zajednici Opštine Tivat.

Lokalni javni emiter je Radio Tivat. Takođe iz Tivta svoj program emituje Radio Dux. Informacije o događajima iz Tivta i Boke mogu se čitati i na portalu BokaNews. U Tivtu rade i dopisništva crnogorskih dnevnih listova.

Radio Tivat

Radio Tivat je osnovan 21. novembra 1982. godine. Prvi direktor i glavni i odgovorni urednik bio je Mašo Čekić. Počelo se skromno, sa tri sata programa. Danas Radio Tivat emituje program 24 sata dnevno na dvije frekvencije – UKT 88,5 megaherca i 90.8 megaherca. Radio Tivat ima svoj sajt na adresi www.radiotivat.com.

Urednica programa Radio Tivta je Zora Krstović. Direktor Radio Tivta je Dragomir (Dragan) Popadić

Radio Tivat je dobitnik brojnih priznanja i nagrada, od kojih se izdvaja Novembarska nagrada koju dodjeljuje Opština Tivta.

Adresa: Luke Tomanovića 4, Tivat.

Telefoni: 032/660-101, 032/660-102 i 032/660-103

Email: radiotiv@t-com.me

Dopisništva dnevnih novina:

Vijesti

kontakt: Siniša Luković

mob:  +382 69 057 779

email:  sikil@t-com.me

web: www.vijesti.me

Dan

kontakt: Tamara Vučinović

mobile:  +382 68 703 006

email:  tamara.gojkovic2@gmail.me

web: www.dan.co.me

Pobjeda

kontakt: Slavko Krstović

mob: +382 68 040 131

email: vozdra@t-com.me

web: www.pobjeda.me

Dnevne novine

kontakt: Zora Krstović

mob: +382 67 300 655

email: zora.krstovic@gmail.com

web: www.dnovine.me

Radio Crne Gore

kontakt: Zora Krstović

mob: +382 67 300 655

email: zora.krstovic@gmail.com

Ustanove Grada