Antikorupcija

Korisni linkovi:

• Vrhovno državno tužilaštvo www.tuzilastvo.me

• Agencija za sprječavanje korupcije www.antikorupcija.me

• Komisija za sprečavanje sukoba interesa www.antikorupcija.me/me/sukob-interesa

•Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – može da traži podatke, objašnjenja i izvještaje od državnih organa i drugih organizacija. Vrši prevenciju i suzbijanje štetnih društvenih pojava.

• Ministarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki www.ujn.gov.me
Telefon: +382 (0)20 245–798

• Uprava policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma https://foj.gov.me/uprava

• Uprava policije www.up.gov.me

• Uprava carina www.upravacarina.gov.me

• Uprava za inspekcijske poslove www.uip.gov.me/inspekcije

• Uprava za imovinu www.uzi.gov.me/uprava

Prijavi korupciju:

• Pozivom na 020 / 44 77 44

• Emailom na: prijavikorupciju@antikorupcija.me;

• Elektronskim podnošenjem popunjenog obrasca na linku: http://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi/prijava-korupcije/

Ustanove Grada