Predsjednik Skupštine

Doktor političkih nauka Andrija Petković rođen  je 18. februara 1974. godine u Kotoru, od oca Zlatka i majke Dragane rođ. Grbić. Stalno je nastanjen u Tivtu gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Beogradu je završio Fakultet političkih nauka sa ocjenom 10 na diplomskom ispitu na temu „Ideal predstavničke demokratije“ i prosječnom ocjenom 8,27 za vrijeme redovnih studija. Magistarske studije je završio u okviru istog fakulteta sa prosječnom ocjenom 10   na temu “Izbori i izborne koalicije u Crnoj Gori 1990 – 2007”. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka na temu “Političke partije u Crnoj Gori u procesu evropskih i evroatlantskih integracija”.

Završio je kurseve engleskog jezika u školi britansko jugoslovenskog prijateljstva. Obučen je za rad sa medijima, savladao vještine retorike, medijskog nastupa i analize medija.

 • Radio je kao savjetnik u kabinetu potpredsjednika Vlade i Ministra za informaciono društvo, bio vršilac dužnosti direktora Direkcije za proces pridruživanja Evropskoj uniji u MVP.
 • Obavljao je poslove medijskog analitičara u okviru projekta Centra za medijski monitoring (CEMEM) i nakon toga unaprijeđen u koordinatora tog projekta.
 • Angažovan je bio kao medijski savjetnik i analitičar u kabinetu gradonačelnika Budve, a kasnije i kao politički savjetnik.
 • Radio je kao menadžer za odnose sa javnošću hotela “The Queen of Montenegro”.
 • Na Fakultetu za mediteranske studije bio je predavač i mentor za više diplomskih radova.
 • Obavljao je poslove urednika i voditelja programa Radija Tivat, muzičkog urednika i voditelja noćnog programa Radija Crne Gore “Sedmica”, honorarnog saradnika dnevnog časopisa “Publika”, redaktora i lektora časopisa “Polis”, urednika i osnivača časopisa “SuperSport”, urednika časopisa „Start“ iz Podgorice, saradnika magazina “Standard” iz Beograda i više časopisa iz Podgorice (Index, Biznis, Motori, Caffe Montenegro, MStyle).
 • Od strane Liberalne partije Crne Gore bio je angažovan kao portparol.
 • Aktivni je sudionik književnog života Crne Gore, objavio je 6 zbirki poezije.
 • Sa 18 godina je bio zaposlen u “Dnevnom Telegrafu” gdje je tri godine pisao tekstove političke i socijalne sadržine.. U  “Sportskom Žurnalu”, kao novinar u rubrici “Domaći i međunarodni fudbal” stekao je bogato iskustvo sportskog novinara. Sarađivao je sa nedjeljnikom “Tempo” i biznis magazinom “Ekonomist” u kojima je objavljivao priče iz svijeta sporta i svijeta ekonomije.
 • U prethodnom sazivu Skupštine opštine Tivat obavljao je funkciju odbornika.

• Predsjedava Skupštinom

• Rukovodi njenim radom

• Stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine

• Predstavlja Skupštinu

• Predlaže dnevni red

• Potpisuje akte Skupštine

• Koordinira rad radnih tijela

• Sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave

• Brine se o javnosti rada Skupštine

• Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i Poslovnikom o radu


  Ustanove Grada