Zdravstvene i ustanove socijalne zaštite

Dom zdravlja Tivat

Adresa: Ulica Istarska, Tivat

Rukovodeće lice: prof.dr Jasminka Anđelić

Kontakt telefoni: +382 (0)32 671 774 (7:00 – 21:00h)

+382 (0)32 671 981 (7:00 – 15:00h)

Email: dztivat@gmail.comdztivat@gmail.com

Web: www.dztivat.comwww.dztivat.com


Ambulanta Radovići

Adresa: Radovići, Tivat

Kontakt telefon: +382 (0)32 677 350 (7:00 – 14:00h)

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat, Budva
Područna jedinica Tivat
Adresa: Luke Tomanovića 2
Rukovodeće lice: mr Željka Stevović, socijalna radnica
Kontakt telefon: 032 674 646
E-mail adresa: zeljka.stevovic@czsr.mezeljka.stevovic@czsr.metivat@czsr.me
Broj za prijavu nasilja u porodici: 080 111 111

Ustanove Grada