• Crnogorski

Slobodan pristup informacijama

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama – PDF
 • Zahtjev za pristup informaciji – PDF
 • Službe Predsjednika opštine  – PDF
 • Službe Glavnog administratora – PDF
 • Skupštine opštine Tivat – PDF
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu – PDF
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode – PDF
 • Sekretarijata za turizam i preduzetništvo – PDF
 • Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj  – PDF
 • Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost  – PDF
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti  – PDF
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja – PDF
 • Službe za opšte i zajedničke poslove – PDF
 • Sekretarijata za imovinu – PDF
 • Direkcije za investicije – PDF
 • Službe zaštite i spašavanja – PDF
 • Komunalne policije  – PDF
 • Uprave za inspekcijske poslove – PDF
 • Službe za unutrašnju reviziju – PDF
 • Službe za javne nabavke – PDF
 • Službe glavnog gradskog arhitekte

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

– Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO br. 1403-006-up-183 od 13.03.2019 – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Ine Krstović br. 1401-202-up-156 od 27.11.2018. – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Ine Krstović br. 1401-201-up-155/1 od 23.11.2018. – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Arsić Vladimira br. 1401-030-up-48/1 od 28.04.2017. – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore br. 0101-101-up-115 od 06.11.2017. godine – detaljnije

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO “Akcija za socijalnu pravdu” iz Spuža broj 0807-402-up-254 od 10.09.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Božidara Vujičića iz Budve broj 1518-352-up-250 od 03.09.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Gorana Božovića iz Tivta broj 0801-402-up-241 od 26.07.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Božović Gorana iz Tivta broj 0807-120-up-198/1 od 04.04.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu “INSTITUT ALTERNATIVA” iz Podgorice – br. 0801-404-up-170 od 11.03.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice – br. 0807-404-up-68 od 08.05.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-147 od 24.11.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Mitrović Predraga iz Tivta broj 0807-402-up-118 od 07.11.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-23 od 27.02.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0801-355-up-145/1 od 20.12.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-134/1 od 20.12.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-135/1 od 19.12.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-137 od 11.12.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br. 17/114806 od 06.10.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br.0807-442-up-60/1 od 15.06.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br. 0807-422-up-59/1 od 15.06.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Kovačević Mirka iz Tivta broj 0807-120-up-53/1 od 04.05.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-28 od 13.03.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-24 od 27.02.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0807-402-up-16 od 17.02.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu CDT iz Podgorice broj 0807-402-up-8 od 31.01.2017. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu “Bulatović Auto Shop” d.o.o. Podgorica broj 0807-422-up-2 od 18.01.2017.godine – detaljnije


– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-383 od 25.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-382 od 22.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-112-up-368 od 03.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-373 od 03.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-361 od 02.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-360 od 02.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-344 od 01.11.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-315-up-342 od 03.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-337-up-341 od 03.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-325 od 03.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-335 od 11.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-337 od 12.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-324 od 14.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu DEMOKRATSKOG FRONTA broj 0807-402-up-330 od 07.10.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-316 od 16.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-315 od 16.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-311 od 15.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-307 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-553-up-300 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-289 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-288 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-287 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-286 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-285 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-284 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-283 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-282 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-281 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-280 od 14.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-169 od 16.09.2016. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-260 od 22.08.2016. godine – detaljnije

Sekretarijat za turizam i preduzetništvo

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO Institut alternativa iz Podgorice broj 0101-031-up-266 od 18.09.2019. – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu NVO PAM CG iz Podgorice broj 1518-336-157  od 07.02.2019. – detaljnije

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Tražena informacija prema zahtjevu

Klakor Sava br. 09-037/20-up-22 od 11.02.2020 – detaljnije

Mulić Fidije br. 09-037/20-up-21 od 11.02.2020 – detalnije

Kokeza Radmile br. 09-037/20-up-20 od 11.02.2020 – detaljnije

Vulović Slobodana br. 09-037/20-up-18 od 03.02.2020 – detaljnije

Radnjić Slobodana br. 09-037/20-up-11 od 30.01.2020 – detaljnije

Bulajić Branka br. 09-037/20-up-8 od 23.01.2020 – detaljnije

Niketić Saše br. 09-037/20-up-1 od 15.01.2020 – detaljnije

Ćulafić Vojislava br. 0906-360-up-322 od 10.12.2019 – detaljnije

Mulić Halima br. 0906-360-up-323 od 11.12.2019 – detaljnije

Milašević Siniše br. 0906-360-up-326 od 25.12.2019 – detaljnije

Pasković Josipa br. 0906-360-up-325 od 19.12.2019 – detaljnije

Milića Petrića br. 0906-360-up-317 od 06.11.2019 – detaljnije

Jasne Moric br. 0906-360-up-315 od 27.11.2019 – detaljnije

Pešalj Nikole br. 0906-360-up-309 od 11.11.2019 – detaljnije

Bogićević Zorana br. 0906-360-up-306 od 31.10.2019 – detaljnije

Marine Latković br. 0906-360-up-305 od 23.10.2019 – detaljnije

Janković Branislava br. 0906-360-up-303 od 22.10.2019 – detaljnije

Aranđus Ivane br. 0906-360-up-284 od 11.10.2019 – detaljnije

Khachaturov Genrikha br. 0906-360-up-283 od 07.10.2019 – detaljnije

Barkanov Andrei br. 0906-360-up-282 od 10.10.2019 – detaljnije

Klakor Laure br. 0906-360-up-281 od 09.10.2019 – detaljnije

Radojičić Zdravka br. 0906-360-up-280 od 07.10.2019 – detaljnije

Milić Petrić br. 0906-360-up-278 od 04.10.2019 – detaljnije

Vidojević Nataša br. 0906-360-up-273 od 24.09.2019 – detaljnije

Evseva Lali br. 0906-360-up-271 od 24.09.2019 – detaljnije

Jovanović Milomir br. 0906-360-up-269 od 23.09.2019 – detaljnije

Boris Filip br. 0906-360-up-268 od 18.09.2019 – detaljnije

Zaitcev Valeri br. 0906-360-up-264 od 17.09.2019 – detaljnije

Dubljević Dalibor br. 0906-360-up-259 od 16.09.2019 – detaljnije

Popović Đura br. 0906-360-up-253 od 10.09.2019 – detaljnije

Radimile Vukčević br. 0906-360-up-252 od 04.09.2019 – detaljnije

QD Hotel and Prporety Investment Montenegro d.o.o. br. 0906-360-up-251 od 04.09.2019. – detaljnije

Nikolić Aleksandre br. 0906-360-up-249 od 03.09.2019 – detaljnije

Turković Bobana br. 0906-360-up-248 od 03.09.2019 – detaljnije

Aleksić Zdravka br. 0906-360-up-244 od 15.08.2019 – detaljnije

Prlainović Laure br. 0906-360-up-243 od 06.08.2019 – detaljnije

Aleksić Mitra br. 0906-360-up-242 od 02.08.2019 – detaljnije

Firmić Dubravka br. 0906-360-up-240 od 25.07.2019 – detaljnije

Bešković Suada br. 0906-360-up-239 od 25.07.2019 – detaljnije

Slobodana Kankaraša br. 0906-360-up-236 od 23.07.2019 – detaljnije

Lyubskaya Natalie br. 0906-360-up-235 od 22.07.2019 – detaljnije

Gverović Zorana br. 0906-360-up-232 od 11.07.2019 – detaljnije

Samardžić Borislava br. 0906-360-up-231 od 11.07.2019 – detaljnije

Biljane Bulajić br. 0906-360-up-229 od 10.07.2019 – detaljnije

Radoice Vukovića br. 0906-360-up-228 od 09.07.2019 – detaljnije

Mehović Jasmine br. 0906-360-up-227 od 09.07.2019 – detaljnije

Spasić Zorana br. 0906-360-up-226 od 05.07.2019 – detaljnije

Jovanović Ljiljane br. 0906-360-up-225 od 02.07.2019 – detaljnije

Tomislava Nedeljkovića br. 0906-360-up-223 od 27.06.2019 – detaljnije

Advokata Dejana Vukšića br. 0906-360-up-218 od 10.06.2019 – detaljnije

Gardašević Ratka br. 0906-360-up-216 od 04.06.2019 – detaljnije

Vučić Janka br. 0906-360-up-215 od 27.05.2019 – detaljnije

Radulović Nova br. 0906-360-up-214 od 27.05.2019 – detaljnije

Bizharnova Zhana br. 0906-360-up-213 od 15.05.2019 – detaljnije

Stanišić Vasilija br. 0906-360-up-211 od 13.05.2019 – detaljnije

Milović Petra br. 0906-360-up-210 od 13.05.2019 – detaljnije

Bulajić Biljane br. 0906-360-up-207 od 24.04.2019 – detaljnije

Vukčević Radmile br. 0906-360-up-205 od 23.04.2019 – detaljnije

Karabag Hasana br. 0906-360-up-204 od 17.04.2019 – detaljnije

Marić Sanje br. 0906-360-up-203 od 15.04.2019 – detaljnije

Šabotić Zelihe br. 0906-360-up-202 od 15.04.2019 – detaljnije

Dmitry Perova br. 0906-360-up-195 od 25.03.2019 – detaljnije

Kasalica Duška br. 0906-360-up-193 od 21.03.2019 – detaljnije

Kovačević Mirko br. 0906-360-up-194 od 22.03.2019 – detaljnije

Stegić Iva br. 0906-360-up-192 od 20.03.2019 – detaljnije

Krsta Tripovića br. 0906-360-up-190 od 19.03.2019 – detaljnije

Rebronja Damir br. 0906-360-up-188 od 18.03.2019 – detaljnije

Bošković Đokaš br. 0906-360-up-187 od 18.03.2019 – detaljnije

Kobov Mikhail br. 0906-360-up-184 od 25.03.2019 – detaljnije

Miladin Marković br. 0906-360-up-182 od 18.03.2019 – detaljnije

Jovanović Vesne br. 0906-360-up-166 od 06.03.2019 – detaljnije

Dragomanović Ines br. 0906-360-up-165 od 04.03.2019 – detaljnije

Rančić Sanje br. 0906-360-up-162 od 26.02.2019 – detaljnije

Rotor d.o.o. br. 0906-360-up-161 od 21.01.2019 – detaljnije

Mjesna zajednica Krtoli br. 0906-360-up-159 od 15.02.2019 – detaljnije

Spasić Zorana br. 0906-360-up-154 od 05.02.2019 – detaljnije

Elene Rendakove br. 0906-360-up-18 od 30.01.2019 – detaljnije

Knežević Dine br. 0906-360-up-16 od 29.01.2019 – detaljnije

Nenada Kovačevića br. 0901-360-up-10 od 18.01.2019 – detaljnije

Berte Tabue br. 0901-360-up-9 od 16.01.2019 – detaljnije

Deković Jasne br. 0901-360-up-8 od  16.01.2019 – detaljnije

Kovačević Mirka br. 0901-360-up-2 od 03.01.2019 – detaljnije

Kovačević Mirka br. 0901-360-up-1 od 03.01.2019 – detaljnije


Aranđus Ivane br. 0901-360-up-168 od 25.12.2018 – detaljnije

Skupštine stanara S-40, Radovići, br. 0901-360-up-167 od 24.12.2018 – detaljnije

Bećir Milijane br. 0901-360-up-166 od 21.12.2018 – detaljnije

Radulović Nova br. 0901-360-up-165 od 19.12.2018 – detaljnije

Marković Nade br. 0901-360-up-164 od 14.12.2018 – detaljnije

Janović Ilije br. 0901-360-up-163 od 11.12.2018 – detaljnije

Gverović Zorana br. 0901-360-up-162 od 11.12.2018 – detaljnije

Đinović Dragoslav br. 0906-360-up-161 od 05.12.2018 – detaljnije

Mršulja Marka br. 0906-360-up-160 od 05.12.2018 – detaljnije

Dubljević Dijane br. 0906-360-up-159 od 10.12.2018 – detaljnije

Brajković Rata br. 0906-360-up-153 od 15.11.2018 – detaljnije

Raković Jelene br. 0906-360-up-152 od 20.11.2018 – detaljnjie

Filmić Dubravke br. 0906-360-up-150 od 30.10.2018 – detaljnije

Stjepaničić Aleksandre br. 0906-360-up-149 od 26.10.2018 – detaljnije

Jovanović Milorad br. 0906-360-up-148 od 18.10.2018 – detaljnije

Normal Company br. 0906-360-up-145 od 05.10.2018 – detaljnije

Arsić Rada br. 0906-360-up-144 od 05.10.2018 – detaljnije

Mila Pantovića br. 0906-360-up-143 od 25.09.2018 – detaljnije

Mitrovski Vlado br. 0906-360-up-141 od 24.09.2018 – detaljnije

Jasmina Pavlović br. 0906-360-up-140 od 21.09.2018 – detaljnije

Vukšić Desanka br. 0906-360-up-138 od 24.09.2018 – detaljnije

Jevremov Biljane br. 0906-360-up-137 od 13.09.2018 – detaljnije

Soković Filipa br. 0906-360-up-136 od 10.09.2018 – detaljnije

Skupština etažnih vlasnika Gornji Kalimanj III, br. 124, broj 0906-360-up-135 od 05.09.2018 – detaljnije

Vujović Dragice br. 0906-360-up-134 od 04.09.2018 – detaljnije

Šouc Ane br. 0906-360-up-132 od 30.08.2018 – detaljnije

Aleksić Zdravko br. 0906-360-up-131 od 28.08.2018 – detaljnije

Kononchuk Olge br. 0906-360-up-130 od 28.08..2018 – detaljnije

Brguljan Vlada br. 0906-360-up-128 od 27.08.2018 – detaljnije

Jeremić Mirjane br. 0906-360-up-127 od 30.08.2018 – detaljnije

Biljane Đurović Litriču br. 0906-360-up-125 od 20.08.2018 – detaljnije

Milosavljević Ljiljane br. 0906-360-up-124 od 17.08.2018 – detaljnije

Prpa Stevana br. 0906-360-up-123 od 16.08.2018 – detaljnije

Nikolić Gordane br. 0906-360-up-122 od 16.08.2018 – detaljnije

Kordić Stanislav br. 0906-360-up-121 od 15.08.2018 – detaljnije

Popović Aleksandre br. 0906-360-up-120 od 14.08.2018 – detaljnije

Vešović Milorada br. 0906-360-up-118 od 07.08.2018 – detaljnije

Vukadinović Srđana br. 0906-360-up-119 od 09.08.2018 – detaljnije

Jovanović Dušana br. 0906-360-up-116 od 06.08.2018 – detaljnije

Klakor Sava br. 0906-360-up-114 od 01.08.2018 – detaljnije

Popović Mirjane br. 0906-360-up-113 od 25.07.2018 – detaljnije

Dojkić Josipa br. 0906-360-up-112 od 24.07.2018 – detaljnije

Cenaj Violeta br. 0906-360-up-111 od 18.07.2018 – detaljnije

Marić Julke br. 0906-360-up-110 br.0906-360-up-110 – detaljnije

Skupština stanara – Tripovići 14 br- 0906-360-up-109 od 19.07.2018 – detaljnije

Vranić Nade i Miloša br. 0906-360-up-108 od 11.07.2018 – detaljnije

Tanko Miloš br. 0906-360-up-107 od 18.07.2018 – detaljnije

Bulajić Radmile br. 0906-360-up-106 od 10.07.2018 – detaljnije

Sindik Slavka br. 0906-360-up-105 od 06.07.2018 – detaljnije

Ćorić Tatjana br. 0906-360-up-103 od 04.07.2018 – detaljnije

MANS NVO br. 0906-360-up-101 od 03.07.2018 – detaljnije

Iva Božinovića br. 0906-360-up-100 od 03.07.2018 – detaljnije

Bogdanović Ljiljane br. 0906-360-up-99 od 03.07.2018 – detaljnije

Duši Marjane br. 0906-360-up-98 od 03.07.2018 – detaljnije

Kostić Nenada br. 0906-360-up-97 od 02.07.2018 – detaljnije

Vuletić Zorke br. 0906-360-up-96 od 29.06.2018 – detaljnije

Mitrović Petar br. 0906-360-up-95 od 29.06.2018 – detaljnije

Katarine Nikolić Krasan br. 0906-360-up-94 od 28.06.2018 – detaljnije

Milijane Bećir br. 0906-360-up-92 od 27.06.2018 – detaljnije

Dušanke Petrić br. 0906-360-up-90 od 26.06.2018 – detaljije

Beljkaš Savke br. 0906-360-up-89 od 25.06.2018 – detaljnije

Perković Stojanke br. 0906-360-up-87 od 19.06.2018 – detaljnije

Irene Mitiić br. 0906-360-up-88 od 25.06.2018 – detaljnije

Ratka Nikolića br. 0906-360-up-86 od 18.06.2018 – detaljnije

Maletić Milice br. 0906-360-up-85 od 25.06.2018 – detaljnije

Janović Tripa br. 0906-360-up-84 od 13.06.2018 – detaljnije 

Bingulac Jovane br. 0906-360-up-83 od 07.06.2018 – detaljnije

Ilić Tatjane br. 0906-360-up-81 od 04.06.2018 – detaljnije

Kovač Đorđa br. 0906-360-up-79 od 05.06.2018 – detaljnije

Soldatove Natalije br. 0906-360-up-78 od 05.06.2018 – detaljnije

Božinović Pera br. 0906-360-up-76 od 17.05.2018 – detaljnije

Grbac Vlatka br. 0906-360-up-74 od 16.05.2018 – detaljnije

Turković Bobana br. 0906-360-up-73 od 15.05.2018 – detaljnije

Medved Lidije br. 0906-360-up-70 od 16.05.2018 – detaljnije

Akulove Ekatarine br. 0906-360-up-69 od 17.05.2018 – detaljnije

Medved Lijidje br. 0906-360-up-67 od 08.05.2018 – detaljnije

Perović Darka br. 0906-360-up-66 od 08.05.2018 – detaljnije

Majstorović Radivoje br. 0906-360-up-65 od 07.05.2018 – detaljnije

Kujundžija Darko br. 0906-360-up-64 od 30.04.2018 – detaljnije

Bojanić Dragane br. 0906-360-up-61 od 24.04.2018 – detaljnije

Samoshin Aleksandra br. 0906-360-up-60 od 24.04.2018 – detaljnije

Dzekić Zagorke br. 0906-360-up-59 od 19.01.2018 – detaljnije

Đurović Milene br. 0906-360-up-58 od 12.04.2018 – detaljnije

Klasić Sonja br. 0906-360-up-57 od 11.04.2018 – detaljnije

Kralj Ljubomir br. 0906-360-up-56 od 17.04.2018 – detaljnije

Tomičić Leonardo br. 0906-360-up-53 od 10.04.2018 – detaljnije

Darie Sholmove br. 0906-360-up-52 od 10.04.2018 – detaljnije

Zoran Krivokapić br. 0906-360-up-49 od 03.04.2018 – detaljnije

Lyubskaya Natalije br. 0906-360-up-48 od 03.04.2018 – detaljnije

Lyubskaya Natalie br. 0906-360-up-47 od 03.04.2018 – detaljnije

Petrić Dušanke br. 0906-360-up-46 od 10.04.2018 – detaljnije

Valeev Raušana br. 0906-360-up-44 od 02.04.2018 – detaljnije

Radmanović Dušanka 0906-360-up-42 od 28.03.2018 – detaljnije

Vuković Tihomir br. 0906-360-up-40 od 21.03.2018 – detaljnije

Zaitsev Valerii br. 0906-360-up-39 od 27.03.2018 – detaljnije

Petrović Željka br. 0906-360-up-31 od 13.03.2018 – detaljnije

Sindik Tihomira br. 0906-360-up-30 od 13.03.2018 – detaljnije

Marović Vaska br. 0906-360-up-26 od 05.03.2018 – detaljnije

Petković Srećka br. 0906-360-up-25 od 01.03.2018 – detaljnije

Zaitsev Valerija br. 0906-360-up-24 od 28.02.2018 – detaljnije

Samcommerc d.o.o. br. 0906-360-up-20 od 22.02.2018 – detaljnije

Vuković Radojice br. 0906-360-up-18 od 15.02.2018 – detaljnije

Brkan Mladena br. 0906-360-up-15 od 13.02.2018 – detaljnije

Cenaj Bekima br. 0906-360-up-10 od 06.02.2018 – detaljnije

Agape Act d.o.o. br. 0906-360-up-9 od 25.01.2018 – detaljnije

Karadžić Kenada br. 0906-360-up-8 od 29.01.2018 – detaljnije

Đurković Vidoja br. 0906-360-up-7 od 16.01.2018 – detaljnije

Miljana Erića br. 0906-360-up-6 od 16.01.2018 – detaljnije

Flanjak Aca br. 0906-360-up-1 od 04.01.2018 – detaljnije


Vitalijusa Davydovasa br. 0906-360-up-140 od 13.12.2017 – detaljnije

Kristine Kraljević br. 0906-360-up-136 od 06.12.2017 – detaljnije

Miković Dimitrija br. 0906-360-up-119 od 08.11.2017 – detaljnije

Jasminke Bingulac br. 0906-360-up-113 od 07.11.2017 – detaljnije

Vujović Lidije br. 0906-360-up-111 od 02.11.2017 – detaljnije

Joksimović Miloja br. 0906-360-up-110 od 30.10.2017 – detaljnije

Joksimović Miloja br. 0906-360-up-109 od 30.10.2017 – detaljnije

Jovana Mršulje br. 0906-360-up-98 od 16.10.2017 – detaljnije

Martsurova Natalye br. 0906-360-up-95 od 10.10.2017 – detaljnije

Nenada Kovačevića br. 0906-360-up-89 od 18.09.2017 – detaljnije

Đukić Siniše br. 0906-360-up-87 od 12.09.2017 – detaljnije

Zorana Slavkovića br. 0906-360-up-86 od 28.08.2017 – detaljnije

Tujković Srđana br. 0906-360-up-81 od 09.08.2017 – detaljnije

Olivere Stanišić br. 0906-360-up-79 od 08.08.2017 – detaljnije

Gorana Kaknaraša br. 0906-360-up-78 od 07.08.2017 – detaljnije

Brkan Mladena br. 0906-360-up-77 od 04.08.2017 – detaljnije

Slađane Rošulj br. 0906-360-up-76 od 02.08.2017 – detaljnije

Milorada Vuletića br. 0906-360-up-74 od 01.08.2017 – detaljnije

Vidojević Nataše br. 0906-360-up-73 od 01.08.2017 – detaljnije

Aleksić Zdravka br. 0906-360-up-72 od 27.07.2017 – detaljnije

Crnadak Vanje br. 0906-360-up-71 od 11.07.2017 – detaljnije

Dragoslava Radojevića br. 0906-360-up-68 od 04.07.2017 – detaljnije

Amera Šukurice br. 0906-360-up-63 od 21.06.2017 – detaljnije

Gracijie Petrovića br. 0906-360-up-61 od 05.06.2017 – detaljnije

Đoković Desanke br. 0906-360-up-58 od 30.05.2017 – detaljnje

Ćeha Tomislava br. 0906-360-up-56 od 25.05.2017 – detaljnije

Petrović Antona br. 0906-360-up-50 od 26.04.2017 – detaljnije

Dušana Milosavljevića br. 0906-360-up-49 od 10.04.2017 – detaljnije

Barkanov Andria br. 0906-360-up-46 od 12.04.2017 – detaljnije

Davidović Dragana br. 0906-360-up-45 od 11.04.2017 – detaljnije

Obradović Ivana br. 0906-360-up-43 od 07.04.2017 – detaljnije

Josić Svetlana 0906-360-up-41 od 11.04.2017 – detaljnije

Stanković Dragan 0906-360-up-40 od 11.04.2017 – detaljnije

Đapo Safet br. 0906-360-up-39 od 18.04.2017 – detaljnije

Erceg Boža br. 0906-360-up-38 od 12.04.2017 – detaljnije

Spasić Đurđice br. 0906-360-up-33 od 06.04.2017 – detaljnije

Jasenke Momirović br. 0906-360-up-31 od 23.03.2017 – detaljnije

Mihaila Rudića br. 0906-360-up-30 od 23.03.2017 – detaljnije

Pindović Deana br. 0906-360-up-19 od 03.03.2017 – detaljnije

Cerović Aleksandra br. 0906-360-up-18 od 20.02.2017 – detaljnije

Nedeljković Ivana br. 0906-360-up-17 od 20.02.2017 – detaljnije

Ševaljević Marine br. 0906-360-up-15 od 21.02.2017 – detaljnije

Kostić Zorice br. 0906-360-up-13 od 16.02.2017 – detaljnije

Jovanić Danila br. 0906-360-up-12 od 13.02.2017 – detaljnije

Mršić Nebojše br. 0906-360-up-6 od 24.01.2017 – detaljnije

MZ Krtoli br. 0906-360-up-4 od 23.01.2017 – detaljnije

Radulović Marijan br. 0906-360-up-1 od 17.01.2017 – detaljnije


Mrdak Marka br. 0906-360-up-393 od 26.12.2016 – detaljnije

Dmitry Perov br. 0906-362-up-388 od 19.12.2016 – detaljnije

Sergej Ćetković br. 0906-362-up-386 od 12.12.2016 – detaljnije

HTP Mimoza br. 0906-360-up-385 od 02.12.2016 – detaljnije

Ostojić Žarka br. 0906-360-up-384 od 01.12.2016 – detaljnije

Mirka Kovačevića br. 0906-360-up-378 od 16.11.2016 – detaljnije

Medenica Željka br. 0906-360-up-377 od 15.11.2016 – detaljnije

Knežević Željka br. 0906-360-up-370 od 03.11.2016 – detaljnije

A.M.D. Pionir Tivat br.0906-360-up-359 od 09.11.2016 – detaljnije

A.M.D. Pionir Tivat br.0906-360-up-358 od 02.11.2016 – detaljnije

A.M.D. Pionir Tivat br.0906-360-up-357 od 02.11.2016 – detaljnije

Lalović Zorana br. 0906-360-up-356 od 27.10.2016 – detaljnije

Tapušković Violete br.0906-360-up-351 od 21.10.2016 – detaljnije

Yastrebova Milene br. 0906-360-up-350 od 20.10.2016 – detaljnije  

Pavlićević Marka br. 0906-360-up-349 od 26.10.2016 – detaljnije

Antonele Stjepčević br. 0906-360-up-348 od 19.10.2016 – detaljnije 

Miličević Ivane br. 0906-360-up-347 od 24.10.2016 – detaljnije

Gospić Lidije br. 0906-360-up-346 od 19.10.2016 – detaljnije

Došen Olge br. 0906-360-up-345 od 18.10.2016 – detaljnije

Vjere Lipovac Usanović br.0906-360-up-340 od 13.10.2016 – detaljnije

Antonele Stjepčević br. 0906-360-up-327 od 03.10.2016 – detaljnije

Gazdić Gojka br. 0906-360-up-323 od 30.09.2016 – detaljnije

Frzina Asima br. 0906-360-up-319 od 28.09.2016 – detaljnije

Martinović Jarmile br. 0906-360-up-266 od 31.08.2016 – detaljnije

Gligorijević Martine br. 0906-360-up-263 od 26.08.2016 – detaljnije

Kuzma Novaka br. 0906-360-264 od 26.08.2016 – detaljnije 

Korunović Branke br. 0906-360-261 od 25.08.2016 – detaljnije

Sinjicin Nikolaja br. 0906-360-up-259 od 19.08.2016 – detaljnije

Šukurica Amera br. 0906-360-up-256 od 19.08.2016 – detaljnije

Klakor Sava br. 0906-360-up-254 od 17.08.2016 – detaljnije

Apostolov Ivanča br. 0906-360-up-251 od 17.08.2016 – detaljnije

Stojović Vuka br. 0906-360-up-249 od 16.08.2016 – detaljnije

Riđešić Irine br. 0906-360-up-247 od 11.08.2016 – detaljnije

Rovčanin Bojana br. 0906-360-up-242 od 08.08.2016 – detaljnije

Polcek Nikole br. 0906-360-up-231 od 03.08.2016 – detaljnije

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

Tražena informacija prema dopisu:

– Pantović Nine iz Tivta broj 1007-371-up-317 od 27.11.2019. godine – dalje

– Svetlane Tikhanove iz Tivta broj 1007-371-up-316 od 27.11.2019. godine – dalje

– Škanata Krsta iz Tivta broj 1007-371-up-285 od 14.10.2019. godine – dalje

– Perčin Dragan br. 1007-371-up-224 od 01.07.2019. godine – dalje

– NVO Green Home br. 1007-364-up-217 od 06.06.2019. godine – dalje

– Junker Bahrije iz Tivta broj 1003-371-up-43/1 od 08.05.2019.godine – dalje

– Kaličanin Nadica br. 1007-371-up-160/1 od 21.02.2019. godine – dalje

– Hozjan Ivan br. 1007-371-up-19 od 04.02.2019. godine – dalje

– Alić Predrag br. 1007-371-up-62-1 od 09.06.2017.godine – dalje

– Ivan Stipanić br. 1007-370-up-34 od 29.03.2017. godine – dalje

– Šarović Marko br. 1007-371-up-9-2 od 06.02.2017.godine – dalje

 

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

– Tražena informacija prema dopisu Slavice Striković 04-056/20-up-9/1 od 30.01.2020. – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenica” 0402-016-up-220 od 18.06.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu NVO Boka 0402-006-up-206 od 23.04.2019. – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu CRNVO 0402-016-up-178 od 11.03.2019. – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” 0402-016-up-158-2 od 08.02.2019. – detaljnije

– Tražena info prema dopisu Gorana Božovića 0402-006-up12/1 od 06.02.2019 – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu CRNVO 0402-006-up-22 od 04.02.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu UDIK 0402-663-up-55/1 od 06.06.2017. godine – detaljnije

 

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

– Tražena informacija prema dopisu 1701-680-up-50/6 od 17.04.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu 1701-680-up-43/1 od 10.04.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu 1704-553-up-108 od 27.10.2017. godine – detaljnije

 

Sekretarijat za imovinu

– Tražena informacija na zahtjev Matijević Maria 0608-465-up-212 od 13.05.2019. godine – PDF

– Tražena informacija na zahtjev Škanata Sonje 0608-464-up-22/1 od 28.02.2018.god – PDF

– Tražena informacija na zahtjev Siniše Lukovića 0608-464-up-11/1 od 07.02.2018. god – PDF

– Tražena informacija na zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS – 0608-355-up-146/1 od 20.12.2017. god – dalje

– Tražena informacija na zahtjev Marije Borilović – 0608-462-up-75/1 od 01.09.2017.god – dalje

– Tražena informacija na zahtjev Budimira Cupare – 0608-460-up-394/2-2016 od 18.05.2017.god. – dalje

– Tražena informacija na zahtjev Kostić S. Božidara – 0608-465-up-26/1 od 09.03.2017 – dalje

– Tražena informacija na zahtjev Jovanović Ljubice – 0608-360-up-387 od 12.12.2016.godine – dalje

 

Direkcije

Direkcija za investicije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0707-437-up-310 od 11.11.2019. godine. – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Damira Rebronje broj 0706-360-up-191-1 od 04.04.2019.  – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Ivane Kovačević broj 0707-360-up-156-1 od 12.02.2019.  – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Ercegović Pera B. broj 0707-360-up-11-1 od 31.01.2019.  – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Marić Milenka broj 0707-444-up-15-1 od 31.01.2019. – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0707-444-up-52/1 od 08.05.2017 – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0707-444-up-32/1 od 27.03.2017 – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0707-364-up-291/1 od 12.09.2016. godine – detaljnije

 

Službe za vršenje specifičnih poslova

Služba skupštine opštine

– Tražena informacija po zahtjevu ND Vijesti br. 03-037-20-up-33 od 04.03.2020. godine – PDF

– Tražena informacija br. 03-037/20 – up -6 od 21.01.2020. godine prema dopisu CRNVO iz Podgorice – detaljnije

– Tražena informacija br. 03-037/20-up-6/1 od 17.01.2020. godine prema dopisu CRNVO iz Podgorice – detaljnije

– Tražena informacija br. 0306-030-169 od 07.03.2019. godine prema dopisu CRNVO iz Podgorice – detaljnije

– Tražena informacija br. 0306-030-up-20/2 od 25.02.2019. godine prema dopisu NVO “Temida” Nikšić – detaljnije

Kabinet Predsjednika

– Tražena informacija prema zahtevu Gorana Božovića iz Tivta, broj 0101-113-up-234 od 17.07.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtevu Gorana Božovića iz Tivta, broj 0101-113-up-209 od 03.05.2019 godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0101-006-up-179 od 12.03.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0101-006-up-171 od 11.03.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0203-006-up-168 od 07.03.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Instituta Alternativa iz Podgorice broj 0108-112-up-163 od 27.02.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija br. 0306-370-up-5/1 od 02.02.2018. godine prema dopisu Siniše Lukovića od 12.01.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu MANS br.19/94726 od 04.08.2016.godine – detaljnije

 

Služba glavnog administratora

– Tražena informacija prema dopisu Institut Alternativa br. 0203-011-up-19/1 od 26.02.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Institut alternativa br. 0204-003-up-25 od 13.02.2017.godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 16/82749 od 19.02.2016.godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 15/80908 od 20.11.2015.godine – detaljnije

 

Služba zaštite i spašavanja

– Tražena informacija prema dopisu Brkan Elvisa iz Tivta, br. 1401-141-up-147 od 08.10.2018. godine – Brkan Elvis

 

Komunalna policija

– Tražena informacija prema dopisu Žane Vulović iz Tivta, br. 0503-365-238 od 22.08.2019. godine – PDF

– Tražena informacija prema dopisu Jasne Jevtić iz Tivta, br. 0502-365-877 od 05.12.2017. godine – PDF

– Tražena informacija prema dopisu Jovane Darmanović iz Tivta, br. 0502-356-870 od 06.11.2017. godine – PDF

Uprava za inspekcijske poslove

– Tražena informacija prema dopisu Vere Vuković it Tivta, br. 1007-364-up-4 od 29.01.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema dopisu Iva Boškovića iz Tivta, br. 1804-365-up-129/5 od 03.12.2018. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Tomislava Božinovića iz Tivta – br. 1802-365-1/1 od 15.03.2017. godine – detaljnije

 

Služba za unutrašnju reviziju

– Tražena informacija po zahtjevu Siniše Lukovića – br. 12-037/20-up-35/1 od 16.03.2020. – PDF

– Tražena informacija po zahtjevu NVO Institut Alternativa – br. 12-037/20-up-34/1 od 02.03.2020. – PDF

Služba za javne nabavke

– Tražena informacija po zahtjevu Damira Rebronje – br. 1904-404-up-196 – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – Podgorica br.1904-404-UP-167/1 od 15.03.2019. – detaljnije

Služba za opšte i zajedničke poslove

– Tražena informacija po zahtjevu Drakulović Ane, br. 11-037/20-UP-25/1 od 27.02.2020. godine – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Erceg Đurđice iz Tivta, br. 11-037/20-UP/19/1 od 06.02.2020. godine – PDF

– Tražena informacija po zahtjevu Janović Tripa iz Tivta, br. 037/20-up-12 od 31.01.2020. godine – PDF

– Tražena informacija po zahtjevu Gorana Božovića iz Tivta br. 0101-464-up-276 od 25.09.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija po zahtjevu Petrović Anta iz Tivta br. 1108-202-up-255-1 od 16.09.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Budimira Cupare iz Tivta – br. 1108-030-up-221, 1108-030-up-221/1 i 1108-030-up-221/2 od 21-26.06.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Petrović Anta iz Tivat – br. 1108-202-up-197/1 od 03.04.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Perušina Mladena iz Tivta – br. 1108-201-up-185/1 od 14.03.2019. godine – detaljnije

– Tražena informacija prema zahtjevu Marović Slavenka iz Tivta – br. 1101-201-up-13 od 28.01.2019. godine – detaljnije

 

ARHIVA – dalje

 • Službe Predsjednika opštine  – dalje
 • Službe Glavnog administratora – dalje
 • Skupštine opštine Tivat – dalje
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu – dalje
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode – dalje
 • Sekretarijata za turizam i preduzetništvo – dalje
 • Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj  – dalje
 • Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost  – dalje
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti  – dalje
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja – dalje
 • Službe za opšte i zajedničke poslove – dalje
 • Sekretarijata za imovinu – dalje
 • Direkcije za investicije – dalje
 • Službe zaštite i spašavanja – dalje
 • Komunalne policije  – dalje
 • Uprave za inspekcijske poslove – dalje
 • Službe za unutrašnju reviziju – dalje
 • Službe za javne nabavke – dalje
 • Službe glavnog gradskog arhitekte – dalje
 • Služba Predsjednika opštine  – PDF
 • Služba Glavnog administratora – PDF
 • Skupština opštine Tivat – PDF
 • Sekretarijat za lokalnu samoupravu – PDF
 • Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode – PDF
 • Sekretarijat za turizam i preduzetništvo – PDF
 • Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj  – PDF
 • Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost  – PDF
 • Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti  – PDF
 • Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja – PDF
 • Služba za opšte i zajedničke poslove – PDF
 • Sekretarijat za imovinu – PDF
 • Direkcija za investicije – PDF
 • Služba zaštite i spašavanja – PDF
 • Komunalna policija  – PDF
 • Uprava za inspekcijske poslove – PDF
 • Služba za unutrašnju reviziju – PDF
 • Služba za javne nabavke – PDF
 • Služba glavnog gradskog arhitekte
 • Službe Predsjednika opštine – dalje
 • Službe Glavnog administratora – dalje
 • Skupštine opštine Tivat – dalje
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu – dalje
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode – dalje
 • Sekretarijata za turizam i preduzetništvo – dalje
 • Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj – dalje
 • Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost – pdf
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti – dalje
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja – dalje
 • Službe za opšte i zajedničke poslove – dalje
 • Sekretarijata za imovinu – dalje
 • Direkcije za investicije – dalje
 • Službe zaštite i spašavanja – dalje
 • Komunalne policija – dalje
 • Uprave za inspekcijske poslove – dalje
 • Službe za unutrašnju reviziju – PDF
 • Službe za javne nabavke – dalje
 • Službe glavnog gradskog arhitekte – dalje

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu – detaljnije

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje 

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu – dalje

2020

 • Januar 2020 – WORD

2019

 • Decembar 2019 – WORD
 • Novembar 2019 – WORD
 • Oktobar 2019 – WORD
 • Septembar 2019 – WORD
 • Avgust 2019 – WORD
 • Jul 2019 – WORD
 • Jun 2019 – WORD
 • Maj 2019 – WORD
 • April 2019 – WORD
 • Mart 2019 – WORD
 • Februar 2019 – WORD
 • Januar 2019 – WORD

2018

 • Decembar 2018 – WORD
 • Novembar 2018 – WORD
 • Oktobar 2018 – WORD
 • Septembar 2018 – WORD
 • Avgust 2018 – WORD
 • Jul 2018 – WORD
 • Jun 2018 – WORD
 • Maj 2018 – WORD
 • April 2018 – WORD
 • Mart 2018 – WORD
 • Februar 2018 – WORD
 • Januar 2018 – WORD

2017

 • Decembar 2017 – WORD
 • Novembar 2017 – WORD
 • Oktobar 2017 – WORD
 • Septembar 2017 – WORD
 • Avgust 2017 – WORD
 • Jul 2017 – WORD
 • Jun 2017 – WORD
 • Maj 2017 – WORD
 • April 2017 – WORD
 • Mart 2017 – WORD
 • Februar 2017 – WORD
 • Januar 2017 – WORD

 

 • Spisak lokalnih službenika i namještenika u organima lokalne uprave Opštine Tivat – WORD
 • Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat – PDF

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri