1906-404-163/5 OD 12.12.2019. GODINE

12 dec 2019
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA NOVIH SVJETILJKI IZRAĐENIH U LED TEHNOLOGIJI, DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SVJETILJKI I UGRADNJA NOVIH - PDF