13.09.2016. POZIV br. 44/16

13 sep 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 44/16

za otvoreni postupak javne nabavke  za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice po DUP-u Župa-Češljar (I faza) - detaljnije