19-426/20-30/5 OD 16.03.2020. GODINE

17 mar 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA MALE VRIJEDNOSTI_RADOVI NA IZGRADNJI POTPORNIH ZIDOVA NA DIJELU MORSKE OBALE - PDF