20.10.2011 Saopštenje

20 okt 2011

U okviru IPA projekta prekogranične saradnje Crne Gore i BiH u Sarajevu je  18. i 19.10.2011. godine održan seminar  na temu Kulturno-istorijske i prirodne vrijednosti i nacionalno-autohtoni proizvodi prekograničnog područja  u službi privrednog razvoja prekogranične regije.

Seminar je realizovala Privredna komora kantona Sarajevo u saradnji sa Montenegro business alliancom.Cilj cjelokupnog projekta je razvoj turističkog itinerera u ovoj prekograničnoj oblasti sa polazištem od Sarajeva, preko Konjica, Jablanice, Mostara, Čapljine, Stolca Trebinja (u BiH) i nastavlja do Nikšića, Kotora, Herceg Novog i Tivta (u Crnoj Gori). 

Predavanja su držali uvaženi stručnjaci iz ove oblasti: pomoćnik Ministra za okoliš i turizam BiH sa saradnicima, izvršni sekretar UTA (udruženja turističkih agencija )BiH i ekserti u oblasti turizma koji su prisutne upoznali kako sa postojećom zakonskom legislativom tako i sa potencijalima ovog regiona sa akcentom na kulturnu baštinu, eko turizam i ključne elemente (brendove) projektnog  područja. 

Ovaj projekat se nastavlja, sa sljedećom fazom seminara, takodje u Sarajevu, kada će se učesnici aktivno uključiti sa svojim prijedlozima, nakon čega slijedi i  dio seminara u Crnoj Gori čime bi se projekat razvoja turističkog itinerera zaokružio. 

U ime Opštine Tivat na Seminar je učestvovala Dubravka Nikčevič-Savjetnica za turizam u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj.