1906-404-24/5 OD 19.03.2019. GODINE

19 mar 2019

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPŠTINE TIVAT ZA 2018. GODINU - PDF