24.06.2016. POZIV br. 22/16

29 jun 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 22/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku za izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Gornji Kalimanj - detaljnije