19-426/20-14/6 OD 18.02.2020. GODINE

19 feb 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - PDF