Poslovnik o radu Skupštine

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2018. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2016. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2015. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2014. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2012. godinu – dalje

Statut Opštine Tivat  – PDF

Poslovnik o radu Skupštine opštine Tivat  – PDF

Ustanove Grada