Dokumentacija za procjenu uticaja

Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi – detaljnije

Elaborat – PDF

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – dalje

Rješenje o potrebi izrade elaborata – dalje

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – dalje

Dokumentacija – dalje

Obavještenje o davanu saglasnosti na elaborat – pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborat – pdf

Elaborat na koji je data saglasnost – pdf

Izvještaj o javnoj raspravi – pdf

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat – pdf

Elaborat  – pdf

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Rješenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata – pdf

Dokumentacija – pdf

Obavještenje o davanu saglasnosti na elaborat – pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborat – pdf

Elaborat na koji je data saglasnost – pdf

Izvještaj o javnoj raspravi – pdf

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat – pdf

Elaborat – pdf

 

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Rješenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata – pdf

Dokumentacija – pdf

Obavještenje o davanu saglasnosti na elaborat – pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborat – pdf

Elaborat na koji je data saglasnost – pdf

Izvještaj o javnoj raspravi – pdf

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat – pdf

Elaborat – pdf

 

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – pdf 

Rješenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata – pdf

Dokumentacija – pdf

Obavještenje o davanu saglasnosti na elaborat – pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborat – pdf

Elaborat na koji je data saglasnost – pdf

Izvještaj o javnoj raspravi – pdf

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat – pdf

Elaborat – pdf

 

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Rješenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata – pdf

Dokumentacija – pdf

Obavještenje o davanu saglasnosti na elaborat – pdf

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborat – pdf

Elaborat na koji je data saglasnost – pdf

Izvještaj o javnoj raspravi – pdf

Obavještenje o javnoj raspravi za elaborat – pdf

Elaborat – pdf

 

Obavještenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Rješenje o potrebi izrade elaborata – pdf

Obavještenje odlučivanje o potrebi izrade elaborata – pdf

Dokumentacija – pdf

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje

Obavještenje – dalje

 • Obavještenje – saglasnost na Elaborat – WORD

 • Rješenje – saglasnost na Elaborat – WORD

 • Elaborat – PDF

 • Izvještaj o javnoj raspravi – PDF

 • Obavještenje o javnoj raspravi – WORD

 • Elaborat – PDF

 • Obavještenje – WORD

 • Rješenje o potrebi izrade Elaborata – WORD

 • Obavještenje – WORD

 • Dokumentacija – PDF
 • Rješenje o obustavi postupka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Obavještenje o javnoj raspravi za Elaborat – WORD
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje – detaljnije
 • Rješenje potrebna izrada Elaborata – detaljnije
 • Obavještenje – detaljnije
 • Dokumentacija za odlučivanje – PDF
 • Obavještenje o javnoj raspravi za Elaborat – detaljnije
 • Elaborat – PDF
 • Dokumentacija – dalje
 • Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – dalje
 • Obavještenje – WORD
 • Prijedlog obima i sadržaj Elaborata – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje
 • Rješenje – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Izvještaj o javnoj raspravi – PDF
 • Obavještenje o javnoj raspravi – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat – dalje
 • Dokumentacija – dalje
 • Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat – dalje
 • Dokumentacija – dalje
 • Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – dalje
 • Obavještenje Agencije da nije potrebna izrada Elaborata – PDF
 • Obavještenje Agencije odlučivanje o potrebi izrade Elaborata – PDF
 • Dokumentacija – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za bušenje – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija – PDF
 • Osnova prizemlja – PDF
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Dokumentacija – PDF
 • Obavještenje- dalje
 • Rješenje- dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – PDF
 • Elaborat na koji je data saglasnost – PDF
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje- dalje
 • Rješenje- PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje- dalje
 • Rješenje- PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje – odluka o procjeni uticaja – WORD
 • Rješenje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciji – WORD
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje 
 • Obavještenje javni uvid i javna rasprava Elaborat- PDF
 • Elaborat- PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija – PDF
 • Obavještenje- dalje
  Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja- PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Izvještaj o javnoj raspravi – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – potrebna procjena uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi  – Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za javni prolaz ispod puta Tivat  – Radovići – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za javni prolaz ispod puta Tivat – Radovići – dalje
 • RJEŠENJE – Potreba procjene uticaja – PDF
 • 17.05.2017 – Obavještenje – PDF
 • 08.05.2017 – Obavještenje  – PDF
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje

 • Obavještenje o javnoj raspravi – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje

 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o donošenju riješenja – dalje
 • Riješenje – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje
 • Obavještenje o rješenju o davanju saglasnosti – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Obavještenje o javnoj raspravi na Elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje o donošenju rješenja – potrebna procjena uticaja – dalje
 • Rješenje – potrebna procjena uticaja – dalje

 • Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Obavještenje o davanju saglasnosti a Elaborat- dalje
 • Elaborat – PDF
 • Obavještenje o javnom uvidu i javnoj raspravi za Elaborat – dalje
 • Rješenje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – PDF
 • Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – dalje
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje
 • Izvještaj o javnoj raspravi – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje


 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje

 • Obavješenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje

 • Obavještenje  – dalje 
 • Dokumentacija za odlučivanje – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje

 •  Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje

 • Obavještenje elaborat – dalje
 • Elaborat – dalje

 • Obavještenje – dalje
 •  Rješenje – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavješenje o donošenju rješenja – dalje
 • Rješenje o saglasnosti na elaborat – dalje
 • Izvještaj sa javne rasprave – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje o potrebi procjene uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje o odluci – dalje
 • Rješenje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Zaključak o obustavi postupka – dalje

 • Zaključak o nastavku postupka – dalje
 • Zaključak o prekidu postupka – dalje
 • Rješenje Glavnog administratora – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Rješenje o odbijanju saglasnosti na elaborat – dalje

 • Zaključak o nastavku postupka – dalje
 •  Zaključak o prekidu postupka – dalje
 • Obavještenje – dalje

 • Obavještenje – dalje 
 • Rješenje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu – rekonstrukcija obale rt Ponta Seljanovo – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – PDF 1     PDF 2

 •  Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o ptrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje • Obavještene – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje

 


 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat KO21 Krašići – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene procjene uticaja – dalje


 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja – dalje

 • Obavještenje – dalje

 

 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje


 • Obavještenje – potreba procjene uticaja – dalje
 • Rješenje – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Rješenje – saglasnost na elaborat  – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

 • Obavještenje – potreba procjene uticaja – dalje
 • Rješenje – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Upitnik – dalekovod – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje Elaborat – dalje
 • Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu – dalje
 •  Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 •   Zaključak o obustavi postupka – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje Elaborat Marina – dalje
 • ELABORAT PU Marina na Luštici – dalje
 • Obavještanje – dalje
 • Elaborat procjene uticaja – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje- dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

 • OBAVJEŠTENJE – dalje
 • DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE U POTREBI PROCJENE UTICAJA – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
 • Rješenje – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA – dalje
 • Obavještenje – procijene uticaja na životnu sredinu turističkog naselja – ” SEA TRADE” d.o.o. Podgorica  –  PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Elaborat – PDF
 • Elaborat obalno šetaliste Belane Tivat – dalje
 • Naslovna – dalje
 • Sadržaj – dalje

Opšta dokumentacija:

OVLAŠĆENJA:

 • Darko Novaković – dalje
 • Darko Vuksanović – dalje
 • Dragan Radonjić – dalje
 • Jovanka Vucevic – dalje
 • Jugoslav Zic – dalje
 • LICENCA – dalje

 • Prilozi:
 • SITUACIJA BELANE 1 250 stampa sa dionicama – dalje
 • Obavještenje – dalje
 • Obavještenje – PDF
 • Zahtjev – PDF
 • Obavještenje – PDF 
 • Rješenje – PDF
 • Obavještenje – PDF 
 • Rješenje PDF
 • Obavještenje – PDF 
 • Rješenje – PDF
 • Odluka – PDF
 • Odluka – PDF
 • Odluka – PDF
 • Izgradnja priobalnog kolektora Krašići – Đuraševići – PDF
 • Obavještenje – PDF
 • Rješenje o davanju saglasnosti za  elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ”Seljanovo”, Tivat – PDF
 • Obavještenje o davanju saglasnosti za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kompleks turističkog naselja u Krtolima (naselje Đuraševići), Tivat (Kat.par. 141/11 i 138/3 KO Bogišići) – PDF
 • Rješenje o davanju saglasnosti za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kompleks turističkog naselja u Krtolima (naselje Đuraševići), Tivat (Kat.par. 141/11 i 138/3 KO Bogišići) – PDF

Ustanove Grada