NVO

Nevladine organizacije u Tivtu

Na ovoj stranici možete dobiti više informacija o registrovanim nevladinim organizacijama u Tivtu, kao i sve detalje načina na koje lokalna uprava pruža podršku njihovom radu i projektima.

Spisak nevladinih organizacija u Tivtu PDF

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu PDF

Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu detaljnije

Učešće nevladinih organizacija u poslovniku Skupštine opštine Tivat dalje

Učešće građana u statutu opštineTivat dalje

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama dalje

Raspodjela Sredstava

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2024. godinu- detaljnije

Obrazac javnog konkursa – detaljnije

Odluka o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – detaljnije

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2024. godinu PDF

List nezavisnih procjenjivača – PDF

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2024. godinu  PDF

Prijava za nezavisne procjenjivače za 2024. godinu  prijava

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu PDF

Prijavni obrazac za javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu PDF

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO 2023. godinu PDF

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu PDF

Prijavni obrazac za projekat nevladine organizacije za 2022. godinu PDF

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu PDF

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2022. godinu PDF

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu PDF

Lista nezavisnih procjenjivača 2022. PDF

Javni poziv za izbor nezavih procjenjivača za 2022 godinu.  detaljnije

Ugovori sa nevladinim organizacijama za 2021. godinu PDF

Ugovor o sufinansiranju Programa aktivnosti za 2021. godinu PDF

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2021. godinu PDF

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu detaljnije

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu PDF

Lista nezavisnih procjenjivača 2021. PDF

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača PDF

Prijava za nezavisne procjenjivače za 2021. godinu PDF

Lista kandidata 2021. PDF

Ugovori NVO 2020 – PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu – PDF

Odluka o privremenom obustavljanju realizacije Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu – PDF

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za 2020. godinu – PDF

Prijavni  obrazac za projekat nevladine organizacije za 2020. godinu – WORD

Ugovori NVO sa posebnim statusom za 2020. godinu – PDF

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posegnim statusom – PDF

Lista nezavisnih procjenjivača – PDF

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu – PDF

Prijava za nezavisne procjenjivače – WORD

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu PDF

Javni poziv za člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO dalje

UGOVORI NVO 2019 – PDF

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2019. GODINU – PDF

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2019. GODINU – dalje

NVO sa posebnim statusom

Odluka – PDF

Ugovori – PDF

Ugovori_II Javni konkurs – PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu – PDF

II Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu – dalje

Ugovori i usvojeni projekti Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za I konkurs 2018. godine – dalje

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 20.04.2018. godine, donjela je ODLUKU o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu – dalje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu – dalje

Ugovori i Usvojeni projekti Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za II konkurs 2017 godine

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 09.10.2017. godine, donjela je ODLUKU o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu (II konkurs) – dalje

Drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2017. godinu. – dalje

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 07.03.2017. godine, donjela je ODLUKU o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu – dalje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2017. godinu – dalje

Ugovori Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za II konkurs 2016 godine

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava po II konkursu za 2016. godinu

dalje

II Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2016. godinu

dalje

Ugovori Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za I konkurs 2016 godine

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta opštine Tivat za 2016. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

dalje

I Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2016. godinu

dalje

Ugovori Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za II konkurs 2015 godine

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava po II konkursu za 2015. godinu

dalje

II Javni konkurs za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2015. godinu

dalje

Ugovori Opštine Tivat – NVO i projekti NVO za I konkurs 2015 godine

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta opštine Tivat za 2015. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

dalje

I Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2015. godinu

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava po II konkursu za 2014. godinu

dalje

II Javni kokurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO za 2014. godinu

dalje

Projekti odobreni od komisije za I konkurs 2014 godine

dalje

Odluka o raspodjeli sredstava za I konkurs 2014 godine

dalje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2014. godinu

dalje

II JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2013. godinu

dalje

Obavještenje komisije za raspodjelu sredstava za projekte NVO u opštini Tivat

dalje

Forma za narativno izvještavanje o projektima NVO za I konkurs 2013 opštine Tivat

dalje

Izvještaj o  radu komisije za raspodjelu sredstava NVO po I konkursu u 2013. godini

dalje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2013. godinu

 

Odluka o raspodjeli sredstava ( II Konkurs )

 

Opština Tivat raspisuje II konkurs za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2012. godinu

dalje

Projekti nevladinih organizacija za 2012

Odluka o raspodjeli sredsava za projekte nevladinim organizacijama za 2012. godinu

 

Javni poziv Nevladinim organizacijama registrovanim u Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu za izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Opštine Tivat.

dalje

ReLOaD

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja – PDF

Konkurs za NVO za predaju prijedloga projekata – RELOAD 2 – detaljnije

Komisija na projektu ReLOaD objavljuje rezultate evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkurs u Opštini Tivat. Konkurs je bio otvoren od 2. aprila 2019. do 23. maja 2019. – PDF

KONKURS RELOAD 2019 – PDF

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA – detaljnije

SMJERNICE ZA APLIKANTE 2019 – PDF

TIVAT NAJČEŠĆE GREŠKE I ČESTO POSTAVLJANA PITANJA – PDF

INSTRUKCIJE ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA – PDF

RELOAD PROJEKTI – dalje

JAVNI KONKURS ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (RELOAD)

 

JAVNI KONKURS  – PDF

UČESTALA PITANJA I ODGOVORI – PDF

OBRASCI – PDF

SMJERNICE ZA APLIKANTE – PDF

 

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA OBUCI “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

JAVNI POZIV – PDF

AGENDA OBUKE – PDF

Nakon isteka roka za prijavu na  ReLOaD Javni konkurs u Opštini Tivat i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 03. aprila tekuće godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili predloženi budžeti zahtijevaju određene korekcije.

ReLOaD projekat nedostajuća dokumentacija

nedostajuća dokumentacija

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača – PDF

Lista nezavisnih procjenjivača – PDF

– Na osnovu člana 29 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 32/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje JAVNI POZIV za izbor nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu.

JAVNI POZIV –
PDF
PRIJAVA –
WORD

PDF

Ustanove Grada