Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama PDF

Zahtjev za pristup informaciji PDF

Skupštine opštine Tivat PDF

Sekretarijata za lokalnu upravu PDF

Sekretarijata za finansije PDF

Sekretarijat za uređenje prostora PDF

Sekretarijata za privredu PDF

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti PDF

Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

Direkcije za investicije – PDF

Direkcije za imovinsko-pravne poslove – PDF

Službe zaštite – PDF

Službe za unutrašnju reviziju – PDF

Službe Predsjednika opštine  – PDF

Službe Glavnog administratora – PDF


 • Slobodan pristup informacijama – ARHIVA ARHIVA

Javne nabavke detaljnije

 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora  detaljnije
 • Sekretarijat za lokalnu upravu
 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za uređenje prostora
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti
 • Sekretarijat za društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor
 • Direkcija za investicije
 • Direkcija za imovinsko pravne poslove
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba predsjednika opštine
 • Služba glavnog administratora

Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivat za 2023. godinu detaljnije

Arhiva  ARHIVA

2024

 • Maj 2024. PDF
 • April 2024. PDF
 • Mart 2024. PDF
 • Februar 2024. PDF
 • Januar 2024. PDF

2023

 • Decembar 2023. PDF
 • Novembar 2023. PDF
 • Oktobar 2023. PDF
 • Septembar 2023. PDF
 • Avgust 2023. PDF
 • Jul 2023. PDF
 • Jun 2023. PDF
 • April 2023. PDF
 • Mart 2023. PDF
 • Februar 2023. PDF
 • Januar 2023.

2022

 • Decembar 2022. PDF
 • Septembar 2022.  PDF
 • Avgust 2022. PDF
 • Jul 2022. PDF
 • Jun 2022. PDF
 • Maj 2022. PDF
 • April 2022. PDF
 • Mart 2022.
 • Februar 2022. PDF
 • Januar 2022. PDF

2021

 • Decembar 2021 – WORD
 • Novembar 2021 – WORD
 • Oktobar 2021 – WORD
 • Septembar 2021 – WORD
 • Avgust 2021 – WORD
 • Jul 2021 – WORD
 • Jun 2021 – WORD
 • Maj 2021. – WORD
 • April 2021. – WORD
 • Mart 2021. – WORD
 • Februar 2021. – WORD
 • Januar 2021. – WORD

2020

 • Decembar 2020. – WORD
 • Novembar 2020. – WORD
 • Septembar 2020. – WORD
 • Avgust 2020. – WORD
 • Jul 2020. – WORD
 • Jun 2020. – WORD
 • Maj 2020. – WORD
 • April 2020 – WORD
 • Mart 2020 – WORD
 • Februar 2020 – WORD
 • Januar 2020 – WORD

2019

 • Decembar 2019 – WORD
 • Novembar 2019 – WORD
 • Oktobar 2019 – WORD
 • Septembar 2019 – WORD
 • Avgust 2019 – WORD
 • Jul 2019 – WORD
 • Jun 2019 – WORD
 • Maj 2019 – WORD
 • April 2019 – WORD
 • Mart 2019 – WORD
 • Februar 2019 – WORD
 • Januar 2019 – WORD

2018

 • Decembar 2018 – WORD
 • Novembar 2018 – WORD
 • Oktobar 2018 – WORD
 • Septembar 2018 – WORD
 • Avgust 2018 – WORD
 • Jul 2018 – WORD
 • Jun 2018 – WORD
 • Maj 2018 – WORD
 • April 2018 – WORD
 • Mart 2018 – WORD
 • Februar 2018 – WORD
 • Januar 2018 – WORD

2017

 • Decembar 2017 – WORD
 • Novembar 2017 – WORD
 • Oktobar 2017 – WORD
 • Septembar 2017 – WORD
 • Avgust 2017 – WORD
 • Jul 2017 – WORD
 • Jun 2017 – WORD
 • Maj 2017 – WORD
 • April 2017 – WORD
 • Mart 2017 – WORD
 • Februar 2017 – WORD
 • Januar 2017 – WORD

Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat PDF

Spisak zaposlenih lokalnih službenika i namještenika PDF

Ustanove Grada