Obrasci/Zahtjevi

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Zahtjev za korišćenje sale – PDF

Dostava zahtjeva elektronskim putem, za sve sekretarijate, na e-mail pisarnica@opstinativat.me

Prijava za obračun poreza na promet nepokretnosti PDF

Poreska prijava za pravna lica  WORD

Poreska prijava za fizička lica WORD

Poreska prijava prireza PDF

Poreska prijava takse PDF

Prijava za članski doprinos WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse PDF

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata – Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole PDF

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta – zahtjev izvod

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova – zahtjev utu – OPŠTINA TIVAT novi

Zahtjev za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremeni objekat – zahtjev utu – Privremeni

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

AUTO-TAXI PREVOZ

Zahtjev za produženje licence za pravno lice word

Zahtjev za produženje licence za preduzetnika word

Zahtjev za izvod licence za doo word

Zahtjev za izvod licence za preduzetnika word

Zahtjev za taxi legitimaciju za pravno lice word

Zahtjev za taxi legitimaciju za preduzetnika word

Zahtjev za ovjeru cjenovnika word

Prijava za poznavanje ispita o poznavanju grada word

PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

Zahtjev za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe word

SAOBRAĆAJ

Zahtjev – djelimično zatvaranje saobraćaja radovi na putu word

Zahtjev – korišćenje javne površine word

Zahtjev – prekopavanje word

Zahtjev – preusmjeravanje saobraćaja priredbe word

Zahtjev – prevoz tereta word

Zahtjev – produženje znaka pristupačnosti word

Zahtjev – vanredni prevoz word

Zahtjev – znak pristupačnosti word

Zahtjev-saobracajna saglasnost word

STAMBENI POSLOVI

Zahtjev – Monstat word

Zahtjev – određivanje kućnog broja word

Zahtjev – upis u registar sz, vlasnika stanova word

Zahtjev – upis u registar upravnika word

Zahtjev – uvjerenje iz registra sz word

Zahtjev – uvjerenje o kućnom broju word

TURIZAM

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi) – fizičko lice word

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi) – pravno lice word

Forma_Izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih ulsova_sobe,apartmani, stanovi, kuće word

Obrazac za upis u Centralni turistički registar_Sobe,apartmani, kuće, stanovi PDF

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_fizička lica word

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_pravna lica word

Prijava za upis kampa u CTR_pravno lice word

Prijava za upis kampa u CTR_fizičko lice word

Forma_Izjave_kamp word

CTR_Kamp PDF

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – preduzetnik word

CTR_Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane,pića i napaitaka – Restoran, bar, picerija, konoba PDF

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju – restoran, kamp, gostionica – preduzetnik word

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju – restoran, kamp, gostionica – pravno lice word

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti word

Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti word

CTR_Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti i rafting PDF

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu – za pravno lice word

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu – za preduzetnika word

CTR_Turističke usluge u nautičkom turizmu PDF

Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava – vozila word

CTR_Izbajmljivanje ostalih prevoznih sredstava-vozila PDF

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – pravno lice word

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – preduzetnik word

CTR_Renta-a-car PDF

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – preduzetnik word

CTR_Turističke usluge na kupalištima PDF

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za privremene objekte u zoni Morskog dobra – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacija – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnostiu pokretnom objektu – pravna lica word

Zahtjev za obavljanje usluga cateringa – pravna lica word

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu word

CTR_Ugostiteljske usluge na plovnom objektu PDF

VODOPRIVREDA I POLJOPRIVREDA

Zahtjev – uvjerenje o sopstvenoj proizvodnji word

Zahtjev – uvjerenje o sopstvenoj proizvodnji-1 word

Zahtjev – vodna dozvola word

Zahtjev – vodna dozvola-2 word

Zahtjev-vodna saglasnost za marikulturu word

Zahtjev-vodna saglasnost za marikulturu-3 word

Zahtjev-vodna saglasnost word

Zahtjev-vodna saglasnost-4 word

Zahtjev-vodni uslovi za marikulturu word

Zahtjev-vodni uslovi za marikulturu-5 word

Zahtjev-vodni uslovi word

Zahtjev-vodni uslovi-6 word

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelimično zatvaranje saobraćaja na dijelu lokalnog puta/ulice u naselju, odnosno privremenu izmjenu režima saobraćaja u slučaju rekonstrukcije puta ili izvođenja radova word

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine word

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta/ulice u cilju dovođenja tehničke infrastrukture word

Zahtjevza izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja u cilju održavanja sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu word

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima najveće dozvoljene mase više od 5 t a najviše do 12 t word

Zahtjev za produženje važenja znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom word

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom word

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima word

Zahtjev za izdavanje saobraćajne saglasnosti word

Usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama:

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program WORD

Izdavačka djelatnost:

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost PDF

Prijavni obrazac za javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost WORD

NVO:

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za projekte NVO za 2023. godinu dalje

Lista nezavisnih procjenjivača dalje

Prijavni obrazac za javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija WORD

Revidirani budžet NVO WORD

Zahtjev za prenos sredstava WORD

Narativni izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Finansijski izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Manifestacije iz oblasti kulture:

Zahtjev za sufinansiranje manifestacije WORD

Narativni izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Finansijski izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Socijalna i dječja zaštita:

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć WORD

Zahtjev za novčanu naknadu za novorođeno dijete WORD

Sport:

Zahtjev za prenos sredstava sportskim organizacijama WORD

Obrazac br.1 – prijava na konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija za 2022. godinu WORD

Obrazac br. 5 – Godišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Obrazac br. 6 – Polugodišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Obrazovanje:

Prijava na konkurs za dodjelu studentske nagrade WORD

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija WORD

Zahtjev za otkup zemljišta PDF

Zahtjev za privođenje plana namjeni PDF

Zahtjev za prijem kod predsjednika Opštine – WORD

Zahtjev za pristup informaciji – PDF

Obrazac za prijavu – dalje

Revidirani budžet za projekat – dalje

Zahtjev za prenos sredstava – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Ustanove Grada